Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023)

DOI: 10.46793/CIGRE36

Download full text in PDF   

Dragan Belonić, Petar Nikolić, Dragan Gluvačević, ANALIZA UZROKA PROBOJA „ŠTAPOVA” NAMOTAJA STATORA GLAVNOG GENERATORA BR.4 U HE „ĐERDAP1”10.46793/CIGRE36.0022B22-35
Dejan Žukovski, Miloš Stanisavljević, Đorđe Jovanović, Radislav Pantić, Zoran Božović, REŠAVANJE PROBLEMA PREGREVANJA GENERATORA TVV 200 U TE KOSTOLAC A10.46793/CIGRE36.0036Z36-48
Александра Димитријевић, Бојан Радојичић, Глишо Класнић, Ђорђе Јовановић, Зоран Божовић, ЛОКАЛИЗАЦИЈА КВАРА И ПОПРАВКА ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНОГ СИСТЕМА НАМОТАЈА СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА 367 MVA10.46793/CIGRE36.0049D49-63
Ozren Orešković, Ozren Husnjak, Šime Šimurina, Davor Bojić, METODOLOGIJA ISPITIVANJA I NADZORA VIBRACIJA GLAVA NAMOTA GENERATORA10.46793/CIGRE36.0064O64-79
Jasna Dragosavac, Jelena Nikolić, Dejan Žukovski, Zlatko Simeunović, Žarko Janda, Jelena Pavlović, Sava Dobričić, IZBOR OPTIMA LNE RADNE TAČKE RAZLIČITIH GENERATORA POVEZANIH NA ISTE VISOKONAPONSKE SABIRNICE PREKO BLOK -TRANSFORMATORA RAZLIČITIH PRENOSNIH ODNOSA10.46793/CIGRE36.0080D80-91
Dušan Joksimović, Slavko Veinović, Nemanja Milojčić, Đorđe Stojić, Ilija Klasnić, Milan Marinković, Bojan Radojičić, Lazar Stančić, PRIMENA RAČUNARSKIH MODELA ZA ANALIZU DINAMIČKIH KARAKTERISTIKA SISTEMA ZA REGULACIJU POBUDE SINHRONIH GENERATORA10.46793/CIGRE36.0092J92-111
Gordan Rajković, PRAKTIČNA METODA ZA DETEKCIJU KVARA ROTORA KAVEZNOG ASINHRONOG MOTORA10.46793/CIGRE36.0112R112-122
Ilija Klasnić, Zoran Lazarević, Žarko Janda, Jasna Dragosavac, Zoran Ćirić, Milan Đorđević, Nenad Mikić, POREĐENJE DVA NEZAVISNA SISTEMA ZA MONITORING TEMPERATURE ROTORA HIDROGENERATORA10.46793/CIGRE36.0123K123-133
Siniša Spremić, NOVE GRANICE UNAPREĐENOG TROUGLA ZA ANALIZU GASOVA RASTVORENIH U ULJU SA PRIMERIMA KVAROVA10.46793/CIGRE36.0135S135-146
Petar Nikolić, Žarko Nestorović, Dragan Marinović, MODEL PROMENE TEMPERATURE BLOK TRANSFORMATORA NA OSNOVU EMPIRIJSKIH PODATAKA10.46793/CIGRE36.0147N147-152
Момчило Милић, Марко Димитријевић, Владимир Остраћанин, Радомир Тодоровић, ПРИМЕРИ ПРОНАЛАЖЕЊА КВАРОВА И ПОГОРШАЊА ОДРЕЂЕНИХ ПАРАМЕТАРА НА ЕНЕРГЕТСКИМ ТРАНСФОРМАТОРИМА У СКЛОПУ ПРЕВЕНТИВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИСПИТИВАЊА НА ТЕРЕНУ10.46793/CIGRE36.0153M153-164
Vesna Radin, Branka Đurić, Jelena Lukić, Petar Nikolić, Zoran Nikolić, Marko Cvijanović, ONLAJN MONITORING I DIJAGNOSTIKA BLOK TRANSFORMATORA10.46793/CIGRE36.0165R165-174
Zdravko Ristić, Ivan Jagodić, Ilija Klasnić, Uroš Kovačević, Jelena Lazić, Mihajlo Ristić, SERTIFIKOVANJE TRANSFORMATORA ZA VETROELEKTRANE10.46793/CIGRE36.0175R175-191
Nada Cincar, Srđan Jokić, Aleksandar Cincar, UTICAJ BROJA OPERACIJA NA DALJI TOK SERVISNE AKCIJE NA REGULACIONOJ SKLOPCI ENERGETSKOG TRANSFORMATORA10.46793/CIGRE36.0192C192-203
Zorica Mandarić, Mijo Terkeš, Josip Baković, KOREKCIJA MJERNIH PODATAKA ZA IZNOS GUBITAKA U TRANSFORMACIJI U JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. MOSTAR10.46793/CIGRE36.0204M204-216
Miloš Brdarević, Glišo Klasnić, Zoran Nikolić, Mihailo Đorđević, Zoran Božović, Đorđe Jovanović, Jelena Lukić, Vesna Radin, OTKRIVANJE KVARA U BLOK TRANSFORMATORU SNAGE 725 MVA I SANACIJA U TERMOELEKTRANI10.46793/CIGRE36.0217B217-227
Aleksandar Spasojević, Nikola Radašinović, Branko Pejović, Đorđe Jovanović, UPOREDNA ANALIZA PARAMETRA I ELEKTRIČNIH MERENJA TOKOM PROCESA SUŠENJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA U SOPSTVENOM SUDU ”HOT-OIL SPRAY” METODOM10.46793/CIGRE36.0228S228-240
Petar Marković, Ana Pastor, Milan Ćelović, Jelena Ćelović, Miroslav Bosančić, ANALIZA OPRAVDANOSTI INVESTICIONIH TROŠKOVA NOVIH EFIKASNIH ENERGETSKIH TRANSFROMATORA TOKOM PERIODA NJIHOVE EKSPLOATACIJE10.46793/CIGRE36.0241M241-256
Ђорђе Јовановић, Бранко Пејовић, Славиша Добросављевић, Милан Станковић, Љубиша Петровић, ИНТЕРВЕНЦИЈА И КОНТРОЛИСАНО ВРАЋАЊЕ У ПОГОН ТРАНСФОРМАТОРА Т-2 ЗА НАПАЈАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ТЕ МОРАВА10.46793/CIGRE36.0257J257-266
Dušan Obradović, Aleksandar Antonić, PROVERA STANJA MERNIH TRANSFORMATORA 110 kV ISPITIVANJEM PARCIJALNIH PRAŽNJENJA ULTRAZVUČNOM METODOM10.46793/CIGRE36.0268O268-274
Ninoslav Simić, Jovan Mrvić, ANALIZA UZROKA EKSPLOZIJE 110kV ODVODNIKA PRENAPONA10.46793/CIGRE36.0275S275-283
Uroš Kovačević, Vladeta Milenković, Nenad Kartalović, Dušan Vukotić, RAZVOJ, VALIDACIJA IPRIMENA MERNOG SISTEMA ZA ISPITIVANJE AMPLITUDNE I FAZNE GREŠKE VISIOKONAPONSKIH STRUJNIH TRANSFORMATORA BEZ ISKLJUČENJA IZ POGONA10.46793/CIGRE36.0284K284-298
Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić, OBEZBEĐENJE VALIDNOSTI REZULTATA ISPITIVANJA I ETALONIRANJA U OBLASTI STRUJNIH MERNIH TRANSFORMATORA10.46793/CIGRE36.0299NV299-308
Nenad Kartalović, Ninoslav Simić, Ranko Jasika, Ana Milošević, PARCIJALNA PRAŽNJENJA KOD 110KV GIS POSTROJENJA, ISPITIVANJA I MONITORING10.46793/CIGRE36.0309K309-320
Samuel Bakheet Prysmian, FLEXIBLE CABLES FOR SPECIAL APPLICATIONS10.46793/CIGRE36.0322B322-331
Никола Дилпарић, Марко Црвенковић, Никола Шћекић, Стефан Пауновић, Милош Вранеш, САНАЦИЈА ХАВАРИЈА НА 110 KV КАБЛОВСКИМ ВОДОВИМА10.46793/CIGRE36.0332D332-343
Branko Đorđević, Ivana Mitić, Mirko Borović, Pane Ivetić, Goran Jović, SANACIJA KVAROVA NA KABLOVIMA SA PAPIRNOM IZOLACIJOM SA ULJEM POD NISKIM PRITISKOM, KORIŠĆENJEM REAGENSA KOJI STVARA ZAŠTITNI FILM NA KABLU10.46793/CIGRE36.0344DJ344-351
Ivana Mitić, Mirko Borović, Igor Petković, TEMPERATURNI I AKUSTIČNI MONITORING KABLOVSKIH VODOVA10.46793/CIGRE36.0352M352-359
Ninoslav Simić, Jovan Mrvić, ELEKTRIČNA ISPITIVANJA MODULARNOG SISTEMA ZA ZAPTIVANJE PRODORA KABLOVA10.46793/CIGRE36.0360S360-368
Igor Petković, Ivana Mitić, Mirko Borović, HAVARIJSKE PRODUŽENE SPOJNICE ZA VISOKONAPONSKE KABLOVE10.46793/CIGRE36.0369P369-375
Igor Petković, Ivana Mitić, Mirko Borović, Andrija Radonjić, POLIETILENSKE CEVI POBOLJŠANIH KARAKTERISTIKA KOJE SE KORISTE KOD POLAGANJA VISOKONAPONSKIH KABLOVSKIH VODOVA10.46793/CIGRE36.0376P376-387
Aleksandra Višnjić, Ivana Mitić, Karolina Kasaš Lažetić, RASPODELA ELEKTRIČNOG POLJA I POTENCIJALA U IZOLACIONOM SLOJU VN KABLOVA U PRISUSTVU STRUKTURNIH NEPRAVILNOSTI10.46793/CIGRE36.0388V388-397
Dragan Stevanović, PREDLOG ZA UNAPREĐENJE GIS APLIKACIJE U PROCESU LOCIRANJA KVAROVA NA EEN KABLOVIMA10.46793/CIGRE36.0398S398-409
Detlef Wald, SUSTAINABLE INSULATION-SYSTEM FOR LOW UP TO HIGH VOLTAGE CABLES10.46793/CIGRE36.0410W410-418
Lazar Kojić, Jelisaveta Krstivojević, Dana Perišić, PRIMENA NOVIH MATERIJALA I TEHNOLOGIJA PRI PROJEKTOVANJU STUBOVA VISOKONAPONSKIH DALEKOVODA10.46793/CIGRE36.0420K420-433
Dragan Đorić, Dejan Vuĉković, Miloš Arsenijević, HITNA HAVARIJSKA STANJA NA RADIJALNIM DALEKOVODIMA 35 kV I NAĈINI PREVAZILAŽENJA10.46793/CIGRE36.0434DJ434-442
Горан Живадиновић, ДИЈАГНОСТИКА ЗЕМЉОСПОЈЕВА НА НАДЗЕМНИМ ВОДОВИМА АНАЛИЗОМ МАГНЕТНОГ ПОЉА10.46793/CIGRE36.0443Z443-456
Stefan Despotović, Ljiljana Dakić, Miljana Milojković, UTICAJ SISTEMA NAIZMENIČNE STRUJE NA POJAVU KOROZIJE NA METALNIM CEVOVODIMA10.46793/CIGRE36.0457D457-469
Todor Šiljegović, Miroslav Žerajić, Željko Đurišić, ANALIZA UTICAJA INTEGRACIJE VETROELEKTRANA NA KRITIČNE NAPONSKE REŽIME U PRENOSNOJ MREŽI10.46793/CIGRE36.0470S470-483
Aleksandar Babić, Dragoslav Lelić, Aleksandar Terzić, UPOTREBA TRI ILI VIŠE PROVODNIKA U SNOPU PO FAZI NA DALEKOVODIMA NAPONSKOG NIVOA 400 kV U REPUBLICI SRBIJI10.46793/CIGRE36.0484B484-497
Dimitrije Anđelković, Milica Vlaisavljević, Vladimir Alempijević, PROBOJ PORCELANSKIH KAPASTIH IZOLATORA10.46793/CIGRE36.0498A498-510
Petar Dragić, PRIMENA BIM METODOLOGIJE U PROJEKTOVANJU ELEKTRO VODOVA10.46793/CIGRE36.0511D511-520
Jovana Tuševljak, Danka Veljković, Miroslav Žerajić, Željko Đurišić, ANALIZA PRIMJENE SPECIJALNIH PROVODNIKA HTLS ZBOG POVEĆANJA PRENOSNE MOĆI DALEKOVODA RADI PRIKLJUČENJA PLANIRANE SOLARNE ELEKTRANE10.46793/CIGRE36.0521T521-532
Mihailo Antonijević, Ivica Bačvanski, ANALIZA PRIMENE RAZLIČITIH SPECIJALNIH PROVODNIKA NA PRELAZU VELIKIH REKA10.46793/CIGRE36.0533A533-548
Zoran Petrović, Žarko Tomić, Goran Mišić, Oliver Buljević, PODNOSIVI NAPON IZOLATORA U USLOVIMA POLJOPRIVREDNOG ZAGAĐENJA10.46793/CIGRE36.0549P549-565
Zoran Knežević, Nenad Radenković, Dragan Popović, UTICAJ PTICA NA RAD NADZEMNIH VODOVA U BLIZINI VELIKIH REKA, MOČVARNIH PODRUČIJA NASTALIH EKSPLOATACIJOM ŠLJUNKA, DIVLJIH I JAVNIH DEPONIJA10.46793/CIGRE36.0566K566-574
Ива Салом, Миленко Кабовић, Владимир Челебић, Марко Ралић, Јованка Гајица, Дејан Тодоровић, Небојша Петровић, Нада Цуровић, Валеријан Аксић, МЕРЕЊЕ БУКЕ УСЛЕД КОРОНЕ У ОКОЛИНИ НАДЗЕМНОГ ВОДА10.46793/CIGRE36.0575S575-592
Маја Грбић, Александар Павловић, ПОРЕЂЕЊЕ ЗОНЕ УТИЦАЈА ПРЕНОСНИХ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА СА АСПЕКТА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКОГ ПОЉА И ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЕНЕРГЕТИЦИ10.46793/CIGRE36.0593G593-603
Александра Жунић, Ивица Бачвански, АНАЛИЗА УТИЦАЈА ДАЛЕКОВОДА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ВОДОВЕ10.46793/CIGRE36.0604Z604-615
Горан Костић, Владан Миладиновић, ДИНАМИКА РАДОВА И НАЧИН НАПАЈАЊА КОНЗУМА У ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ТС 110/35kV АЛЕКСИНАЦ10.46793/CIGRE36.0617K617-631
Đorđe Dugić, Nenad Stevanović, Lazar Zelenović, Predrag Branisavljević, Miloš Kandić, TEHNIČKO REŠENJE VISOKONAPONSKIH I SREDNJENAPONSKIH POSTROJENJA NOVOG BLOKA KOSTOLAC B3, 350 MW10.46793/CIGRE36.0632D632-645
Весна Шнајдеров, Зоран Крга, РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРАФОСТАНИЦЕ 220/110/35kV СРБОБРАН КРОЗ ВРЕМЕ10.46793/CIGRE36.0646S646-657
Radivoje Crnjin, MEHANIČKI PRORAČUN FLEKSIBILNIH PROVODNIKA UZ UVAŽAVANJE KONCENTRISANIH I RASPODELJENIH OPTEREĆENJA UNUTAR RASPONA10.46793/CIGRE36.0658C658-675
Gojko Dotlić, Lazar Petrović, Rade Roganović, Dejan Janković, PRELIMINARNA PROCENA GUBITAKA ELEKTRIČNE ENERGIJE U VETROELEKTRANAMA10.46793/CIGRE36.0676D676-692
Željko Stojanović, Milan Jovanović, Asen Radovanov, ANALIZA STANJA ELEMENATA PRENOSNE MREŽE PO OSNOVU PROBLEMATIKE UVEĆANIH VREDNOSTI STRUJA KRATKIH SPOJEVA I NJIHOV UTICAJ NA OPREMU U POTROJENJIMA10.46793/CIGRE36.0693S693-704
Željko Despotović, ENERGETSKI PRETVARAČI ZA PRIKUPLJANJE ENERGIJE IZ MEHANIČKIH VIBRACIONIH STRUKTURA10.46793/CIGRE36.0706D706-721
Željko V. Despotović, Mirjana Vijatović Petrović, Jelena D. Bobić, VISOKONAPONSKI IZVOR NAPAJANJA ZA KORONA POLARIZACIJU TANKIH PVDF FILMOVA10.46793/CIGRE36.0722D722-734
Željko Despotović, Ilija R. Stevanović, Aleksandar Milenković, SISTEM ENERGETSKIH PRETVARAČA ZA HIBRIDNO NAPAJANJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE USEVA10.46793/CIGRE36.0735D735-753
Predrag Ninković, Nemanja Mijailović, Ivan Kuraj, Bojan Radojičić, REALIZACIJA INVERTORA 110Vdc/230V,50Hz SNAGE 70kVA U POSTROJENJU TERMOELEKTRANE10.46793/CIGRE36.0754N754-770
Nikola Kovačević, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Predrag Ninković, Luka Ivanović, Aleksandar Dimitrijević, Goran Đergović, ANALIZA STARTA I UKLJUČENJA POBUDE SINHRONOG MOTORA SA ASINHRONIM ZALETANJEM PREKO AUTOTRANSFORMATORA10.46793/CIGRE36.0771K771-779
Filip Bakić, Emilija Lukić, Mila Gligorijević, Jovana Plavšić, DIZAJN I MODELOVANJE NAPAJANJA ZASNOVANOG NA SEPIC TOPOLOGIJI10.46793/CIGRE36.0780B780-793
Nikola N. Vladić, Anita S. Mijajlović, Aleksandar R. Milić, PROJEKTOVANJE I ISPITIVANJE VISOKOFREKVENTNOG TRANSFORMATORA U SISTEMIMA VELIKE GUSTINE SNAGE10.46793/CIGRE36.0794V794-808
Nina Zdravković, Momčilo Rankić, Aleksandar Milić, PROJEKTOVANJE I ISPITIVANJE MONOFAZNOG AC/AC PRETVARAČA U SKLOPU SST MODULA10.46793/CIGRE36.0809Z809-822
Luka Savanović, Miroslav Popović, Dušan Bižić, Aleksandar Milić, KASKADNA REALIZACIJA KONTROLNOG ALGORITMA MONOFAZNOG NAPONSKI KONTROLISANOG IZVORA10.46793/CIGRE36.0823S823-836
Predrag Smiljić, Dejan Nikolić, DVA NAČINA PRIMENJENE 100% STATORSKE ZEMLJOSPOJNE ZAŠTITE U TE-TO PANČEVO10.46793/CIGRE36.0838S838-846
Никола Сучевић, Саша Глигоров, Петар Николић, УТИЦАЈ ЗАСИЋЕЊА СТРУЈНИХ ТРАНСФОРМАТОРА НА РАД ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ТРАНСФОРМАТОРА СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ У ХЕ „ЂЕРДАП 1”10.46793/CIGRE36.0847S847-858
Jelena Čakarević, Aleksandar Milić, Zoran Stojanović, ALGORITAM FAZNO ZAKLJUČANE PETLJE ZA ESTIMACIJU SIGNALA U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU10.46793/CIGRE36.0859C859-872
Nemanja Vukobrat, Milan Đurđević, Radenko Milićević, ISPITIVANJE DIFERENCIJALNE ZAŠTITE SABIRNICA SA PROCESS BUS TEHNOLOGIJOM10.46793/CIGRE36.0873V873-888
Aleksandar Marjanović, Vladan Cvejić, TESTIRANJE MREŽNE PROCESS BUS INFRASTRUKTURE U ELEKTROENERGETSKIM POSTROJENJIMA10.46793/CIGRE36.0889M889-899
Milan Simović, Velemir Gavrilović, Ţeljko Stanojević, REALIZACIJA SCADA SISTEMA ZA DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE PUMPNOM STANICOM POMOĆU WPF.NET PLATFORME10.46793/CIGRE36.0900S900-914
Tatjana Cincar-Vujović, Milorad Bibić, Ivana Narančić, Dejan Radosavljević, Đura Bokun, EKVIVALENTNOST REZULTATA MERENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZMEĐU EMS I EDS10.46793/CIGRE36.0915CV915-922
Srđan Mijušković, DIGITALIZACIJA VN POSTROJENJA – KARAKTERISTIKE VLAN-A10.46793/CIGRE36.0923M923-933
Vidoje Mijatović, Predrag Bajčetić, REŠENJE ZA UNAPREĐENJE SISTEMA ZEMLJOSPOJNOG PREKIDAČA10.46793/CIGRE36.0934M934-939
Dario Đanić, Vidoje Mijatović, ANALIZA PREKIDA U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE U ED SOMBOR10.46793/CIGRE36.0940DJ940-948
Boris Katan, Siniša Danojević, Srebrenko Joldžić, ISPADI TRANSFORMATORA U RTS 35/20 kV KNEŽEVO I MEĐUSOBNA INTERAKCIJA RAZLIČITIH KVAROVA U PRISUSTVU DISTRIBUISANE PROIZVODNJE10.46793/CIGRE36.0949K949-956
Đorđe Jeremić, Predrag Stanojković, Nemanja Milanović, ANALIZA OBRAČUNA UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA KORISNIKE PRENOSNOG SISTEMA KOD KOJIH SE MESTO PRIMOPREDAJE I MESTO MERENJA NE NALAZI NA ISTOM NAPONSKOM NIVOU10.46793/CIGRE36.0957J957-964
Mladen Ostojić, Goran Mamlić, Jana Toholj, ANALIZA KVAROVA SA PREKIDOM PROVODNIKA U PRENOSNOJ MREŽI I PREPORUKE ZA PODEŠENJE ZAŠTITE10.46793/CIGRE36.0965O965-977
Danilo Buha, Savo Marinković, Saša Gligorov, Darko Vučićević, Nevena Malešević, Slaviša Dobrosavljević, ANALIZA PODEŠENJA ZAŠTITNIH FUNKCIJA 6 kV MOTORA U TE „MORAVA“10.46793/CIGRE36.0978B978-987
Aleksandar Popović, Tanja Milinković, Aleksandar Labus, Nebojša Vučinić, Branko Peruničić, Željko Torlak, Gordana Luković, ODABIR TEHNIČKIH PARAMETARA VARIJABILNOG ŠANT REAKTORA ZA REŠAVANЈE PROBLEM A VISOKIH NAPONA U 400 kV MREŽI PRENOSNOG SISTEMA SRBIJE10.46793/CIGRE36.0989P989-996
Весна Шнајдеров, Владимир Продановић, НАЧАЈ ПРЕЛАСКА НА 110 KV НАПОН ДАЛЕКОВОДА 220 KV ТС СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2 – ТС СРБОБРАН, ЗА СИГУРНОСТ НАПАЈАЊА КОНЗУМА ТС СРЕМСКА МИТРОВИЦА 210.46793/CIGRE36.0997S997-1007
Srđan Bošković, Nebojša Vučinić, Ivan Trkulja, Vladan Ristić, Prezentacija studije ENTSO-E TYNDP 2020 sa osvrtom na projekte u Jugoistočnoj Evropi10.46793/CIGRE36.1008B1008-1024
Vladan Ristić, Nebojša Vučinić, Srđan Bošković, Ivan Trkulja, Miljan Žikić, Dragana Ristić, PANONSKI KORIDOR – OD POTREBE DO PROJEKTA10.46793/CIGRE36.1025R1025-1037
Stanko Vujnović, Danilo Komatina, PROGNOZA CENA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE KORIŠĆENJEM MAŠINSKOG UČENJA U PLEXOS SOFTVERU10.46793/CIGRE36.1038V1038-1061
Vladimir Urošević, Željko Marković, KRATKOROČNA PROGNOZA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE PUTEM VIŠESTRUKE LINEARNE REGRESIJE (MLR) I NEURALNE MREŽE SA VIŠESLOJNIM PERCEPTRONOM (MLP)10.46793/CIGRE36.1062U1062-1073
Bojana Škrbić, Željko Đurišić, ANALIZA OPTIMALNE STRUKTURE I PROSTORNE DISPERZIVNOSTI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U PROCESU DEKARBONIZACIJE ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA SRBIJE10.46793/CIGRE36.1074S1074-1089
Željko Đurišić, Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Bojana Škrbić, Iva Batić, Milica Radovanović, Brankica Popović Zdravković, Branka Kovačević, Milan Đorđević, ANALIZA POTREBNIH KAPACITETA ZA BALANSIRANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U EES-U SRBIJE ZA POSTOJEĆE I PERSPEKTIVNO STANJE 2030. GODINE – I DEO: METODOLOGIJA10.46793/CIGRE36.1091DJ1091-1108
Željko Đurišić, Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Bojana Škrbić, Iva Batić, Milica Radovanović, Branka Kovačević, Brankica Popović Zdravković, Aleksandar Latinović, ANALIZA POTREBNIH KAPACITETA ZA BALANSIRANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U EES-U SRBIJE ZA POSTOJEĆE I PERSPEKTIVNO STANJE 2030. GODINE– II DEO: REZULTATI10.46793/CIGRE36.1109DJ1109-1126
Gojko Dotlić, Rade Roganović, Lazar Petrović, Dejan Janković, REAKTIVNE SPOSOBNOSTI VETROELEKTRANA – PRELIMINARNE ANALIZE, PROJEKTOVANJE I ISPITIVANJA10.46793/CIGRE36.1127D1127-1146
Milica Ašćerić, Kristina Džodić, Željko Đurišić, ANALIZA SMANJENJA SISTEMSKE INERCIJE U EES -U SRBIJE ZA RAZLIČITE SCENARIJE RAZVOJA INSTALISANIH KAPACITETA OIE I DOPRINOS VETROELEKTRANA REGULACIJI FREKVENCIJE10.46793/CIGRE36.1147A1147-1162
Todor Šiljegović, Miroslav Žerajić, Kristina Džodić, Željko Đurišić, ANALIZA POTENCIJALA VETROELEKTRANA ZA REGULACIJU NAPONA U DELOVIMA PRENOSNE MREŽE SRBIJE SA KRITIČNIM NAPONSKIM PRILIKAMA10.46793/CIGRE36.1163S1163-1176
Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Aleksandar Savić, Vladimir Antonijević, Željko Đurišić, Milica Dilparić, Nada Vrcelj, Aleksandar Latinović,  Dragan Surudžić, UTVRĐIVANJE OPTIMALNOG ANGAŽOVANJA PROIZVODNIH JEDINICA JP EPS RADI BALANSIRANJA EES ZA RAZLIČITE SCENARIJE INSTALISANIH KAPACITETA OIE10.46793/CIGRE36.1177L1177-1193
Kristina Džodić, Đorđe Lazović, Vladimir Antonijević, Aleksandar Savić, Željko Đurišić, Milica Dilparić, Nada Vrcelj,  Dragan Surudžić, Milan Đorđević, PROCENA TROŠKOVA BALANSNE REZERVE PROIZVODNIH JEDINICA JP EPS RADI BALANSIRANjA EES ZA RAZLIČITE SCENARIJE INSTALISANIH KAPACITETA OIE10.46793/CIGRE36.1194DZ1194-1209
Ненад Шијаковић, Никола Обрадовић, Небојша Петровић, УТИЦАЈ ИНТЕГРАЦИЈЕ ВАРИЈАБИЛНИХ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ НА МАРГИНУ СИГУРНОСТИ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА10.46793/CIGRE36.1210S1210-1220
Milica Dilparić, Miroslav Žerajić, ANALIZA PRIKLJUČENJA NOVE VETROELEKTRANE NA PRENOSNI SISTEM U PROGRAMSKOM PAKETU DIGSILENT POWERFACTORY KORIŠĆENJEM PRORAČUNA NA SATNOM NIVOU10.46793/CIGRE36.1221D1221-1228
Hristina Murgovska, Blagoj Gajdardziski, Mile Simonovski, INSTALLATION OF FLOATING PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS ON HYDROPOWER RESERVOIRS IN NORTH MACEDONIA10.46793/CIGRE36.1229M1229-1239
Ivana Mitić, Mirko Borović, Igor Petković, TEMPERATURNI I AKUSTIČNI MONITORING KABLOVSKIH VODOVA10.46793/CIGRE36.1240M1240-1247
Ivan Jurić, Tonći Blažević, Davor Bošnjak, EKONOMSKA VALORIZACIJA PRAVOVREMENOG DJELOVANJA NA IZVANREDNA VODNA STANJA S OBZIROM NA OGRANIČENJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE10.46793/CIGRE36.1248J1248-1260
Suad Halilčević, UTICAJ MIKRO-MREŽA NA OPERATIVNU REZERVU ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA10.46793/CIGRE36.1261H1261-1276
Andrijana Prešić, Bojan Stamenković, Dušica Drašković, Predrag Simić, Kristina Janošević, KORIŠĆENJE T-COORDINATION PLATFORME U PROCESIMA KOORDINISANE ANALIZE SIGURNOSTI I KOORDINISANOG PRORAČUNA PRENOSNOG KAPACITETA10.46793/CIGRE36.1277P1277-1286
Ksenija Brakočević, Mićo Kontić, Blažo Ivanović, Lazar Šćekić, RESTAURACIJA SISTEMA BEZ SPOLJA ŠNJEG NAPAJANJA: ISKUSTVA IZ TESTIRANJA PRVE FAZE I RAZVOJ DINAMIČKOG MODELA10.46793/CIGRE36.1287B1287-1300
Александар Бојаров, Иван Миленковић, ПРИМЕНА МАШИНСКОГ УЧЕЊА ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ10.46793/CIGRE36.1301B1301-1313
Miroslav Novaković, Borko Čupić, Nemanja Bralušić, IMPLEMENTACIJA REZULTATA DLR SISTEMA U MREŽNIM APLIKACIJAMA U REALNOM VREMENU10.46793/CIGRE36.1314N1314-1325
Pavle Lučić, Miloš Stojić, Goran Jakupović, Sovjetka Krstonijević, Tamara Jelić, APLIKACIJA ZA PRORAČUN MOGUĆNOSTI OPTEREĆENJA DALEKOVODA10.46793/CIGRE36.1326L1326-1339
Игор Бундало, Горан Стефановић, Марија Савић, Горан Јакуповић, Нина Грујић, Гордан Конечни, Милош Стојић, Нинел Чукалевски, НОВИ КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ДИСПЕЧЕРСКЕ ТОКОВЕ СНАГА10.46793/CIGRE36.1340B1340-1348
Нинел Чукалевски, ПРОБЛЕМИ ОБУКЕ ОПЕРАТИВНИХ ДИСПЕЧЕРА У НОВИМ УСЛОВИМА И АДЕКВАТНОСТ ПОСТОЈЕЋИХ ТРЕНИНГ СИМУЛАТОРА10.46793/CIGRE36.1349C1349-1363
Никола Стојаковић, Tатјана Петровић Конечни, Павле Лучић, Горан Јакуповић, Тамара Јелић, Катарина Јовановић, Драган Суруџић, Милета Ђурковић, НОВИ СИСТЕМ ЗА АНАЛИЗЕ И ОПЕРАТИВНЕ ИЗВЕШТАЈЕ У СКЛОПУ ЦЕНТРАЛНОГ ДИСПЕЧЕРСКОГ СИСТЕМА ЕПС-А10.46793/CIGRE36.1364S1364-1378
Дејан Марковић, Горан Марић, Христина Јовановић, Mилош Јаћовић, КОРИШЋЕЊЕ НАПРЕДНИХ ПРОГРАМСКИХ АЛАТА У УПРАВЉАЊУ КАМЕРА ЗА НАДЗОР ПОСТРОЈЕЊА ЕМС АД У СИСТЕМУ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА10.46793/CIGRE36.1379M1379-1386
Miroslav Parović, IZAZOVI UKLJUČIVANJA NUKLEARNE ENERGIJE U ENERGETSKI MIKS REPUBLIKE SRBIJE10.46793/CIGRE36.1388P1388-1397
Vesna Mišić, Marina Tanasković, Svetlana Erjavec, PREGLED REGULATIVE I CILJEVA EU U OBLASTI REDUKCIJE I UKIDANJA PRIMENE SF6 GASA U VISOKONAPONSKIM POSTROJENJIMA I OPREMI10.46793/CIGRE36.1398M1398-1410
Una Matko, Nenad Malić, IZAZOVI U SANACIJI I REKULTIVACIJI DEPONIJA PEPELA I ŠLJAKE IZ TE STANARI10.46793/CIGRE36.1411M1411-1423
Sandra Petrović, Radmilo Lazarević, Miliša Jovanović, UTICAJ GHG GASOVA U PRENOSNOM SISTEMU NA ŽIVOTNU SREDINU10.46793/CIGRE36.1424P1424-1438
Vladimir Milovanović, EKOLOŠKI, ENERGETSKI I DRUŠTVENO-SOCIJALNI EFEKTI IZGRADNJE KOMPLEKSA ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U VINČI10.46793/CIGRE36.1439M1439-1454
Nada Curović, Ivan Milanov, Maja Grbić, Aleksandar Pavlović, ASPEKTI UTICAJA DALEKOVODA NA ŽIVOTNU SREDINU PRILIKOM PRIMENE SPECIJALNIH PROVODNIKA10.46793/CIGRE36.1455C1455-1465
Маја Грбић, Александар Павловић, Саша Ранђеловић, Сандра Петровић, Милиша Јовановић, МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ВАЖЕЋЕ РЕГУЛАТИВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА СА ОСВРТОМ НА ЕЛЕМЕНТЕ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА КАО ИЗВОРЕ ЗРАЧЕЊА10.46793/CIGRE36.1466G1466-1475
Ранко Јасика, Милета Жарковић, Јован Мрвић, Стефан Обрадовић, СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА СКЛОПНИХ ПРЕНАПОНА НА НАДЗЕМНОМ 400 kV ВОДУ: СИМУЛАЦИЈЕ И МЕРЕЊА10.46793/CIGRE36.1477J1477-1488
Tomislav Rajić, Milan Savić, PRORAČUN GODIŠNJEG BROJA PRESKOKA NA PRENOSNOM VODU USLED ATMOSFERSKIH PRENAPONA UVAŽAVAJUĆI EFEKAT JONIZACIJE TLA10.46793/CIGRE36.1489R1489-1502

Соња Кнежевић, Златан Стојковић, Милета Жарковић, УТИЦАЈ ФРЕКВЕНЦИЈСКИ ЗАВИСНИХ ПАРАМЕТАРА ТЛА НА АТМОСФЕРСКЕ ПРЕНАПОНЕ

10.46793/CIGRE36.1503K1503-1513

Milan Savić, Tamara Đurić, Radomir Nedić, ULOGA ZAŠTITNIH ISKRIŠTA U KOORDINACIJI IZOLACIJE VISOKONAPONSKIH POSTROJENJA

10.46793/CIGRE36.1514S1514-1528

Stefan Čubonović, Aleksandar Ranković, Vladica Mijailović, KOMPARATIVNA ANALIZA METODA ZA PRORAČUN MAGNETSKOG POLJA U BLIZINI NADZEMNIH VODOVA

10.46793/CIGRE36.1529C1529-1541

Maja Adamović, Branko Šumonja, Borko Čupić, Vladimir Krnajski, Filip Nešić, Miroslav Žerajić, Jelena Zakonović, USAGLAŠAVANJE RADA METALFERA SA PRAVILIMA O RADU PRENOSNOG SISTEMA

10.46793/CIGRE36.1542A1542-1554

Nikola Laketić, Aleksandar Tatalović, Vladimir Djikić, Vladimir Krnajski, Borko Čupić, METOD ODREĐIVANJA LIMITA ZA EMISIJU POREMEĆAJA KONKRETNOG INDUSTRIJSKOG POTROŠAČA U CILJU ZAŠTITE USVOJENIH PLANSKIH NIVOA IZOBLIČENJA U PRENOSNOJ MREŽI

10.46793/CIGRE36.1555L1555-1569

Ivan Vujović, Mileta Žarković, Željko Đurišić, Đorđe Dajković, PREDIKCIJA PROIZVODNJE I POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU UPOTREBOM REKURENTNIH NEURONSKIH MREŽA

10.46793/CIGRE36.1570V1570-1582

Sonja Angelovski, Mila Drajić, TRANZIJENTNA STABILNOST IZOLOVANOG SISTEMA SA VELIKIM UDELOM GENERISANJA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I SISTEMOM ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE

10.46793/CIGRE36.1583A1583-1595

Александар Ацо Марковић, Милета Жарковић, Душко Милијевић, АНАЛИЗА ПРОСТИРАЊА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИХ ТАЛАСА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГТСКОМ СИСТЕМУ КОРИШТЕЊЕМ СОФТВЕРА АTP-EMTP 

10.46793/CIGRE36.1596M1596-1609

Dragan Vasić, Goran Dobrić, UPRAVLJANJE POTROŠNJOM U MIKROMREŽI PRIMENOM HIL-A

10.46793/CIGRE36.1610V1610-1621

Александар Павловић, Стефан Обрадовић, Маја Грбић, Ранко Јасика, РИЗИК ОД ПРОБОЈА ИЗОЛАЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НИСКОГ НАПОНА ПРИ ЗЕМЉОСПОЈУ НА СТУБУ НАДЗЕМНОГ ВОДА

10.46793/CIGRE36.1622P1622-1629

Branislava Lepotić Kovačević, Iva Đinđić Ćosić, Marko Janković, Ljiljana Hadžibabić, NOVINE U REGULATIVI O ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE U EVROPSKOJ UNIJI I PRIMENA OVIH PROPISA U REPUBLICI SRBIJI

10.46793/CIGRE36.1631LK1631-1645
Marija Đorđević, Ivana Stamenić, Srđan Mladenović, Marija Miljuš, NOVA EVROPSKA REGULATIVA I PRIMENA MACZT METODOLOGIJE U PRENOSNOM SISTEMU SRBIJE10.46793/CIGRE36.1646DJ1646-1657

Dunja Grujić, Miloš Kuzman, ULOGA NOVIH KORISNIKA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA U RAZVOJU TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

10.46793/CIGRE36.1658G1658-1672

Аца Вучковић, Биљана Тривић, ОБРАЧУН ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА КУПЦЕ-ПРОИЗВОЂАЧЕ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА ГАРАНТОВАНО СНАБДЕВАЊЕ

10.46793/CIGRE36.1673V1673-1681

Jelena Obradović, Željko Jovanović, Katarina Mitrović, POTENCIJALNI UTICAJ LIKVIDNOG UNUTARDNEVNOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA TROŠKOVE OPERATORA PRENOSNOG SISTEMA ZA NABAVKU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA NADOKNADU GUBITAKA U PRENOSNOM SISTEMU

10.46793/CIGRE36.1682O1682-1695

Mladen Apostolović, Miroslav Divčić, Pavle Radojević, KOMPARATIVNA ANALIZA RAZLIČITIH METODA ZA OBRAČUN DEBALANSA

10.46793/CIGRE36.1696A1696-1713

Jadranka Janjanin, Jelena Obradović, Željko Jovanović, MOGUĆNOST KUPOVINE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA NADOKNADU GUBITAKA U PRENOSNOM SISTEMU IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

10.46793/CIGRE36.1714J1714-1724

Dejan Stojčevski, Vladimir Stanojevic, Gabriella Juhász, Rita Rahberger-Hódos, Pierre Milon, DEMONSTRATION OF INTRADAY MARKET COUPLING IMPLICIT AUCTION BETWEEN EU AND NON-EU COUNTRIES

10.46793/CIGRE36.1725S1725-1736

Dušan Vlaisavljević, Matija Kostić, Dejan Stojčevski, Aleksandar Petković, TRINITY PROJEKAT: MODEL PREKOGRANIČNE RAZMENA BALANSNE REZERVE

10.46793/CIGRE36.1738V1738-1751

Ivan Milenković, Aleksandar Bojarov, PREDVIĐANJE CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA BERZI PRIMENOM MAŠINSKOG UČENJA

10.46793/CIGRE36.1752M1752-1766

Jadranka Ristić, Vojkan Vučković, SMANJENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE KUPACA IZ KATEGORIJE DOMAĆINSTVO PRIMENOM ZAKLJUČKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

10.46793/CIGRE36.1767R1767-1781

Jasmina Džaferović, Džemo Borovina, Munevir Halilović, SEKTOR ZA JAVNO SNABDIJEVANJE EPBIH FUNKCIJE POTPORE

10.46793/CIGRE36.1782DZ1782-1800

Vladica Mijailović, Aleksandar Ranković, SMANJENJE POTROŠNJE FOSILNIH GORIVA U INDUSTRIJI I POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI PRIMENOM TOPLOTNIH PUMPI I FOTO-NAPONSKIH SISTEMA

10.46793/CIGRE36.1802M1802-1809

Dušan Vukotić, Milica Dilparić, Jelena Dabić, ANALIZA PRIKLJUČENJA PROIZVODNIH JEDINICA NA 35 kV NAPONSKOM NIVOU

10.46793/CIGRE36.1810V1810-1828

Saša Đekić, ZNAČAJ SIMULACIJE PONAŠANJA DISTRIBUTIVNIH GENERATORA PRI KVAROVIMA U MREŽI

10.46793/CIGRE36.1829DJ1829-1838

Aleksandar Gajić, Vladimir Stevanović, SAVREMENA REŠENJA ZA AKUMULACIJU ENERGIJE U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU

10.46793/CIGRE36.1839G1839-1850

Nataša Nikolić, Mika Kovačević, Biljana Janković, Svetlana Krstevski, Ivan Savčić, PRIKLJUCENJE KUPACA – PROIZVOĐAČA DO 10,8KW NA DSEE, PO POJEDNOSTAVLJENOJ PROCEDURI, SA OSVRTOM NA STEČENO ISKUSTVO SA ITP ZA KUPCE – PROIZVOĐAČE BEZ SKLADIŠTENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE I KUPCE PROIZVOĐAČE SA SKLADIŠTENJEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

10.46793/CIGRE36.1851N1851-1868

Radovan Đorđević, Svetlana Milošević Đorđević, ANALIZA ISPLATIVOSTI INVESTICIJE ZA KUPCE-PROIZVOĐAČE

10.46793/CIGRE36.1869DJ1869-1880

Svetlana Milošević Đorđević, Radovan Đorđević, EVIDENCIJA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE STICANJA STATUSA KUPAC – PROIZVOĐAČ

10.46793/CIGRE36.1881M1881-1890

Milan Vasić, Todor Aleksandrović, Ilija Ristanović, PRIMENA SOFTVERSKIH ALATA DOSTUPNIH NA INTERNETU ZA MODELOVANJE SOLARNIH ELEKTRANA

10.46793/CIGRE36.1891V1891-1902

Jelena Gajović, Ranko Vuković, ZNAČAJ ANALIZE KAPACITETA HOSTINGA ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE ZA PRIKLJUČENJE SOLARNIH ELEKTRANA

10.46793/CIGRE36.1903G1903-1918

Milena Lekić, Milorad Kuč, Željko Đurišić, KOMPARATIVNA ANALIZA FOTONAPONSKIH ELEKTRANA SA MONOFACIJALNIM JUŽNO ORIJENTISANIM I BIFACIJALNIM VERTIKALNIM FOTONAPONSKIM PANELIMA NA PEŠTERSKOJ VISORAVNI

10.46793/CIGRE36.1919L1919-1931

Vladimir Ostraćanin, MOGUĆNOST SMANJENJA TRAJANJA VREMENA KVARA U DISTRIBUTIVNOM EES I SMANJENJE ANGAŽOVANJA EKIPA

10.46793/CIGRE36.1932O1932-1940

Александар Ј. Савић, Дарија Станковић, Ксенија Стефановић, ИНТЕГРАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ПРЕТЊА ИЛИ ИЗАЗОВ?

10.46793/CIGRE36.1941S1941-1949

Saša Mandić, Milica Porobić, Branislav Bogdanović, Slobodan Milivojev, UTICAJ RADOVA OPERATORA PRENOSNOG SISTEMA NA DISTRIBUTIVNI ELEKTROENERGETSKI SISTEM

10.46793/CIGRE36.1950M1950-1958
Vladica Mijailović, Aleksandar Ranković, PRORAČUN SKLOPNIH PRENAPONA ZA SLUČAJ METALNOG TROFAZNOG KRATKOG SPOJA NA SN-IZVODU SA PRIKLЈUČENIM INDUKCIONIM I/ILI SINHRONIM GENERATORIMA10.46793/CIGRE36.1959M1959-1970

Jovan Nahman, Dragoslav Perić, Miladin Tansković, NAPOJNI VODOVI U GRADSKIM DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

10.46793/CIGRE36.1971N1971-1984

Boris Turković, Saša Mujović, UTICAJ RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA U IZRADI FOTONAPONSKIH PANELA NA MOGUĆNOST ISKORIŠĆENJA SOLARNE ENERGIJE I NJENE TRANSFORMACIJE U ELEKTRIČNU ENERGIJU

10.46793/CIGRE36.1985T1985-2002

Josip Popović, Zvonimir Popović, JEDAN PRAKTIČNI PRISTUP POVEĆANJU RASPOLOŽIVOSTI VANJSKE SREDNJENAPONSKE NADZEMNE MREŽE

10.46793/CIGRE36.2003P2003-2011

Josip Popović, Zvonimir Popović, UZROCI NEKONTROLIRANIH KVAROVA U SUSTAVU KUĆANSTVA

10.46793/CIGRE36.2012P2012-2022

Zoran Simendić, Zdravko Majstorović, Srđan Miljanić, Dalibor Mraović, REZULTATI RADA SOLARNIH ELEKTRANA NA PODRUČJU VOJVODINE

10.46793/CIGRE36.2024S2024-2032

Dejan Ivić, Marinko Simišić, Ranka Kovačević, Predrag Mršić, Željko Ivanović, SMART GRID KONCEPT ZASNOVAN NA AUTOMATIZACIJI SREDNJENAPONSKE MREŽE

10.46793/CIGRE36.2033I2033-2051

Tomislav Rajić, Koviljka Stanković, Đorđe Čubrić, ISPITIVANJE INDUKTIVNIH NAPONSKIH MERNIH TRANSFORMATORAOTPORNOST IZOLACIJE I PARCIJALNA PRAŽNJENJA

10.46793/CIGRE36.2053R2053-2062

Tomislav Rajić, Koviljka Stanković, Nenad Trkulja, GASNI DIELEKTRIK SF6-FIZIČKE I ELEKTRIČNE OSOBINE

10.46793/CIGRE36.2063R2063-2070

Dragan Brajović, Bojan Jokanović, Milan Bebić, Nenad Kartalović, Dušan Nikezić, POBOLJŠANJE KARAKTERISTIKA IZOLACIONOG SISTEMA STATORA VISOKONAPONSKIH ASINHRONIH MAŠINA

10.46793/CIGRE36.2071B2071-2086

Radoslav Raković, REVIZIJA STANDARDA ISO/IEC 27001:2022 ZA BEZBEDNOST INFORMACIJA

10.46793/CIGRE36.2088R2088-2097

Миленко Кабовић, Владимир Челебић, Ива Салом, Анка Кабовић, Nicholas Stevens, ТЕСТИРАЊЕ ПРИЛИКОМ ОДРЖАВАЊА ТЕЛЕЗАШТИТНОГ ТЕРМИНАЛА ПО СТАНДАРДУ IEC 61850

10.46793/CIGRE36.2098K2098-2112

Ива Салом, Владимир Челебић, Миливоје Ралевић, Иван Тодоровић, Братислав Планић, Бојан Стојковић, Срђан Митровић, Далиборка Никчевић, УНАПРЕЂЕЊЕ СОФТВЕРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО НАДГЛЕДАЊЕ ТЕЛЕЗАШТИТНИХ ТЕРМИНАЛА

10.46793/CIGRE36.2113S2113-2124

Slavko Dubačkić, Aleksandar Bošković, Đorđe Vladisavljević, PREDLOG MERA IKT ZAŠTITE SISTEMA UPRAVLJANJA ELEKTROENERGETSKIM OBJEKTIMA

10.46793/CIGRE36.2125D2125-2131

Данило Лаловић, Весна Вукићевић, Иван Вукадиновић, Вигор Станишић, Златко Митровић, Миодраг Јевтић, Далибор Митић, ПРИМЕНА IP MPLS МРЕЖЕ ЕПС-А ЗА ПОТРЕБЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ОКВИРУ ТЕХНИЧКИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

10.46793/CIGRE36.2132L2132-2141

Dragan Bogojević, OPTIČKA INFRASTRUKTURA I  TELEKOMUNIKACIONE MREŽE U ELEKTROPRIVREDI SRBIJE: PRVIH 20 GODINA

10.46793/CIGRE36.2142B2142-2152

Dalibor Mitić, Miodrag Jevtić, IP TEHNOLOGIJE ZA KRITIČNE OPERATIVNE SERVISE U ELEKTROPRIVREDI

10.46793/CIGRE36.2153M2153-2161

Славица Боштјанчич Ракас, Валентина Тимченко, УТИЦАЈ ИНТЕГРАЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕРТСКУ МРЕЖУ

10.46793/CIGRE36.2162BR2162-2169

Milica Popović, Radomir Vemić, IMPLEMENTACIJA MODULA ZALIHA ORACLE EBS-A U ERP SISTEM EPCG SA OSVRTOM NA DIREKCIJU ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

10.46793/CIGRE36.2170P2170-2183

Selma Kovačević, IMPLEMENTACIJA BILLING SISTEMA SNABDJEVAČA I ODS-A U USLOVIMA OTVORENOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE U JP ELEKTROPRIVREDA BIH

10.46793/CIGRE36.2184K2184-2195

Siniša Runjić, Srebrenko Joldžić, AUTOMATSKO DOSTAVLJANJE E-MAILA ODGOVARAJUĆEM DISPEČERSKOM CENTRU O ISPADU RIKLOZERA

10.46793/CIGRE36.2196R2196-2200

Јелена Веселиновић, Татјана Спаић, Јелена Мисита, Јована Ђукић, УВОЂЕЊЕ АУТОМАТСКОГ АЛАРМИРАЊА И ИЗВЕШТАВАЊА О ПАДУ ДОСТУПНОСТИ ПОДАТАКА НА SCADA СИСТЕМУ У НДЦ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА АПЛИКАЦИЈЕ DA – SCADA Data Availability

10.46793/CIGRE36.2201V2201-2215

Miljan Mujović, Anđela Minić, UTICAJ USKOPOJASNIH ŠUMOVA NA KOMUNIKACIJU SA MULTIFUNKCIONALNIM ELEKTRIČNIM BROJILIMA

10.46793/CIGRE36.2216M2216-2229
Милица Влаисављевић, Соња Кнежевић, Милета Жарковић, ДИЈАГНОСТИКА СТАЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ ПОМОЋУ АУТОЕНКОДЕРСКИХ НЕУРАЛНИХ МРЕЖА10.46793/CIGRE36.2230V2230-2238

Јасна Марковић-Петровић, Мирјана Стојановић, ПРИМЕНА АЛГОРИТАМА МАШИНСКОГ УЧЕЊА У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ: ПРЕГЛЕД И ПЕРСПЕКТИВЕ

10.46793/CIGRE36.2239MP2239-2249

Saša D. Milić, Miša Kožicić, Vladimir M. Šiljkut, KONCEPT “DIGITALNIH BLIZANACA” U ELEKTRANAMA

10.46793/CIGRE36.2250M2250-2261