ANALIZA UTICAJA INTEGRACIJE VETROELEKTRANA NA KRITIČNE NAPONSKE REŽIME U PRENOSNOJ MREŽI

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 470- 483)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Todor Šiljegović, Miroslav Žerajić, Željko Đurišić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: todor.siljegovic@go2power.eu

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0470S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Integracija obnovljivih izvora energije unosi značajne promene u elektroenergetskim sistemima. S obzirom da postoji ogroman broj zahteva za analizu uticaja priključenja vetroelektrana na prenosnu mrežu Srbije, od posebnog značaja je analiza mogućih uticaja vetroelektrana na naponske prilike u prenosnoj mreži. Usled svoje varijabilnosti i različitog geografskog rasporeda, oni utiču na razne aspekte i parametre mreže, među kojima je i efektivna vrednost radnog napona. Kada se ispituje uticaj integracije vetroelektrana na kritične režime u pogledu naponskih prilika u prenosnoj mreži, praksa je da se posmatraju režimi u kojima generatori imaju maksimalno generisanje aktivne snage, dok je potrošnja u mreži minimalna. Biće pokazano da to nije uvek kritičan radni režim, već se nekad maksimalni radni naponi javljaju pri režimima kada generisanje aktivne snage vetroelektrana nije maksimalno, te je potrebno uzeti i druge uticajne činioce u obzir prilikom analize tih radnih režima.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Integracija obnovljivih izvora, radijalni vod, efektivna vrednost radnog napona, kritični radni režimi, električni parametri dalekovoda

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Elektromreža Srbije a.d., „Pravila o radu prenosnog sistema“, „Službeni glasnik RS” broj: 88/16, Mart, 2020.
  • M.Shen, J.M. Huang & R. Pattani, „Steady-state & dynamic voltage impacts of wind generators on rural distribution systems and practical mitigation solutions“, PES T&D 2012, IEEE, May 2012.
  • S. Janković, R. Krohne, K. Langschied, A. Wiese, D. Banković, “Voltage contorl strategy for wind and photovoltaic power plants for different voltage level connection points”, CIGRE Srbija, jun 2017.
  • Elektromreža Srbije a.d., „Plan razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period 2021-2030.“, Beograd, Oktobar 2020.
  • J. Tošić, M. Žerajić, “Analiza načina priključenja solarnih elektrana na prenosni sistem korišćenjem kvazidinamičke analize i programskog jezika DPL (DIgSILENT Programming language)”, CIGRE Srbija, Zlatibor, oktobar 2021.
  • I. Milanov, S. Skrobonja, S. Despotović, A. Terzić, “Analiza mogućnosti primene provodnika veće prenosne moći na postojećim nadzemnim vodovima 110 kV“, CIGRE Srbija, Zlatibor ,oktobar 2021.
  • Ž. Đurišić, “Integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem Srbije, I deo”, Beograd, 2018.
  • K. Džodić, D. Todorović, M. Žerajić, Ž. Đurišić, “Analiza realnih kapaciteta nadzemnih vodova za priključenje vetroelektrana i solarnih elektrana velike snage”, CIGRE Srbija, Zlatibor, oktobar 2021.
  • CTC Global, “ACCC IEC Data Sheets”, 2015.