Категорија CIGRE 2023

ПРИМЕНА АЛГОРИТАМА МАШИНСКОГ УЧЕЊА У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ: ПРЕГЛЕД И ПЕРСПЕКТИВЕ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2239-2249) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јасна Марковић-Петровић, Мирјана Стојановић Е-АДРЕСА / E-MAIL: jasna.markovic-petrovic@eps.rs Download Full Pdf   DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Савремене електропривредне компаније треба да обезбеде поуздано снабдевање електричном енергијом уз очување…

Детаљније

ДИЈАГНОСТИКА СТАЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ ПОМОЋУ АУТОЕНКОДЕРСКИХ НЕУРАЛНИХ МРЕЖА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2230-2238) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милица Влаисављевић, Соња Кнежевић, Милета Жарковић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf   DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Мониторингом електроенергетских система прикупља се велики број података. Прикупљени подаци формирају…

Детаљније

UTICAJ USKOPOJASNIH ŠUMOVA NA KOMUNIKACIJU SA MULTIFUNKCIONALNIM ELEKTRIČNIM BROJILIMA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2216-2229) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Miljan Mujović, Anđela Minić Е-АДРЕСА / E-MAIL: miljan.mujovic@yahoo.com Download Full Pdf   DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Razvoj novih tehnologija značajno je doprinio modernizaciji elektroenergetskog sektora. S tim u…

Детаљније

УВОЂЕЊЕ АУТОМАТСКОГ АЛАРМИРАЊА И ИЗВЕШТАВАЊА О ПАДУ ДОСТУПНОСТИ ПОДАТАКА НА SCADA СИСТЕМУ У НДЦ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА АПЛИКАЦИЈЕ DA – SCADA Data Availability

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2201-2215) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Веселиновић, Татјана Спаић, Јелена Мисита, Јована Ђукић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf   DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Оригинална апликација доступности података – SCADA Data availability (DA)…

Детаљније

AUTOMATSKO DOSTAVLJANJE E-MAILA ODGOVARAJUĆEM DISPEČERSKOM CENTRU O ISPADU RIKLOZERA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2196-2200) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Siniša Runjić, Srebrenko Joldžić Е-АДРЕСА / E-MAIL: sinisa.runjic@elektrokrajina.com Download Full Pdf   DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: U Z.P. „Elektrokrajina“ a.d Banja Luka postoje dva dispečerska centra koji nadgledaju…

Детаљније

IMPLEMENTACIJA BILLING SISTEMA SNABDJEVAČA I ODS-A U USLOVIMA OTVORENOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE U JP ELEKTROPRIVREDA BIH

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2184-2195) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Selma Kovačević Е-АДРЕСА / E-MAIL: se.kovacevic@epbih.ba Download Full Pdf   DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: JP Elektroprivreda BiH je već duži niz godina u procesu prestrukturiranja koje za cilj…

Детаљније

IMPLEMENTACIJA MODULA ZALIHA ORACLE EBS-A U ERP SISTEM EPCG SA OSVRTOM NA DIREKCIJU ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2170-2183) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Milica Popović, Radomir Vemić Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf   DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) je nacionalna elektroenergetska kompanija osnovana radi obavljanja…

Детаљније

УТИЦАЈ ИНТЕГРАЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕРТСКУ МРЕЖУ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2162-2169) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Славица Боштјанчич Ракас, Валентина Тимченко Е-АДРЕСА / E-MAIL: bostjancic@pupin.rs Download Full Pdf   DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Заштита животне средине и енергетска ефикасност су данас врло актуелне истраживачке…

Детаљније