AUTOMATSKO DOSTAVLJANJE E-MAILA ODGOVARAJUĆEM DISPEČERSKOM CENTRU O ISPADU RIKLOZERA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2196-2200)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Siniša Runjić, Srebrenko Joldžić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: sinisa.runjic@elektrokrajina.com

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2196R

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U Z.P. „Elektrokrajina“ a.d Banja Luka postoje dva dispečerska centra koji nadgledaju određene terenske jedinice koje imaju svoje dispečerske centre. Ugrađivanjem i uvođenjem riklozera u SCADA sistem povećao se obim posla za dispečere u glavnim dispečerskim centrima. Nakon svakog ispada nekog od riklozera glavni dispečerski centri treba da jave dispečerima u terenskim jedinicama da je došlo do ispada riklozera u njihovoj oblasti odgovornosti. Da bi se smanjio obim posla glavnih dispečerskih centara, vrijeme dostavljanja informacije o stanjima riklozera, vrijeme koje bi potrošači proveli bez električne energije i finansijski trošak koji se javlja svakim telefonskim pozivom potrebno je da se iskoristi već postojeća infrastruktura SCADA sistema i SMTP. Rješenje problema se može podjeliti na dva dijela. Prvi dio je da se napravi adekvatna baza podataka, koja će sadržati e-mail-ove svih lokalnih dispečerskih centara i određenih ljudi koji treba da primaju e-mail-ove i sve riklozere na područiju Z. P. „Elektrokrajina“-e. Drugi dio da se napravi skripta koja će, pristupiti adekvatnoj bazi podataka u SCADA sistemu, porediti informacije od interesa, automatski generisati e-mail i poslati na željene adrese. Kao programska paradigma u aplikaciji je korišteno objektno orjentisano programiranje.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Relaciona baza podataka, Skripta, SCADA, SMTP

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: