ISSN1451-673X
eISSN 
издавачУниверзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина
веб-странаpefja.kg.ac.rs/uzdanica
период излажењаполугодишњи
почетна година2003
главни уредникИлијана Чутура
Контакт информације:
адреса редакцијеМилана Мијалковића 14, 35 000 Јагодина
контакт-особаИлијана Чутура
e-mailuzdanica.pefja@gmail.com
Категорија и реферисање:
категоријаM51
реферисањеMLA