(doi:10.46793/Uzdanica20.2)

Данијела Д. Ђорђевић, Катарина О. Лазић, АКАДЕМСКИ ВОКАБУЛАР У АПСТРАКТИМА СТУДЕНАТА МАСТЕР СТУДИЈА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ

doi:10.46793/Uzdanica20.2.007DJ

7-19

Ana Lj. Vučićević, Aleksandra D. Rakić, FOCUSED EVALUATION IN ACADEMIC BOOK REVIEWS: REALISATIONS AND FUNCTIONS

doi:10.46793/Uzdanica20.2.021V

21-33

Валентина В. Будинчић, ДИСКУРС СПОРТСКИХ КЛАДИОНИЦА У КОНТЕКСТУ АНГЛИЦИЗАЦИЈЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

doi:10.46793/Uzdanica20.2.035B

35-46

Јулијана С. Деспотовић, БЕЗГЛАГОЛСКЕ ОПТАТИВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

doi:10.46793/Uzdanica20.2.047D

47-59

Марко М. Милошевић, ТИПОВИ ТУЂЕГ ГОВОРА У РОМАНУ ЉУДИ БЕЗ ГРОБОВА ЕНЕСА ХАЛИЛОВИЋА

doi:10.46793/Uzdanica20.2.061M

61-74

Софија И. Мијовић, ДЕОНИМСКИ ИМЕНИЧКИ ДЕРИВАТИ У НЕМАЧКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

doi:10.46793/Uzdanica20.2.075M

75-89

Анђела М. Марковић, Наиље Р. Маља Имами, ИМЕНИЦЕ СА ПРЕПОЗИТИВНИМ ЧЛАНОМ У АЛБАНСКОМ ЈЕЗИКУ КОЈЕ СЕ ИЗДВАЈАЈУ У ОБЛАСТИ РОДБИНСКЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ

doi:10.46793/Uzdanica20.2.091M

91-101

Бранислав Б. Веселиновић, ИНТЕРЖАНРОВСКА ПРОХОДНОСТ ВАРИЈАНАТА УСМЕНЕ ЛИРСКЕ ПЕСМЕ: НА ПРИМЕРУ ПЕСАМА „ПРАЊЕ БЕЗ ВОДЕ И БЕЗ САПУНА“ И „НАЈБОЉЕ МЈЕСТО ЗА СЕЛО“

doi:10.46793/Uzdanica20.2.103V

103-117

Марија С. Пантовић, МЕЛАНХОЛИЈА, НИХИЛИЗАМ И ГРАД: ПОЕМА „ЛАМЕНТ НАД БЕОГРАДОМˮ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

doi:10.46793/Uzdanica20.2.119P

119-128

Милица Т. Ћесаревић, КОМПАРАТИВНО ТУМАЧЕЊЕ НАРОДНИХ БАЈКИ „АЖДАЈА И ЦАРЕВ СИНˮ И „БАШ-ЧЕЛИКˮ У НАСТАВНОМ КОНТЕКСТУ

doi:10.46793/Uzdanica20.2.129C

129-142

Marko E. Kukić, GRAMMAR-TRANSLATION AND COMMUNICATIVE METHOD IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING: A PILOT STUDY

doi:10.46793/Uzdanica20.2.143K

143-156

Marijana D. Matić, BENEFITS AND CHALLENGES WHEN USING THE TECHNIQUE OF ROLE-PLAYING IN SPEAKING EXERCISES IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

doi:10.46793/Uzdanica20.2.157M

157-166

Марија Т. Бошњак Степановић, Сања Ж. Балаћ, Наталија B. Пешут, ДЕЧЈЕ МИСКОНЦЕПЦИЈЕ О СВЕТЛОСНИМ ФЕНОМЕНИМА

doi:10.46793/Uzdanica20.2.167BS

167-179

Александра Н. Филиповић, СПРЕМНОСТ УЧИТЕЉА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТЕМ КОНЦЕПТА ОБРАЗОВАЊА

doi:10.46793/Uzdanica20.2.181F

181-195

Јована Н. Ђорђевић, Милош М. Ђорђевић, Миа М. Арсенијевић, ЛИКОВНА КОЛОНИЈА КАО МОДЕЛ ПЕДАГОШКЕ ПОДРШКЕ ДАРОВИТОЈ ДЕЦИ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

doi:10.46793/Uzdanica20.2.197DJ

197-209

Ivana R. Ćirković-Miladinović, Irena B. Golubović-Ilić, Nina S. Eremić, USING VISUAL MATERIALS IN TEACHING YOUNG LEARNERS

doi:10.46793/Uzdanica20.2.211CM

211-222

Хаџи Живорад М. Миленовић, Биљана С. Јеремић, МЕЂУСОБНО ИНФОРМИСАЊЕ КАО ДИМЕНЗИЈА САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

doi:10.46793/Uzdanica20.2.223M

223-234

Гордана М. Степић, Дејан С. Савичевић, МЕТОДИЧКА ВЕЖБАЊА У ВРТИЋУ: КОНТЕКСТ САРАДЊЕ СТУДЕНАТА, ВАСПИТАЧА И НАСТАВНИКА

doi:10.46793/Uzdanica20.2.235S

235-249

Владан М. Пелемиш, Драган С. Бранковић, Владимир Р. Живановић, РЕЛАЦИЈЕ АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

doi:10.46793/Uzdanica20.2.251P

251-261

Мирсада С. Зукорлић, Сандра Р. Милановић, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ У ШКОЛИ У ПРИРОДИ

doi:10.46793/Uzdanica20.2.263Z

263-276

Марко М. Јеремић, Нинослав С. Станојловић, Ана П. Вуковић, ПОЧЕТАК РАЗВОЈА ЗДРАВСТВА У ПИРОТСКОМ ОКРУГУ

doi:10.46793/Uzdanica20.2.277J

277-284

Јана Б. Бошковић, КРОЗ ПРИЗМУ НАРАТИВА ЉУБАВНЕ ПОЕЗИЈЕ ЏОНА ДАНА

doi:10.46793/Uzdanica20.2.287B

287-291

Наташа П. Ракић, МАГИЈА КЊИЖЕВНИХ ТЕКСТОВА У НАСТАВИ (НЕМАЧКОГ КАО) СТРАНОГ ЈЕЗИКА

doi:10.46793/Uzdanica20.2.293R

293-295

Недељко М. Милановић, ДА ЛИ СУ НАСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (НЕ)БИТНИ И (НЕ)ВИДЉИВИ У СИСТЕМУ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА?

doi:10.46793/Uzdanica20.2.297M

297-299