ДА ЛИ СУ НАСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (НЕ)БИТНИ И (НЕ)ВИДЉИВИ У СИСТЕМУ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА?

Узданица XX 2 (2023) (стр. 297-299)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Недељко М. Милановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nedeljko@pefja.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Uzdanica20.2.297M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

сотверски алатиjelen

avlovic@iee

t.org