Категорија Узданица

Узданица XXI I (2024)

Download Full Pdf    (doi:10.46793) ОБЛИК ТУГЕ: ДУХОВНО-ЕСТЕТСКИ АГОНИ У КЊИЗИ НЕБО, ТАКО ДУБОКО 10.46793.031A 31-44 ЕГЗИСТЕНЦИЈА СМРТИ У РОМАНУ КАПОРОВЕ 10.46793.045A 45-52 О НЕКИМ ПОЕТИЧКИМ ОСОБИНАМА ПРОЗЕ ВЕСНЕ КАПОР У ДЈЕЛУ НЕБО, ТАКО ДУБОКО 10.46793.053P 53-62 „ДУБЉЕ ДНО ДУШИ…

Детаљније

УТИЦАЈ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ФОРМИРАЊУ ПРЕДСТАВЕ О СЕБИ КОД ДЕЦЕ У РАНОЈ АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 277-294) АУТОР(И): Сандра Р. Милановић, Јелена С. Јанчић, Рада К. Петровић Шумар Е-АДРЕСА: sandra.milanovic@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Представа о себи се може дефинисати као слика о себи, тј. свест о себи.…

Детаљније

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 257-276) АУТОР(И): Весна С. Трифуновић Е-АДРЕСА: vesna.trifunovic@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет истраживања у овом раду је утемељеност школског учења о културном идентитету у програмима наставе и учења Музичке културе у првом…

Детаљније

НАСТАВА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАЊЕ – ОД ДОЖИВЉАЈА ДО ИСХОДА У ОБЛАСТИ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И СЛУШАЊА МУЗИКЕ

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 241-256) АУТОР(И): Наташа М. Вукићевић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду су сагледани доживљајни аспекти наставе музичке културе у контексту позитивног образовања и стварања подстицајног окружења за учење, развој и психолошко…

Детаљније

ПОЗИТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЈА У ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОЈ УСТАНОВИ КАО ПРОМОТОР СУБЈЕКТИВНОГ БЛАГОСТАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 221-239) АУТОР(И): Јелена М. Младеновић, Ивана М. Милић, Миа М. Арсенијевић Е-АДРЕСА: jelena.mladenovic@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се бави благостањем деце предшколског узраста и активностима које том осећају могу да допринесу.…

Детаљније

СЛИКОВНИЦЕ ЏУЛИЈЕ ДОНАЛДСОН У КОНТЕКСТУ ПОЗИТИВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 205-219) АУТОР(И): Нина Б. Живковић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализирају елементи сликовница за децу Џулије Доналдсон из перспективе њихове адекватности и значаја у раду са децом предшколског узраста…

Детаљније

ПОЗИТИВНА КОМУНИКАЦИЈА У РАДУ НА РАЗВОЈУ ГОВОРА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 191-203) АУТОР(И): Јелена Љ. Спасић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду су представљене могућности за имплементацију принципа позитивне психологије у активности којима васпитач подстиче развој говора деце предшколског узраста. Позитивној комуникацији…

Детаљније

МЈЕСТО КЊИЖЕВНОСТИ И КЊИЖЕВНОГ ЈУНАКА У „КУЛТУРИ СРЕЋЕ”

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 175-190) АУТОР(И): Сузана Р. Бунчић, Милена М. Ивановић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се прво теоријски разматра положај савременог човјека у свијету хиперпотрошње и императива среће. Затим се пажња поклања…

Детаљније

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ У ФУНКЦИЈИ МОТИВАЦИЈЕ У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 163-173) АУТОР(И): Татјана А. Думитрашковић Е-АДРЕСА: tatjana.dumitraskovic@pfb.ues.rs.ba Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се бави позитивним странама употребе књижевности у настави страног језика, како би показао како она може потенцијално да повећа мотивацију…

Детаљније

ОД УВЕРЕЊА НАСТАВНИКА О ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА КА ПОЗИТИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ ДАРОВИТИХ

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 143-161) АУТОР(И): Јелена С. Старчевић, Бојана М. Димитријевић Е-АДРЕСА: jelena.starcevic@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се упоредо разматрају две значајне теме које сматрамо релевантним за област позитивног образовања: интелектуална даровитост и…

Детаљније