Категорија Часописи

Kragujevac Journal of Mathematics Vol. 45 No.1 (2021)

Download full PDF DOI: 10.46793/KgJMat2101 EDITORIAL BOARD Sandwich Theorems for Multivalent Analytic Functions Associated with Differential Operator Author: A. K. WANAS AND A. L. ALINADOI: 10.46793 Chain Condition and Fundamental Relation on (∆;G)-Sets Derived from Gamma-Semihypergroups Author: S. OSTADHADI-DEHKORDIDOI: 10.46793 Beurling’s Theorem for the Q-Fourier-Dunkl…
Детаљније

Dr Zdravko Šolak, Tržište privatnog zdravstvenog osiguranja u debatama o reformi zdravstvenog sistema u postsocijalističkim zemljama / Private health insurance market in debates on the health system reform in postsocialist countries

Evropska revija za pravo osiguranja Vol. XX, No. 1 (2021), (стр. 55-62)  АУТОР: Zdravko Šolak Е-АДРЕСА: zdrsolak@yahoo.com. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Debate o reformi finansiranja zdravstvene zaštite u bivšim socijalističkim zemljama u periodu društvenog preobražaja vođene su…
Детаљније

Prof. dr Slobodan Jovanović, dr Ozren Uzelac, Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja / Optional international rules in the field of reinsurance contract law

Evropska revija za pravo osiguranja Vol. XX, No. 1 (2021), (стр. 38-51)  АУТОР: Slobodan Jovanović, Ozren Uzelac Е-АДРЕСА: nsjovanovic@sbb.rs; uzelacozren@ef.uns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Stanje zakonske neregulisanosti ugovora o reosi- guranju zadržalo se sve do danas. Jedan…
Детаљније

Evropska revija za pravo osiguranja, Vol XX, No.1 (2021)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/ERPO2001) Колумна Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Moguća rešenja za osiguranje šteta od pandemija / Lösungsansätzezur Versicherung von Pandemieschäden (doi:10.46793) Чланци Prof. dr Marius FRAS, Ugovor o obaveznom osiguranju u međunarodnom privatnom pravu / Compulsory insurance contract…
Детаљније

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ХРВАТСКЕ НАКОН ХРВАТСКО- УГАРСКЕ НАГОДБЕ ОД 1868. ГОДИНЕ

Гласник права 2 (2020), (стр. 121-139)  АУТОР: Филип Новаковић Е-АДРЕСА: novakovic@student.pf.unibl.org Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду ће бити приказана анализа догађаја који су непосредно претходили склапању Нагодбе између Хрватског сабора и Угарског парламента 1868. године, али…
Детаљније

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Гласник права 2 (2020), (стр. 101-117)  АУТОР: Предраг Црноглавац Е-АДРЕСА: predragcrnoglavac4@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Европска комисија је октобра 2020. године у свом програму рада за 2021. годину предвидела подношење низа законодавних предлога у циљу постизања одрживог…
Детаљније

ОДРЖИВО КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ КАО УСЛОВ ДУГОРОЧНОГ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Гласник права 2 (2020), (стр. 83-99)  АУТОР: Борко Михајловић Е-АДРЕСА: bmihajlovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Европска комисија је октобра 2020. године у свом програму рада за 2021. годину предвидела подношење низа законодавних предлога у циљу постизања одрживог…
Детаљније

СИСТЕМ ЗАЈЕДНИЦЕ У САВРЕМЕНОЈ УСТАВНОЈ ДРЖАВИ

Гласник права 2 (2020), (стр. 65-80)  АУТОР: Никола Ивковић Е-АДРЕСА: ivkovic@ivkoviclaw.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад је израз тежњи за откривањем „магичне формуле“ стварања система, односно модерне, уставне државе. Како је ово изузетно захтеван задатак, покретање основне…
Детаљније