ISSN0340-6253
eISSN 
издавачУниверзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Крагујевац
веб-странаmatch.pmf.kg.ac.rs
период излажењаполугодишњи са по 3 свеске
почетна годинаОснован 1975. публикован 2003.
главни уредникИван Гутман
Контакт информације:
адреса редакцијеРадоја Домановића 12. П. Фах 60, 34000 Крагујевац
контакт-особеИван Гутман, Борис Фуртула
e-mailmatch@pmf.kg.ac.rs
Категорија и реферисање:
категоријаM22
реферисањеWeb of Science, JCR