ISSN0354-8651
eISSN2812-7528
суиздавачиСавез енергетичара, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, Машински факултет, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
веб-странаЧасопис „Енергија, економија, екологија“
период излажењаквартални
почетна година1995
главни уредникДушан Гордић
Контакт информације:
адреса редакције Булевар Краља Александра 73, 11020 Београд
контакт-особаДушан Гордић
e-mailinfo@savezenergeticara.org
Категорија и реферисање:
категоријаМ52
реферисање