ISSN2812-9717 (online)
eISSN 
издавачBalkan Scientific Centre, Belgrade, Serbia
веб-странаwww.tribomat.net
период излажења4 броја годишње
почетна година2022.
главни уредникAleksandar Vencl
Контакт информације
адреса редакције 
контакт-особаAleksandar Vencl
e-mail

 editor@tribomat.net

Категорија и реферисање:
категорија 
реферисање