ISSN1450-8338
eISSN 
издавачУниверзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
веб-странаlipar.kg.ac.rs
период излажењатри броја на годину
почетна година1999. година преуређен 2012. године
главни уредникЧаслав Николић
Контакт информације:
адреса редакцијеЈована Цвијића б.б. 34000 Крагујевац
контакт-особаЧаслав Николић
e-mailcasopislipar@gmail.com
Категорија и реферисање:
категоријаM52
реферисањеERIH PLUS, CEEOL, MLA