(doi:10.46793/LIPAR82)

Љерка В. Јефтић, ЛЕГИТИМИЗАЦИЈА ВЛАСТИТОГ СТАТУСА МОЋИ У САМОПРЕДСТАВЉАЊУ МЕЂУНАРОДНЕ КРИЗНЕ ГРУПЕ

10.46793/LIPAR82.009J

9-26

Suzana S. Marković, GENDER VARIABLE IN REALIZATION OF DIRECTIVE SPEECH ACTS

10.46793/LIPAR82.027M

27-38

Вера Ж. Јовановић, ЗНАЧЕЊСКИ ЕФЕКТИ ИНТЕРАКЦИЈЕ АСПЕКТУАЛНИХ ИНФОРМАЦИЈА У ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ

10.46793/LIPAR82.039J

39-63

Марија Н. Вујовић, КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА СОМАТСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА СА КОМПОНЕНТОМ „ОКО” У ИТАЛИЈАНСКОМ, ШПАНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (СЕМАНТИЧКО ПОЉЕ ПАЖЊА/ОПРЕЗ)

10.46793/LIPAR82.065V

65-84

Kornelija Kuvač-Levačić, THE EMOTIONAL CONSTRUCT OF THE FUTURE IN ORWELL’S 1984. AND CROATIAN SCIENCE FICTION IN THE 2000s

10.46793/LIPAR82.085KL

85-106

Mirko Ž. Šešlak, PHILIP K. DICK’S UBIK: A NATURAL POSSIBLE WORLD OF SCIENCE FICTION OR A SUPERNATURAL POSSIBLE WORLD OF FANTASY?

10.46793/LIPAR82.107S

107-121

Јелена Р. Пенезић, ПОЕТИКА ДИСТОПИЈСКИХ ХРОНОТОПА У РОМАНУ СТАЛНО СЕ ВРАЋАЈУЋИ КУЋИ УРСУЛЕ К. ЛЕГВИН

10.46793/LIPAR82.123P

123-138

Ane A. Ferri, SLOBODARSKI DUH LUDOVIKA PASKVALIĆA U POSLANICAMA NA ITALIJANSKOM JEZIKU

10.46793/LIPAR82.139F

139-152

Жељка Петронијевић, КРИТИЧКА РЕЦЕПЦИЈА ПЕСНИШТВА СИМЕ ПАНДУРОВИЋА КРАЈЕМ XX И ПОЧЕТКОМ XXI ВЕКА

10.46793/LIPAR82.155P

155-164

Богдан Р. Пиндовић, РАЗВОЈ МУЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ И (МУЗИЧКЕ) КРЕАТИВНОСТИ КРОЗ ПРИМЕНУ ИМПРОВИЗАЦИЈЕ У НАСТАВИ МУЗИКЕ

10.46793/LIPAR82.165P

165-181

Милица М. Галић Петровић, ЗАМКЕ У ПРЕВОЂЕЊУ ПОЛИСЕМИЧНИХ ЛЕКСЕМА – ПРЕВОЂЕЊЕ ВИШЕЗНАЧНИЦА У ПРЕВОДУ ЗБИРКЕ ШУМ РАНКА РИСОЈЕВИЋА НА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

10.46793/LIPAR82.183GP

183-195

Maja M. Žarković Mccray, THE PEDAGOCIAL POTENTIAL OF POPULAR MUSIC LYRICS IN TEACHING GRAMMAR IN FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS: SENTENCE STRUCTURES IN ENGLISH

10.46793/LIPAR82.197ZM

197-208

Milana L. Dodig, LE POTENTIEL SERBE ET LE CONDITIONNEL FRANCAIS : SUR LA TRADUCTION DE LEURS EMPLOIS TEMPORELS

10.46793/LIPAR82.209D

209-218

Биљана Б. Мишић, (ЛИНГВО)СТИЛИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ БЕЛЕТРИСТИЧКИХ ТЕКСТОВА

10.46793/LIPAR82.221M

221-225

Марија С. Цветићанин, ВУК КОЈИ ЈЕ УМЕО ДА СЕ ИГРА БЕЛУТКОМ

10.46793/LIPAR82.227C

227-230

Стефан П. Пајовић, ДАМСКИ ПИШТОЉ ПОЕЗИЈЕ

10.46793/LIPAR82.231P

231-233