SLOBODARSKI DUH LUDOVIKA PASKVALIĆA U POSLANICAMA NA ITALIJANSKOM JEZIKU

Липар 82 (2023) (стр. 139-152)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ane A. Ferri

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR82.139F

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Tema ovog rada je prikaz poslanica pjesnika Ludovika Paskvalića (1500–1551), koje je upućivao svojim prijateljima, sugrađanima, visokim zvaničnicima Mletačke Republike, a koje su zavještane u njegovoj jedinoj za života objavljenoj pjesničkoj rukovijeti na italijanskom jeziku Rime volgari (1549). Najbolje godine života pjesnika iz Boke Kotorske poklapaju se sa periodom dominacije Otomanskog carstva na Sredozemlju i njene prijetnje Venecijanskoj Republici, u čijem sastavu je bio pjesnikov rodni grad Kotor. Ratne okolnosti u kojima je stasavao iznjedrile su slobodu kao jednu od važnih tema u njegovom djelu za koju se Paskvalić nije borio samo perom, već i oružjem. Kao hroničar vremena u svojim stihovima ostavio je dragocjene podatke o savremenicima koji su dali svoj doprinos u odbrani Paskvalićevog rodnog grada. Zbog svega navedenog, Paskvalićeve poslanice značajne su književno i istorijsko svjedočanstvo. Cilj ovog rada je da sveobuhvatno analizira i osvijetli slobodarski duh bokokotorskog poete prikazan kroz refleksiju njegovih poslanica sa rodoljubnom tematikom, uz pomoć istraživačkog i književno-istorijskog metoda zasnovanog na kombinaciji dostupnih istraživanja o autoru i na osnovu analitičkog pristupa Paskvalićevom književnom legatu na italijanskom jeziku.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

poslanice, renesansa, humanizam, Boka Kotorska, Ludovik Paskvalić, XV–XVI vijek

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Izvor:
  • Ludovik Paskvalić, Rime volgari, Venecija: 1550.
Literatura:
  • Brodel 1995: F. Brodel, Mediteran, prostor i istorija, Beograd: Centar za geopoetiku. Kastner 1907: L. E. Kastner, Thomas Lodge as an imitator of the Italian Poets, Cambridge:      The Modern Language Review, II, Cambridge, 155–161.
  • Malaspina 1994: E. Malaspina, Tipologie dell’inameno nella letteratura latina. Locus horridus, paesaggio eroico, paesaggio dionisiaco: una proposta di risistemazione, Roma: AUFIDUS, 23/VIII, Roma, 7–22.
  • Milošević 2008: M. Milošević, Boka Kotorska, Bar i Ulcinj od XV do XVIII vijeka, Podgorica: CID.
  • Pantić 1990: М. Пантић, Књижевност на тлу Црне Горе и Боке Которске од XVI до XVII века, Београд: Српска књижевна задруга.
  • Stefano Tiepolo. Treccanni. ‹https://www.treccani.it/enciclopedia/stefano- tiepolo_%28Dizionario Biografico%29/›. 11.02.2021.
  • Ševalije, Gerbran 1982: J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionaire des symboles, Éditions Robert Laffonts, Paris: Jupiter.
  • Università degli studi di Padova. Storia, valori e strategia. ‹https://www.unipd.it/en/ about-us/university-1.›. 21.10.2020.