Музички талас

ISSN
0354–9313
eISSN 

Број 52

ISSN0354–9313
eISSN 
издавачКЛИО, Филошко-уметнички факултет у Крагујевцу
веб-странаМузички талас
период излажења 
почетна година 
уредник Невена Вујошевић
Контакт информације:
адреса редакцијеЈована Цвијића бб, 34000 Крагујевац
контакт-особе Невена Вујошевић
e-mailmuzickitalas@clio.rs
Категорија и реферисање:
категоријаМ52
реферисање