ISSN1450-9628
eISSN2406-3045
издавачУниверзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Крагујевац
веб-странаkjm.pmf.kg.ac.rs
период излажењадвомесечно
почетна година2000
главни уредникСузана Алексић
Контакт информације:
адреса редакцијеРадоја Домановића 12. П. Фах 60, 34000 Крагујевац
контакт-особаСузана Алексић
e-mailkrag_j_math@kg.ac.rs
Категорија и реферисање:
категоријаМ24
реферисањеMathSciNet, Zentralblatt, Scopus, MATH, ESCI