Kragujevac Journal of Mathematics

ISSN1450-9628
eISSN2406-3045

KgJMat (2020)

Vol. 44 No.1 

Vol. 44 No.2 

Vol. 44 No.3 

Vol. 44 No.4 

KgJMat (2021)

Vol. 45. No.1

ISSN 1450-9628
eISSN 2406-3045
издавач Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Крагујевац
веб-страна kjm.pmf.kg.ac.rs
период излажења полугодишњи
почетна година 2000
главни уредник Марија Станић
Контакт информације:
адреса редакције Радоја Домановића 12. П. Фах 60, 34000 Крагујевац
контакт-особа Марија Станић
e-mail krag_j_math@kg.ac.rs
Категорија и реферисање:
категорија М51
реферисање SCIndeks, MathSciNet, Zentralblatt, Scopus, MATH, ESCI