ISSN1450-9628
eISSN2406-3045
издавачУниверзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Крагујевац
веб-странаkjm.pmf.kg.ac.rs
период излажењаполугодишњи
почетна година2000
главни уредникМарија Станић
Контакт информације:
адреса редакцијеРадоја Домановића 12. П. Фах 60, 34000 Крагујевац
контакт-особаМарија Станић
e-mailkrag_j_math@kg.ac.rs
Категорија и реферисање:
категоријаМ51
реферисањеMathSciNet, Zentralblatt, Scopus, MATH, ESCI