Детињство

ISSN0350–5286 
eISSN 

1 (2024)

2 (2024)

ISSN 0350–5286
eISSN 
издавачЗмајеве дечје игре, Нови Сад
веб-странаzmajevedecjeigre.org.rs/arhiva/
период излажењатромесечно
почетна година1975
главни уредникЗорана Опачић, Тијана Тропин
Контакт информације:
адреса редакцијеНови Сад, Змај Јовина 26/II
контакт-особаЗорана Опачић, Тијана Тропин 
e-mailzdigre@gmail.com
Категорија и реферисање:
категорија  M51
реферисање