Детињство 1 (2024)

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Childhood24.1

Љиљана Ж. Пешикан-Љуштановић, Милена С. Зорић Латовљев, КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ДЕТИЊСТВА У ДЕТИЊСТВУ –ПЕДЕСЕТОГОДИШЊА БАШТИНА

10.46793/Childhood24.1.009PL

9-34

Снежана З. Шаранчић Чутура, ПИСЦИ КАО САРАДНИЦИ ДЕТИЊСТВА У ПОЛА СТОЛЕЋА ДУГОМ ПРОМИШЉАЊУ О КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ: КОНТЕКСТИ И ВРСТЕ ПРИЛОГА

10.46793/Childhood24.1.035SC

35-53

Снежана Д. Пасер Илић, ЕМОЦИОНАЛНИ СПЕКТАР У ПРИЧАМА О ДEЦИ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

10.46793/Childhood24.1.057PI

57-69

Наташа П. Кљајић, ЕМОТИВНИ СПЕКТАР РОМАНА О ДУГМЕТУ И СРЕЋИ ЈАСМИНКЕ ПЕТРОВИЋ

10.46793/Childhood24.1.070K

70-81

Svetlana S. Kalezić-Radonjić, EMOCIONALNI KOVITLAC U ROMANU PLAVA MAGDALENE MIKOVIĆ

10.46793/Childhood24.1.082KR

82-93

Vedrana A. Živković Zebec, KODIRANJE LJUBAVI U DJEČJOJ POEZIJI

10.46793/Childhood24.1.094ZZ

94-104

Бојана Д. Кулиџан Громовић, СТОРУЧИЦА МАЈКА БРАНКА В. РАДИЧЕВИЋА

10.46793/Childhood24.1.105KG

105-115

Јелена Г. Спасић, ПРИПОВЕДАЧ И ПРИЧА У РОМАНУ КЛАРА И СУНЦЕ КАЗУА ИШИГУРА – О УСАМЉЕНОСТИ И ЉУБАВИ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

10.46793/Childhood24.1.116S

116-123

Јелена С. Калајџија, ЈУНАК-УСАМЉЕНИК У ДЈЕЛУ ИГОРА КОЛАРОВА

10.46793/Childhood24.1.124K

124-132

Јованка Д. Денкова, ЗНАЧЕЊЕТО НА ПРИЈАТЕЛСТВОТО И ОСАМЕНОСТА ВО МЕЃУВРСНИЧКИ ТЕРЕЛАЦИИ, ПРИКАЖАНО ВО МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ

10.46793/Childhood24.1.133D

133-143

Владимир Б. Перић, СЛАГАЊЕ МАРГИНА: ПУТ ОД УСАМЉЕНОСТИ ДО ПРИЈАТЕЉСТВА У ФИНСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ (Т. KОНТИО, Н. РЕИТУ, М. ХАИ – Т. ЈУ ХАНИ)

10.46793/Childhood24.1.144P

144-152

Милош Д. Михаиловић, ПРИЧА У ПРИЧИ: КОНСТРУКЦИЈА ХЕРОЈСКОГ ИДЕНТИТЕТА У РОМАНУ БРЕЖУЉАК ВОТЕРШИП РИЧАРДА АДАМСА

10.46793/Childhood24.1.153M

153-162

Слађана М. Миленковић, ЕМОЦИОНАЛНИ ДИСКУРС У УЧЕНОМ МАЧКУ БРАНКА В. РАДИЧЕВИЋА

10.46793/Childhood24.1.163M

163-171