Категорија DOI

ОСВРТ НА РЕФОРМЕ НОВОГ ЈАВНОГ МЕНАЏМЕНТА – ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ ПОСЛЕ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 231-244 АУТОР(И): Зоран Јовановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Увођење економских менаџерских принципа почетком осамдесетих година прошлог века  у систем јавне управе не само да мења организације јавне управе, већ…

Детаљније

МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ ПРИЛАГОЂАВАЊА ПОЛА И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДНИ ИДЕНТИТЕТ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 219-228 АУТОР(И): Вељко Влашковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Чувеном одлуком Европског суда за људска права у случају Гудвин (Goodwin) против Уједињеног Краљевства из 2002. године, транссексуалним особама признато је…

Детаљније

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО АНТИЦИПИРАНОЈ НАРЕДБИ ПАЦИЈЕНТА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 205-217 АУТОР(И): Драгица Живојиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Антиципиране наредбе пацијената су обавезујуће изјаве воље путем којих појединци унапред пристају или пак, ускраћују пристанак на примену одређених медицинских интервенција,…

Детаљније

МЕДИЈИ И ЕТИКА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 193-201 АУТОР(И): Ружица Кијевчанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Лепо понашање је димензија неограничена временом и вечита тежња човечанства. У сваком животном пољу, приватном или професионалном, неопходни су људи пристојног…

Детаљније

ОТВОРЕНА ПИТАЊА РЕФОРМЕ МЕДИЈСКЕ СТРАТЕГИЈЕ И ЗАКОНОДАВСТВА У СРБИЈИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 175-191 АУТОР(И): Јелена Вучковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Медији постају својеврсни коректив друштвене стварности јер обезбеђују информације које се пласирају грађанима као корисницима медијских услуга, које опредељују како њихово…

Детаљније

УСЛУГЕ СЕЗОНСКОГ РАДА ПРЕМА НОВОЈ ЗАКОНСКОЈ РЕГУЛАТИВИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 163-172 АУТОР(И): Бојан Урдаревић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Сезонски рад можемо дефинисати као специфичан облик запошљавања, односно пружања услуга, у оним делатностима које су по својој природи такве да…

Детаљније

О ТЕРМИНУ „AQUARII“ У ФРОНТИНОВОМ ДЕЛУ „DE AQUIS URBIS ROMAE“

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 155-161 АУТОР(И): Срђан Владетић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У свом делу „О водоснабдевању Рима” (De aquis urbis Romae) Фронтин на много места помиње термин aquarii којим означава припаднике водоводне…

Детаљније

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ СИНДИКАТА, КАО ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 137-153 АУТОР(И): Драган Батавељић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду, најпре указује на основне циљеве формирања синдиката, који представљају организације запослених радника, као и на њихову улогу у…

Детаљније

УСЛОВИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЕНЕРА ПРЕМА ЗАКОНУ О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 83-134 АУТОР(И): Ненад Ђурђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У пирамиди стручних кадрова који обављају стручне послове у спорту, спортски тренери се налазе на првом месту и чине основни стручни…

Детаљније

НОВИНЕ У ПРАВНОМ РЕГУЛИСАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 63-79 АУТОР(И): Андреј Мићовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Имајући у виду да је туристичко-угоститељска делатност недавно системски регулисана са два нова закона – Законом о туризму и Законом о…

Детаљније