Категорија DOI

„СТОРУЧИЦА МАЈКА“ БРАНКА В. РАДИЧЕВИЋА

Детињство 1 (2024)  (str. 105-115) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Download Full Pdf   DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: У раду освјетљавамо мотив мајке у поетском стваралаштву Бранка В. Радичевића. Мајка је носилац емоција какве су радост, љубав, туга, страх, брига, стрепња. Њене…

Детаљније

ЕМОТИВНИ СПЕКТАР РОМАНА О ДУГМЕТУ И СРЕЋИ ЈАСМИНКЕ ПЕТРОВИЋ

Детињство 1 (2024)  (str. 70-81) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Download Full Pdf   DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Рад представља аспекте тумачења романа О дугмету и срећи Јасминке Петровић, маркирањем доминантних емоција и стања (љубави, пријатељства, љубоморе, борбе са болешћу и неразумевањем…

Детаљније

ЕМОЦИОНАЛНИ СПЕКТАР У „ПРИЧАМА О ДEЦИ“ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

Детињство 1 (2024)  (str. 57-69) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Download Full Pdf   DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: У раду се проучавају приче Десанке Максимовић из угла емоционалног спектра јунака. Оквир за такав приступ ауторкином делу обезбедила су истраживања из области развојне…

Детаљније

ПИСЦИ КАО САРАДНИЦИ ДЕТИЊСТВА У ПОЛА СТОЛЕЋА ДУГОМ ПРОМИШЉАЊУ О КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ: КОНТЕКСТИ И ВРСТЕ ПРИЛОГА

Детињство 1 (2024)  (str. 35-53) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Download Full Pdf   DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: У протеклих пола века, више десетина писаца и списатељица објављивало је у Детињству, између осталог, и текстове који припадају пољу критичког и теоријског читања…

Детаљније

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА „ДЕТИЊСТВА“

Детињство 1 (2024)  (str. 9-34) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Љиљана Ж. Пешикан-Љуштановић, Милена С. Зорић Латовљев Download Full Pdf   DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Детињство – Часопис о књижевности за децу излази у Новом Саду без престанка од 1975. године, у…

Детаљније

Детињство 1 (2024)

Детињство 1 (2024) Download Full Pdf    DOI: 10.46793   Љиљана Ж. Пешикан-Љуштановић, Милена С. Зорић Латовљев, ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ДЕТИЊСТВА 10.46793.009PL 9-34 Снежана З. Шаранчић Чутура, ПИСЦИ КАО САРАДНИЦИ ДЕТИЊСТВА У ПОЛА СТОЛЕЋА ДУГОМ ПРОМИШЉАЊУ О КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ: КОНТЕКСТИ И…

Детаљније

ЗНАЧАЈ И ПРИМЈЕНА СТАНДАРДА ИСО 45001

HSE (2024) (str. 127-132) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Лука ЂУРЂЕВАЦ, Радисав ДАЈOВИЋ Download Full Pdf   DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Свако радно мjесто носи са собом одређене опасности по здравље и безбједост запослених. Интерес друштва, организације и сваког појединца је да се…

Детаљније

PREVENCIJA ZDRAVLJA

HSE (2024) (str. 120-126) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Miodrag PANTIĆ Download Full Pdf   DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Zaštita i zdravlje na radu podrazumijeva obezbjeđivanje uslova na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa…

Детаљније