Категорија DOI

HOST CITY УГОВОР ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА

Гласник права 1 (2018), (стр. 67-83)  АУТОР: Милан Костић Е-АДРЕСА: milankostic593@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Спорт, као део друштвеног живота, постоји тек од недавно. Развој спорта, каквог данас познајемо, започиње у другој половини 19. века, а свој…

Детаљније

ОДНОС ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ И ГРАНА ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ

Гласник права 1 (2018), (стр. 39-65)  АУТОР: Свето Пурић, Милан Рапајић Е-АДРЕСА: spuric@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Квалитетно уређени правни односи у једном правном систему одраз су и досегнутог нивоа правне културе једног народа. Кад је реч…

Детаљније

ПРЕДМЕТ СТИЦАЊА СВОЈИНЕ ОКУПАЦИЈОМ У СРПСКОМ И РИМСКОМ ПРАВУ

Гласник права 1 (2018), (стр. 23-36)  АУТОР: Милица Соврлић Е-АДРЕСА: milicasovrlic90@hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Окупацијом, као оригинарним начином стицања својине, појединац уз минималне услове и без посебних формалности постаје власник ствари. У одређеним историјским периодима окупација…

Детаљније

НЕИМЕНОВАНИ УГОВОРИ

Гласник права 1 (2018), (стр. 13-22)  АУТОР: Милан Јечменић Е-АДРЕСА: milanjecmenic@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет пажње аутора у овом раду су неименовани уговори. Конкретније, питање поделе неименованих уговора или, другачије речено, установљавање типова неименованих уговора који…

Детаљније

УСТАВНА РЕВИЗИЈА ИНСТИТУЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ

Гласник права 1 (2018), (стр. 3-11)  АУТОР: Јелена Вучковић Е-АДРЕСА: jvuckovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је извршена анализа постојећег уставног стања у Републици Србији и датe су назнаке предстојеће фазе уставног развоја. Уставноправни положај председника…

Детаљније

Гласник права 1 (2018)

Download Full Pdf     (doi:10.46793)   Јелена Вучковић, УСТАВНА РЕВИЗИЈА ИНСТИТУЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ 10.46793.03V 3-11 Милан Јечменић, НЕИМЕНОВАНИ УГОВОРИ 10.46793.13J 13-22 Милица Соврлић, ПРЕДМЕТ СТИЦАЊА СВОЈИНЕ ОКУПАЦИЈОМ У СРПСКОМ И РИМСКОМ ПРАВУ 10.46793.23S 23-36 Свето Пурић, Милан Рапајић, ОДНОС ЦЕНТРАЛНЕ…

Детаљније

ИЗМЈЕНЕ УКРАЈИНСКОГ УСТАВА ИЗ 2014. ГОДИНЕ

Гласник права 2 (2018), (стр. 149-172)  АУТОР: Анте Јелавић Е-АДРЕСА: antejelavic82@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор приказује промјене у  Уставу Републике Украјине, њихову бит. Украјина јест млада држава која је до сад имала три…

Детаљније

АКТУЕЛНОСТ ЕДИКТА „NE QUIS IN SUGGRUNDA“ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ПРАВУ

Гласник права 2 (2018), (стр. 119-132)  АУТОР: Милица Соврлић Е-АДРЕСА: msovrlic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Према правилима римског права неодржавање спољњих делова објеката или постављање различитих предмета на њима било је санкционисано. Примењујући принцип одбјективне одговорности одговорно…

Детаљније

ХРАНИТЕЉСТВО КАО ОБЛИК ПРИВРЕМЕНЕ ПОРОДИЧНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ДЕТЕТА

Гласник права 2 (2018), (стр. 119-132)  АУТОР: Весна Пајевић Е-АДРЕСА: cukovicvesna@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Право детета да живи са родитељима и деинституционализација у процесу реформе социјалне заштите омогућили су да свако дете  живи и одраста  у…

Детаљније