Категорија DOI

ПАРЛАМЕНТ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА? ИЗАЗОВИ ПРЕДСТАВНИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 343-359) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Аника Ковачевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Представничка функција обезбеђује јединство деловања парламента – као централне институције демократије и изабраног тела које представља све структуре…

Детаљније

БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ КАО ЈАВНА ФУНКЦИЈА

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 329-341) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Миливоје Лапчевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Планирање јавних потреба, њихова новчана евалуација као и утврђивање извора њиховог финансијског покрића, представља и у модерним државама…

Детаљније

УГОВОРИ УПРАВЕ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 305-327) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милан Рапајић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду аутор обрађује тему уговора управе, као најшире категорије уговора које држава закључује. У том смислу, појам…

Детаљније

СПЕЦИФИЧНОСТИ ВРШЕЊА НАДЗОРА ПРИВАТНЕ ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД СТРАНЕ ПОЛИЦИЈЕ  У СРБИЈИ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 289-303) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Бранко Лештанин Жељко Никач  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Приватни сектор безбедности у Србији добија све више на значају посматрајући свеукупну безбедност. Један мањи сегмент…

Детаљније

ДИГИТАЛНИ ПОРТАЛИ ОРГАНА УПРАВЕ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 271-288) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Зоран Јовановић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостатак и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова…

Детаљније

УСЛУГЕ АГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 251-267) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Рајко Раонић Олгица Раонић  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Дјеловање и пракса приватних агенција за запошљавање данас је постало правило и велики „изазов“ радних односа.…

Детаљније

УСЛУЖНА ДЕЛАТНОСТ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 239-250) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Лука Петровић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Радом се обрађује област услуга које пружају традиционалне цркве и верске заједнице, а у циљу задовољења верских потреба…

Детаљније

О УГЛЕДУ ПРОФЕСИЈЕ ЧИСТАЧ ОДЕЋЕ (FULLO) У СТАРОМ РИМУ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 227-238) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Саша Туцаковић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Углед одређене професије може битно утицати на место које ће њени припадници заузимати у друштву. Чистачи одеће имали…

Детаљније