Категорија DOI

IZAZOVI U SANACIJI I REKULTIVACIJI DEPONIJA PEPELA I ŠLJAKE IZ TE STANARI

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1411-1423) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Una Matko, Nenad Malić Е-АДРЕСА / E-MAIL: una.matko@eft-group.net Download Full Pdf    DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Sastavni dijelovi elektroenergetskih sistema i rada termoelektrana postale su i deponije…

Детаљније

PREGLED REGULATIVE I CILJEVA EU U OBLASTI REDUKCIJE I UKIDANJA PRIMENE SF6 GASA U VISOKONAPONSKIM POSTROJENJIMA I OPREMI

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1398-1410) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Vesna Mišić, Marina Tanasković, Svetlana Erjavec Е-АДРЕСА / E-MAIL: vesna.misic@ems.rs Download Full Pdf    DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: U radu je dat pregled regulative i ciljeva EU za…

Детаљније

IZAZOVI UKLJUČIVANJA NUKLEARNE ENERGIJE U ENERGETSKI MIKS REPUBLIKE SRBIJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1388-1397) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Miroslav Parović Е-АДРЕСА / E-MAIL: miroslav.parovic@gmail.com Download Full Pdf    DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Donosioci odluka u Republici Srbiji se nalaze pred dilemom o tome na koji naĉin…

Детаљније

НОВИ СИСТЕМ ЗА АНАЛИЗЕ И ОПЕРАТИВНЕ ИЗВЕШТАЈЕ У СКЛОПУ ЦЕНТРАЛНОГ ДИСПЕЧЕРСКОГ СИСТЕМА ЕПС-А

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1364-1387) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Никола Стојаковић, Tатјана Петровић Конечни, Павле Лучић, Горан Јакуповић, Тамара Јелић, Катарина Јовановић, Драган Суруџић, Милета Ђурковић Е-АДРЕСА / E-MAIL: nikola.stojakovic@pupin.rs Download Full Pdf    DOI:  10.46793 САЖЕТАК /…

Детаљније

КОРИШЋЕЊЕ НАПРЕДНИХ ПРОГРАМСКИХ АЛАТА У УПРАВЉАЊУ КАМЕРА ЗА НАДЗОР ПОСТРОЈЕЊА ЕМС АД У СИСТЕМУ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1379-1386) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Дејан Марковић, Горан Марић, Христина Јовановић, Mилош Јаћовић Е-АДРЕСА / E-MAIL: dejan.markovic@ems.rs Download Full Pdf    DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Пројекат даљинског управљања доноси технолошко подизање нивоа процеса…

Детаљније

ПРОБЛЕМИ ОБУКЕ ОПЕРАТИВНИХ ДИСПЕЧЕРА У НОВИМ УСЛОВИМА И АДЕКВАТНОСТ ПОСТОЈЕЋИХ ТРЕНИНГ СИМУЛАТОРА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1349-1363) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Нинел Чукалевски Е-АДРЕСА / E-MAIL: ninel.cukalevski@pupin.rs Download Full Pdf   DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Данашња енергетска трансформација оријентисана ка будућем одрживом погону и експлоатацији ЕЕС у великој…

Детаљније

НОВИ КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ДИСПЕЧЕРСКЕ ТОКОВЕ СНАГА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1340-1348) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Игор Бундало, Горан Стефановић, Марија Савић, Горан Јакуповић, Нина Грујић, Гордан Конечни, Милош Стојић, Нинел Чукалевски Е-АДРЕСА / E-MAIL: igor.bundalo@pupin.rs Download Full Pdf   DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT:…

Детаљније

APLIKACIJA ZA PRORAČUN MOGUĆNOSTI OPTEREĆENJA DALEKOVODA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1326-1339) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Pavle Lučić, Miloš Stojić, Goran Jakupović, Sovjetka Krstonijević, Tamara Jelić Е-АДРЕСА / E-MAIL: pavle.lucic@pupin.rs Download Full Pdf   DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Aplikacija za proračun mogućnosti opterećenja dalekovoda…

Детаљније

IMPLEMENTACIJA REZULTATA DLR SISTEMA U MREŽNIM APLIKACIJAMA U REALNOM VREMENU

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1314-1325) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Miroslav Novaković, Borko Čupić, Nemanja Bralušić Е-АДРЕСА / E-MAIL: miroslav.novakovic@ems.rs Download Full Pdf   DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: U Elektromreži Srbije već nekoliko godina rade dva DLR (Dynamic…

Детаљније

ПРИМЕНА МАШИНСКОГ УЧЕЊА ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1301-1313) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александар Бојаров, Иван Миленковић Е-АДРЕСА / E-MAIL: acabojarov@gmail.com Download Full Pdf    DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Рад се бави описом математичког модела за предвиђање потрошње електроенергетског система Србије.…

Детаљније