Категорија DOI

ПОЗИТИВНА КОМУНИКАЦИЈА У РАДУ НА РАЗВОЈУ ГОВОРА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 191-203) АУТОР(И): Јелена Љ. Спасић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду су представљене могућности за имплементацију принципа позитивне психологије у активности којима васпитач подстиче развој говора деце предшколског узраста. Позитивној комуникацији…

Детаљније

МЈЕСТО КЊИЖЕВНОСТИ И КЊИЖЕВНОГ ЈУНАКА У „КУЛТУРИ СРЕЋЕ”

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 175-190) АУТОР(И): Сузана Р. Бунчић, Милена М. Ивановић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се прво теоријски разматра положај савременог човјека у свијету хиперпотрошње и императива среће. Затим се пажња поклања…

Детаљније

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ У ФУНКЦИЈИ МОТИВАЦИЈЕ У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 163-173) АУТОР(И): Татјана А. Думитрашковић Е-АДРЕСА: tatjana.dumitraskovic@pfb.ues.rs.ba Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се бави позитивним странама употребе књижевности у настави страног језика, како би показао како она може потенцијално да повећа мотивацију…

Детаљније

ОД УВЕРЕЊА НАСТАВНИКА О ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА КА ПОЗИТИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ ДАРОВИТИХ

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 143-161) АУТОР(И): Јелена С. Старчевић, Бојана М. Димитријевић Е-АДРЕСА: jelena.starcevic@pefja.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се упоредо разматрају две значајне теме које сматрамо релевантним за област позитивног образовања: интелектуална даровитост и…

Детаљније

НАСТАВНИЦИ И ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: НЕКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПСИХОЛОШКОГ БЛАГОСТАЊА НАСТАВНИКА

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 123-142) АУТОР(И): Горана М. Ракић-Бајић, Мирјана М. Беара Е-АДРЕСА: gorana.rakic@flv.edu.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Често се може чути да је ментално здравље становништва Србије нарушено и да се образовни систем континуирано урушава.…

Детаљније

СТЕПЕН РАЗВИЈЕНОСТИ ЕМПАТИЈЕ КОД НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У ОДНОСУ НА ЊИХОВЕ СОЦИОДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 109-122) АУТОР(И): Слађана Б. Миљеновић, Сања Ј. Опсеница Е-АДРЕСА: sladjana.miljenovic@pfb.ues.rs.ba Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У контексту образовања, емпатија је неизоставни дио понашања наставника који је важан за стварање квалитетних односа између наставника…

Детаљније

ПОСТИГНУЋА И ПИСМЕНОСТ МЛАДИХ: ПОЗИТИВНА ПЕДАГОГИЈА И ЈАВНИ ДИСКУРС

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 89-107) АУТОР(И): Маја М. Димитријевић, Бранко А. Илић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се са аспекта позитивне психологије анализирају медијски наративи о постигнућима ученика из области српског језика. Резултати анализе…

Детаљније