Категорија DOI

УЧИТИ, РАДИТИ И БИТИ ДОБРО – ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАЊЕ КАО ШАНСА ЗА ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ У СРБИЈИ

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 13-39) АУТОР(И): Мирјана М. Беара Бењак, Горана М. Ракић-Бајић Е-АДРЕСА: mirjana.beara@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ овог рада је да понуди један од могућих путева за подршку осећању добробити и задовољства свих…

Детаљније

Узданица XX Ванредни број (2023)

Download Full Pdf    (doi:10.46793) Мирјана М. Беара Бењак, Горана М. Ракић-Бајић: УЧИТИ, РАДИТИ И БИТИ ДОБРО – ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАЊЕ КАО ШАНСА ЗА ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ У СРБИЈИ doi:10.46793.013BB 13-39 Драгана Г. Радивојевић, Неда Б. Гаврић: МОТИВИ КОЈИ ПОКРЕЋУ УЧЕЊЕ ПРИРОДЕ…

Детаљније

ЗНАЧАЈ ИКТ-A У НАСТАВИ И ЛИКОВНОЈ УМЕТНОСТИ

Наслеђе 56 (2023) (стр. 319-328) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Тамара М. Стојановић Е-АДРЕСА / E-MAIL: tamara.stojanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду се говори о значају коришћења ИКТ у образовном и уметничком контексту. Посебан акценат се…

Детаљније

ТЕЛО И ЕГЗИСТЕНЦИЈА У СВЕТЛУ  ФЕНОМЕНОЛОГИЈЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ M. МЕРЛО-ПОНТИЈА

Наслеђе 56 (2023) (стр. 309-318) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Миломир Д. Ерић Е-АДРЕСА / E-MAIL: eric@pfu.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Аутор у раду анализира феноменолошке дескрипције тела и егзистенције које Мерло-Понти излаже у Феноменологији перцепције. Полазна…

Детаљније

О „МАТЕРИЈАЛИСТИЧКИМ“ АСПЕКТИМА ПАТРИСТИЧКЕ КОСМОЛОГИЈЕ

Наслеђе 56 (2023) (стр. 299-308) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Вукашин Д. Милићевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: milicevic.vukasin@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Од свога настанка хришћанска теологија била је у интеракцији са хеленском философијом и под њеним снажним…

Детаљније

НЕКЕ ПОЕТСКЕ ОСОБЕНОСТИ У РОМАНУ „ЦРВЕНЕ МАГЛЕ“ ДРАГИШЕ ВАСИЋА

Наслеђе 56 (2023) (стр. 289-298) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милица А. Кандић Е-АДРЕСА / E-MAIL: milica.kandic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду се разматрају неке особености романа Црвене магле Драгише Васића у светлу поетике лирског експресионистичког…

Детаљније

ТРАУМА И МЕЛАНХОЛИЈА У АНДРИЋЕВОЈ ПРИПОВЕЦИ „МУСТАФА МАЏАР“

Наслеђе 56 (2023) (стр. 279-288) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марија С. Пантовић Е-АДРЕСА / E-MAIL: mpantovic@np.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Рад се бави везом меланхолије и трауме у Андрићевој приповеци Мустафа Маџар. Сустицање двају медицински установљених…

Детаљније