Категорија DOI

ПОЗИТИВНЕ ЕМОЦИОНАЛНЕ РЕАКЦИЈЕ СТУДЕНАТА НА ЧАСОВИМА ГРАМАТИКЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО ПРЕДУСЛОВ ЊИХОВЕ ДОБРОБИТИ

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 69-87) АУТОР(И): Илијана Р. Чутура, Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Добробит и емоционалне реакције ученика важна су питања савремене наставе. С друге стране, пажњу привлачи и мањкава језичка и…

Детаљније

САМОПРОЦЕНА ДОБРОБИТИ КОД СТУДЕНАТА КРОЗ ОКВИР ПЕРМА МОДЕЛА

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 55-68) АУТОР(И): Рада Р. Голуб, Лидија П. Јовичић Е-АДРЕСА: rada.golub@pfb.ues.rs.ba Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Позитивно образовање фокусира се на развој цјелокупне личности ученика, подстицање њиховог емоционалног и социјалног развоја, те изградњу позитивних…

Детаљније

МОТИВИ КОЈИ ПОКРЕЋУ УЧЕЊЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Узданица XX, ванредни број (2023), (стр. 41-53) АУТОР(И): Драгана Г. Радивојевић, Неда Б. Гаврић Е-АДРЕСА: neda.gavric@pfb.ues.rs.ba Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Организација и реализација часова природе и друштва у млађим разредима основне школе на којима су ученици мотивисани за…

Детаљније

Savremeni izazovi upravljanja ljudskim resursima u zdravstvenom osiguranju sa osvrtom na neke pravne aspekte

Европска ревија за право осигурања 1  (2024), (стр. 93-102)  АУТОР: Mihajlo Rabrenović, Ana Skorup, Boban Kovačević Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Upravljanje ljudskim resursima ima značajnu ulogu u opstanku i razvoju društava koja se bave zdravstvenim osiguranjem.…

Детаљније

Specifičnosti i značaj marketinga za uspeh u poslovanju osiguravajućih društava

Европска ревија за право осигурања 1  (2024), (стр. 74-92)  АУТОР: Vladimir Njegomir Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Uspeh svih poslovnih aktivnosti u delatnosti osiguranja i reosiguranja valorizuje se na tržištu, odnosno od osiugranika. Ukoliko osiguravajuća društva u…

Детаљније

Međunarodni institut za unifikaciju privatnog prava i ugovorno pravo reosiguranja

Европска ревија за право осигурања 1  (2024), (стр. 60-73)  АУТОР: Marija Mijatović Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  U okviru Međunarodnog instituta za unifikaciju privatnog prava (UNIDROIT) postojala je još od tridesetih godina dvadesetog veka ideja o radu…

Детаљније

Opseg pokrića rizika iz osiguranja pravne zaštite na području privatnog života

Европска ревија за право осигурања 1  (2024), (стр. 8-26)  АУТОР: Loris Belanić Е-АДРЕСА: belanic@pravri.uniri.hr Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Osiguranje pravne zaštite na području privatnog života ima za cilj pružati pokriće pravnih troškova s kojima je osiguranik suočen…

Детаљније