Категорија DOI

ASSESSMENT, REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS BUILDINGS IN VOJVODINA ‐ EXAMPLES FROM PRACTICE

XIII Međunarodno naučno-stručno savetovanje Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata  (str. 41-64) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ivan Lukić, Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Slobodan Šupić, Vladan Pantić, Luka Lukić Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Recognizing the importance of…

Детаљније

STRUCTURAL FAILURES IN TIMBER STRUCTURES: ANALYSIS OF TYPICAL FAILURE MODES AND THEIR POSSIBLE CAUSES

XIII Međunarodno naučno-stručno savetovanje Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata  (str. 23-40) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ivan Glišović Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Damages or failures in timber structures have created a negative image for timber…

Детаљније

НЕУСКЛАЂЕНОСТ ПРИМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕМА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА

XIX међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници (стр. 606-614) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Драган Нићифоровић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Пројектовање и извођење саобраћајне сигнализације би требало да се обавља према важећим прописима и законима Републике…

Детаљније

ПРЕДЛОГ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПРИМЕРУ ОДАБРАНЕ РАСКРСНИЦЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ

XIX међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници (стр. 596-605) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Вајовић, Марина Стевановић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Пројектовање путева подразумева истраживачки процес који захтева успостављање одговарајуће ширине приступа, док истовремено захтева…

Детаљније

УПОРЕДНА АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ОПШТИНАМА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА И ДИМИТРОВГРАД

XIX међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници (стр. 583-595) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Андреа Петров, Бојана Томашевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: На путевима Републике Србије годишње у просеку живот изгуби око 500 лица, док повређено…

Детаљније

УЛОГА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XIX међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници (стр. 572-582) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ивана Ђоковић, Санела Хорват Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Рад је посвећен анализи улоге невладиних организација (НВО) у унапређењу безбедности саобраћаја у Републици…

Детаљније

СТАВОВИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

XIX међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници (стр. 562-571) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Катарина Мушикић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Традиционално представљање стања безбедности саобраћаја, само на основу броја и последица саобраћајних незгода, се све ређе…

Детаљније

ПРИМЕНА ROSA ИНДЕКСА ЗА ОЦЕНУ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА У СРБИЈИ

XIX међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници (стр. 547-561) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Стефан Глуваковић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У свету сваке године у саобраћајним незгодама смртно страда око 1,19 милиона људи. Саобраћајне незгоде су…

Детаљније