Категорија 2024

НЕМАЧКИ ЗАКОН О ДУЖНОЈ ПАЖЊИ У ЛАНЦИМА СНАБДЕВАЊА И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА ДОБАВЉАЧЕ – ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 697-713) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Чановић Спасојевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Немачки закон о дужној пажњи у ланцима снабдевања, који је ступио на правну снагу 1. јануара 2023.…

Детаљније

ИСТОРИЈСКИ ЗНАЧАЈ НАЧЕЛА ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ У СРБИЈИ У XX ВЕКУ ЗА СЛОБОДУ ПРИВРЕДНОГ ДЕЛОВАЊА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ПРИВРЕЂИВАЊА

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 685-695) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Борислав Галић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Србија је у XX веку имала веома интересантан и разнолик уставни развој и уставна решења, мењајући принципе организације…

Детаљније

ACQUIS И ЕКОНОМСКЕ САНКЦИЈЕ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 667-683) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Драган Дакић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Да ли су економске санкције дио правне тековине Европске уније, и ако јесу на који начин су регулисане?…

Детаљније

ПРИПОВЕДАЧКИ ПОСТУПАК ВЕСНЕ КАПОР У РОМАНУ „НЕБО, ТАКО ДУБОКО“

Узданица XXI I (2024) (стр. 79-87) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милан Д. Алексић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду је анализиран роман Весне Капор и указано је на природу приповедачког поступка којим је ово књижевно дело…

Детаљније

„ДУБЉЕ ДНО ДУШИ НО СТРАДАЊУ“

Узданица XXI I (2024) (стр. 63-71) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марија С. Јефтимијевић Михајловић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Иако је тема романа деликатна и захтева мајсторство нарације и стилског израза (смрт младе, блиске особе и одсуство…

Детаљније

О НЕКИМ ПОЕТИЧКИМ ОСОБИНАМА ПРОЗЕ ВЕСНЕ КАПОР У ДЈЕЛУ „НЕБО, ТАКО ДУБОКО“

Узданица XXI I (2024) (стр. 53-62) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Жељка В. Пржуљ Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS: ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: ИЗВОР Весна Капор (2021): Небо, тако дубоко: Писма за Тару, Београд: Српска…

Детаљније

ЕГЗИСТЕНЦИЈА СМРТИ У РОМАНУ КАПОРОВЕ

Узданица XXI I (2024) (стр. 45-52) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Даница T. Андрејевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Појава Весне Капор у српској књижевности догодила се на размеђи векова националних катаклизмичних дешавања, обогаћујући својим искуством тематику савременог…

Детаљније

ОБЛИК ТУГЕ: ДУХОВНО-ЕСТЕТСКИ АГОНИ У КЊИЗИ „НЕБО, ТАКО ДУБОКО“

Узданица XXI I (2024) (стр. 31-44) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јана М. Алексић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Роман Небо, тако дубоко Весне Капор тематизује исходишта и емотивне и духовне импликације преране смрти деветнаестогодишње девојке Таре Сенице.…

Детаљније

ОДНОС КОМПЕНЗАЦИЈЕ, ПРИГОВОРА НЕИСПУЊЕНОГ УГОВОРА И РЕТЕНЦИЈЕ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 647-666) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александра Павићевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Предмет рада су три специфична института грађанског права и то: компензација, приговор неиспуњеног уговора и ретенција, који деле …

Детаљније