Категорија DOI

USAGLAŠAVANJE RADA METALFERA SA PRAVILIMA O RADU PRENOSNOG SISTEMA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1542-1554) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Maja Adamović, Branko Šumonja, Borko Čupić, Vladimir Krnajski, Filip Nešić, Miroslav Žerajić, Jelena Zakonović Е-АДРЕСА / E-MAIL: maja.adamovic@ems.rs Download Full Pdf    DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Kontinualnim merenjem…

Детаљније

KOMPARATIVNA ANALIZA METODA ZA PRORAČUN MAGNETSKOG POLJA U BLIZINI NADZEMNIH VODOVA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1529-1541) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Stefan Čubonović, Aleksandar Ranković, Vladica Mijailović Е-АДРЕСА / E-MAIL: aleksandar.rankovic@ftn.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Ugib provodnika ima veliki uticaj na raspodelu magnetskog polja u…

Детаљније

ULOGA ZAŠTITNIH ISKRIŠTA U KOORDINACIJI IZOLACIJE VISOKONAPONSKIH POSTROJENJA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1514-1528) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Milan Savić, Tamara Đurić, Radomir Nedić Е-АДРЕСА / E-MAIL: savic_ms@eunet.rs Download Full Pdf    DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Zaštitna iskrišta predstavljaju pomoćno prenaponsko sredstvo od elektroda u vazduhu…

Детаљније

УТИЦАЈ ФРЕКВЕНЦИЈСКИ ЗАВИСНИХ ПАРАМЕТАРА ТЛА НА АТМОСФЕРСКЕ ПРЕНАПОНЕ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1503-1513) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Соња Кнежевић, Златан Стојковић, Милета Жарковић Е-АДРЕСА / E-MAIL: sonjaknezevic98@gmail.com Download Full Pdf    DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Прoрaчун стационарних и удaрних кaрaктeристикa узeмљивaчa прeдстaвљa слoжeн прoблeм збoг…

Детаљније

Numerička analiza toplotnih performansi geotermalne toplotne pumpe za potrebe grejanja i hlađenja stambene zgrade / Numerical Analysis of the Ground Source Heat Pump Thermal Performances for Heating and Cooling of the Residential Building

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 60-64) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Aleksa Savić, Vanja Šušteršič, Mladen Josijević, Aleksandar Nešović, Nebojša Jurišević, Vladimir Vukašinović Е-АДРЕСА / E-MAIL: aleksa.savic.fin@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: U ovom radu izvršena…

Детаљније

Uticaj solarnih panela na gubitke u niskonaponskoj mreži / The Influence of Solar Panels on Losses in the Low-Voltage Network

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 56-59) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Siniša Spremić, Aleksandar Antonić Е-АДРЕСА / E-MAIL: sinisa.spremic@ods.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Najveći deo tehničkih gubitaka električne energije u distribuciji električne energije su tehnički…

Детаљније

Potencijali korišćenja različitih supstrata u procesu proizvodnje biogasa / Potentials of Using Different Substrates in the Process of Biogas Production

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 50- 55) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Nikola Stanković, Srećko Ćurčić Е-АДРЕСА / E-MAIL: stankovic.nikola@eps.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Biogas od odgovarajućih sirovina nastaje u biogasnim postrojenjima koja se koriste…

Детаљније

Simulacija proizvodnje električne energije iz fotonaponskih panela korišćenjem solarnih sistema za praćenje / Simulation of Photovoltaic Panels Electricity Generation Using Solar Tracking Systems

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 45- 49) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Andreja Stefanović Е-АДРЕСА / E-MAIL: andreja2202@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Krovovi i zidovi zgrada predstavljaju značajnu lokaciju za instalaciju fotonaponskih sistema u urbanim…

Детаљније

Predlog modela za predviđanje koncentracije suspendovanih (PM2.5) čestica u vazduhu / Proposing the Predictive Model for Airborne PM2.5 Concentration

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 39- 44) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Filip Nastić Е-АДРЕСА / E-MAIL: filip.nastic@uni.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Rastući broj istraživanja ukazuje na negativan uticaj suspendovanih (PM) čestica na zdravlje ljudi.…

Детаљније

PRORAČUN GODIŠNJEG BROJA PRESKOKA NA PRENOSNOM VODU USLED ATMOSFERSKIH PRENAPONA UVAŽAVAJUĆI EFEKAT JONIZACIJE TLA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1489-1502) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Tomislav Rajić, Milan Savić Е-АДРЕСА / E-MAIL: rajic@etf.rs Download Full Pdf    DOI:  10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: U radu su opisani rezultati istraživanja ponašanja dalekovoda nazivnog napona 400 kV…

Детаљније