Категорија DOI

ОБЛИК ТУГЕ: ДУХОВНО-ЕСТЕТСКИ АГОНИ У КЊИЗИ „НЕБО, ТАКО ДУБОКО“

Узданица XXI I (2024) (стр. 31-44) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јана М. Алексић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Роман Небо, тако дубоко Весне Капор тематизује исходишта и емотивне и духовне импликације преране смрти деветнаестогодишње девојке Таре Сенице.…

Детаљније

ОДНОС КОМПЕНЗАЦИЈЕ, ПРИГОВОРА НЕИСПУЊЕНОГ УГОВОРА И РЕТЕНЦИЈЕ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 647-666) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александра Павићевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Предмет рада су три специфична института грађанског права и то: компензација, приговор неиспуњеног уговора и ретенција, који деле …

Детаљније

О ВАЖНОСТИ КОНСТИТУИСАЊА ПРОФЕСИЈА (СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРАВНЕ ПРОФЕСИЈЕ)

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 631-646) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Драгана Ћорић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду се бавимо стварањем професија и њиховом унутрашњом структуром, као и правним професијама у ширем смислу. Професије…

Детаљније

МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 613-629) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Љубиша Здравковић Љубица Здравковић  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У потрази за радном снагом, јефтинијим сировинама, пореским олакшицама и новим тржиштима, све већи број предузећа…

Детаљније

ВРСТЕ ИЗЛУЧНИХ ПРАВА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 581-611) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Владимир Козар Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду су анализирани прописи Републике Србије, ставови домаће судске праксе, као и мишљења правне науке о остваривању…

Детаљније

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ – КОМПАРАТИВНИ ПРЕГЛЕД

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 565-579) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Надежда Љубојев Маријана Дукић Мијатовић  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду аутори анализирају правни положај друштва са ограниченом одговорношћу, превасходно са аспекта оснивања и…

Детаљније

УСКРАЋИВАЊЕ ПРИСТУПА РЕСУРСИМА НЕОПХОДНИМ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 549-563) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Стефан Шокињов Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Ресурси који су неопходни за пружање услуга су само они ресурси који нису супститутабилни. Пошто се за њих…

Детаљније

Узданица XXI I (2024)

Download Full Pdf    (doi:10.46793) Јана М. Алексић, ОБЛИК ТУГЕ: ДУХОВНО-ЕСТЕТСКИ АГОНИ У КЊИЗИ НЕБО, ТАКО ДУБОКО 10.46793.031A 31-44 Даница T. Андрејевић, ЕГЗИСТЕНЦИЈА СМРТИ У РОМАНУ КАПОРОВЕ 10.46793.045A 45-52 Жељка В. Пржуљ, О НЕКИМ ПОЕТИЧКИМ ОСОБИНАМА ПРОЗЕ ВЕСНЕ КАПОР У…

Детаљније

ЗЕМЉИШНА РЕНТА И ЗАКУПНИНА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 535-548) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Нада Тодоровић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Земљишне ренте су биле предмет разматрања класичне и неокласичне економске теорије. У савременим условима привређивања ово питање није…

Детаљније

НОВИ ИЗАЗОВИ УПИСИВАЊА ПРАВА НЕКРЕТНИНЕ

XX Мајско саветовање (2024), Том 2 (стр. 517-533) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ангел Ристов Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Некретнине су одувек имале велики значај у праву и правном промету. Оне су део земље, саставни део територије…

Детаљније