Саборност

ISSN
 
eISSN 

Број 17. (2023)

ISSN1450-9148
eISSN2406-1263
издавачЕпархија пожаревачко-браничевска, Одбор за просвету и културу, Пожаревац 
веб-странаhttps://casopis.sabornost.org/
период излажења 
почетна година1995
главни уредникпроф. др Игнатије Мидић (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду)
Контакт информације:
адреса редакцијеХајдук Вељкова 2, 12000, Пожаревац
контакт-особе 
e-mailcasopis.sabornost@yahoo.com
Категорија и реферисање:
категорија 
реферисање