Европска ревија за право осигурања

ISSN2334-7597
eISSN 

Европска ревија за право осигурања 

Vol XX, No.1 (2021)

Vol XX, No.2 (2021)

Vol XXI, No.1 (2022)

Vol XXI, No.2 (2022)

Vol XXII, No.1 (2023)

ISSN2334-7597
eISSN 
издавачУдружење за право осигурања Србије
веб-странаwww.erevija.org
период излажењатри броја на годину
почетна година2001. година
главни уредникЈасмина Лабудовић Станковић
Контакт информације:
адреса редакцијеМилана Вујаклије 8/17, 11070 Нови Београд
контакт-особаЈасмина Лабудовић Станковић
e-mailjlabudovic@sbb.rs
Категорија и реферисање:
категорија 
реферисање