Европска ревија за право осигурања

ISSN2334-7597
eISSN 

Европска ревија за право осигурања 

Vol XX, No.1 (2021)

Vol XX, No.2 (2021)

Vol XXI, No.1 (2022)

Vol XXI, No.2 (2022)

Vol XXII, No.1 (2023)

Vol XXII, No.2 (2023)

Vol XXIII, No.1 (2024)

ISSN2334-7597
eISSN 
издавачУдружење за право осигурања Србије
веб-странаwww.erevija.org
период излажењатри броја на годину
почетна година2001. година
главни уредникЈасмина Лабудовић Станковић
Контакт информације:
адреса редакцијеМилана Вујаклије 8/17, 11070 Нови Београд
контакт-особаЈасмина Лабудовић Станковић
e-mailjlabudovic@sbb.rs
Категорија и реферисање:
категорија 
реферисање