Serbian Studies Research 1 (2022)

Download Full Pdf   

(doi:10.46793/SSRXIII1)

Весна М. Тријић, ИСТОРИЈА ЈЕДНОГ КЊИЖЕВНОГ (НЕ)ПРИЈАТЕЉСТВА: БРАНИМИР ШЋЕПАНОВИЋ И ДАНИЛО КИШ  11 doi:10.46793/SSRXIII1.011T

Даница Трифуњагић, ИМАГОЛОШКИ АСПЕКТИ ПУТОПИСНЕ ПРОЗЕ ЈЕРОТЕЈА РАЧАНИНА  47 (doi:10.46793/SSRXIII1.047T)

Зденка Валент Белић, ДВА ШАФАРИКОВА ТЕКСТА О СРБИМА 63 (doi:10.46793/SSRXIII1.063VB)

Младен З. Ђуричић, КРИТИЧКА РЕЦЕПЦИЈА ПЕСМЕ „SANTA MARIA DELLA SALUTE” (1909) ЛАЗЕ КОСТИЋА 77 (doi:10.46793/SSRXIII1.077DJ)

 Марија Пантовић, ПСИХОСОМАТСКЕ ВАЛЕНЦЕ МЕЛАНХОЛИЈЕ У РОМАНУ ЧЕДОМИР ИЛИЋ МИЛУТИНА УСКОКОВИЋА 95 (doi:10.46793/SSRXIII1.095P)

Анкица Вучковић, АПАРТАН ХУМАНИСТИЧКИ РОМАН СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ: ИВАНОВО ОТВАРАЊЕ РАНКА РИСОЈЕВИЋА 125 (doi:10.46793/SSRXIII1.125V)

Александар Гајић, ФИЛИП К. ДИК: ОД ФАНТАЗИЈЕ ДО ДУХОВНЕ РЕАЛНОСТИ 135 (doi:10.46793/SSRXIII1.135G)

Драгана Ћорић, О ВАЖНОСТИ ЈЕДНОГ ПИСМА КЊАЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА ЗА СРПСКО ПРАВО И КУЛТУРУ 149 (doi:10.46793/SSRXIII1.149C)

Срђан Шљукић, ЕТНО-ИСТОРИЈА, МИТ О ИЗАБРАНОСТИ И НАЦИОНАЛНИ ОПСТАНАК СРБА 159 (doi:10.46793/SSRXIII1.159S)

Филип Крчмар, НАРОД И РАД: ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ НАЦИФИКАЦИЈЕ НЕМАЦА У МЕЂУРАТНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ 171 (doi:10.46793/SSRXIII1.171K)

Љубиша Б. Васиљевић, ПРВА АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ РЕГИСТРОВАНИ У ОКРУЖЕЊУ ЛЕКОВИТИХ ИЗВОРА ДУЖ СЛИВА КОЛУБАРЕ 207 (doi:10.46793/SSRXIII1.207V)