ИСТОРИЈА ЈЕДНОГ КЊИЖЕВНОГ (НЕ)ПРИЈАТЕЉСТВА: БРАНИМИР ШЋЕПАНОВИЋ И ДАНИЛО КИШ

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 11-45)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Весна М. Тријић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: trijicvesna@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/SSRXIII1.011T

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Циљ рада било је детаљно реконструисање „афере Киш” као преломног догађаја у историји српске књижевности друге половине 20. века. Задржавајући се на историји неформалне групе писаца којој су припадали и Бранимир Шћепановић и Данило Киш, и утврђујући, на основу расположивих историјских извора, природу њихових међусобних односа током Кишових раних полемика са представницима стварносне прозе, као и након контроверзног интервјуа „Доба сумње” 1973. године, који је аутора Пешчаника трајно обележио као противника српског национализма, показали смо да њихов потоњи сукоб примарно није могао да буде ни поетичке ни политичке, већ једино личне природе. Обојицу је много и коштао: до краја живота, написали су само још по једну књигу, Искупљење, односно Енциклопедију мртвих. Али, док је Киш постао српски академик и један од писаца којима је критика досад поклањала највише пажње, Шћепановић је, повукавши се сасвим из књижевног живота, потонуо нагло у заборав. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Бранимир Шћепановић, Данило Киш, историја српске књижевности, књижевне полемике, књижевна критика

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Бертолино 2017: Никола Бертолино, „Афера”, у: Књига о завичајима, Београд: Ренде, 425–453.
 • Бешлин 2018: Milivoj Bešlin, „Boro Krivokapić, poslednji Jugosloven”. XXZ:
  regionalni portal, 28. 11. 2018. Dostupno na: https://www.xxzmagazin.com/
  boro-krivokapic-poslednji-jugosloven (pristupljeno 3. 8. 2019).
 • Вучетић 2016: Radina Vučetić, Monopol na istinu: partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka, Beograd: Clio.
 • Вучковић 1974: Radovan Vučković, Problemi, pisci i dela, knj. 1, Sarajevo: Veselin Masleša.
 • Киш 1978: Danilo Kiš. Čas anatomije. Beograd: Nolit.
 • Киш 1990: Danilo Kiš. Gorki talog iskustva. Beograd: BIGZ – SKZ – Narodna knjiga, 1990.
 • Киш 1995: Danilo Kiš, Varia. Beograd: BIGZ.
 • Киш 2019: Danilo Kiš, Encikopedija mrtvih, Beograd: Arhipelag, 2019.
 • Киш 2005: Данило Киш, Из преписке и appendix, Вршац: КОВ.
 • Ковач 2008: Mirko Kovač, Pisanje ili nostalgija: eseji, Zaprešić: Fraktura.
 • Кош 1996. Ерих Кош, Одломци сећања, писци, Београд: Просвета.
 • Кривокапић, ур. 1980: Boro Krivokapić, ur.. Treba li spaliti Kiša?. Zagreb: Globus.
 • Мандић, И. 2007: Igor Mandić, Zbogom, dragi Krleža, Zagreb: Profil.
 • Мандић, Б. 2018: Blažo Mandić, Tito – neispričano: ljudi i događaji, autobiografski fragmenti – politika, književnost, slikarstvo, muzika, film, Beograd: Službeni glasnik.
 • Марић 2017: Илија Марић, Белешке о Кишу и философији, Београд: Бернер.
 • Милорадовић 2012: Горан Милорадовић, Лепота под надзором: совјетски културни утицаји у Југославији 1945–1955, Београд: Институт за савремену историју.
 • Милошевић 1996: Никола Милошевић, Књижевност и метафизика: зиданица на песку II, Београд: „Филип Вишњић”.
 • Миочиновић 1990: Mirjana Miočinović, „Pogovor”, u: Danilo Kiš, Gorki talog
  iskustva, Beograd: BIGZ – SKZ – Narodna knjiga.
 • Михаиловић 2001: Драгослав Михаиловић, Црвено и плаво, Београд: НИН.
 • Николић 2009: Živko Nikolić. „Ljepota filmskog poroka.” Intervju objavljen 29. 10. 2009. Dostupno na https://www.vesti.rs/Kultura/Ljepota-filmskog-poroka.html (pristupljeno 12. 8. 2019).
 • „Нова књижевна генерација”: „Нова књижевна генерација: први ‘округли сто’”, Београд: Књижевне новине 363 (април 1970).
 • Павловић 2016: Миливоје Павловић, Венац од трња за Данила Киша, Београд: Службени гласник.
 • Палавестра 1998: Предраг Палавестра, Јеврејски писци у српској књижевности, Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Пековић 2009: Ратко Пековић, Паралелна страна историје: спорови о језику, нацији, литератури 1945–1990, Београд: Албатрос плус.
 • Пекић 2002: Borislav Pekić, Korespondencija kao život: prepiska sa prijateljima (1965–1986), Novi Sad: Solaris.
 • Пекић 2013: Borislav Pekić, Život na ledu. Knj. 2, Dnevnici 1955–1982, Beograd: Službeni glasnik.
 • Пијановић 1992: Петар Пијановић, Проза Данила Киша, Приштина – Горњи Милановац – Подгорица: Јединство – Дечје новине – Октоих.
 • Поповић 1991: Радован Поповић, Писци у служби народа: хроника књижевног живота у Србији 1944–1975, Београд: Политика.
 • Поповић 2011: Радован Поповић, Српски књижевни зверињак: књижевни живот Србије 1944–2000, Београд: Службени гласник.
 • Радовић 1977: Dušan Radović, „Profesor mlake filozofije. Plava riba, kljukana
  dinastija, svastikin but,” Beograd: Duga, br. 77, 37
 • „Српска проза данас”: „Srpska proza danas”, Beograd: Delo 18, god. 28, br. 6, 1972, 659–713.
 • Стамболић 1995: Ivan Stambolić, Put u bespuće: odgovori Ivana Stambolića na pitanja Slobodana Inića, Beograd: Radio B92.
 • Станковић 2000: Radmila Stanković. „Kome j smetao penzioner.” Nin (15. avgust 2000). Dostupno na http://www.nin.co.rs/2000-08/31/14274.html (pristupljeno 19. 7. 2019).
 • Томпсон 2014: Mark Tompson, Izvod iz knjige rođenih: priča o Danilu Kišu, preveo Muharem Bazdulj, Beograd: Clio