Категорија 2022

ПРЕФИКС „МЕТА“ У ТЕОРИЈАМА УМЕТНОСТИ

Наслеђе 53 (2022), стр. 325-339 АУТОР(И): Јована Р. Пикулић Е-АДРЕСА: jovanarpikulic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Од педесетих година XX века присутан је нагли пораст упо- требе префикса мета (гр. мετά, означава промену места, реда, стања, природе) у…

Детаљније

ГОРГОНИЈА

Наслеђе 53 (2022), стр. 311-324 АУТОР(И): Вукашин Д. Милићевић Е-АДРЕСА: milicevic.vukasin@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Григорије Богослов спада у ред најзначајнијих хришћанских аутора касноантичке епохе, како када је реч о доктрини тако и када је реч о…

Детаљније

МУЧЕНИЧКА СМРТ СВЕТОГ КНЕЗА ЛАЗАРА – МЕДИЕВИСТИЧКО ГЛЕДИШТЕ

Наслеђе 53 (2022), стр. 299-310 АУТОР(И): Снежана Ј. Милојевић Е-АДРЕСА: milojevic.snezana@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У вези са текстовима српске средњовековне књижевности, који за циљ имају истицање значаја и величине мученичке смрти кнеза Лазара, у раду је…

Детаљније

ПОЕЗИЈА ВАСКА ПОПЕ У КОНТЕКСТУ НАСТАВНЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ И УЧЕНИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ

Наслеђе 53 (2022), стр. 267-281 АУТОР(И): Бојан M. Марковић Е-АДРЕСА: bojan.markovic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Поезија  Васка  Попе   обавезујућим   наставним   програмом у основној и средњој школи постаје намењена  ученицима,  из чега нужно проистиче проширење њене примарне читалачке…

Детаљније

ТАЈНЕ УВЕЋАЊА: ТЕХНОЛОГИЈА И ИМАГИНАЦИЈА У ДЕЛУ ДОНА ДЕЛИЛА И МИКЕЛАНЂЕЛА АНТОНИОНИЈА

Наслеђе 53 (2022), стр. 247-265 АУТОР(И): Александра Ч. Вукотић Е-АДРЕСА: anjamaric@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад истражује проблем односа технологије и имагинације у поетици Дона ДеЛила и Микеланђела Антонионија, првенствено кроз анализу романа Вага (Libra, 1988), Подземље…

Детаљније

ЕЛЕМЕНТИ ПОПУЛАРНЕ КУЛТУРЕ И ЊИХОВА ФУНКЦИЈА У „ДОРУЧКУ КОД ТИФАНИЈА“ ТРУМАНА КАПОТЕА И БЛЕЈКА ЕДВАРДСА

Наслеђе 53 (2022), стр. 229-245 АУТОР(И): Јелена Б. Ђукић Е-АДРЕСА: helenadjukic@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира роман Доручак код Тифанија Трумана Капотеа и његова адаптација у филм Блејка Едвардса  у  односу на елементе популарне…

Детаљније