Категорија 2022

БЕНЧМАРКИНГ АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПИЈАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Ekonomist 2 (2022) (47-56) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Прдић Ивана, Прдић Недељко E-MAIL: nedeljko.prdic021@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Бенчмаркинг анализа у основи подразумева ефикасан инструмент у идентификовању перформанси предузећа у односу на конкуренте. Сврха анализе је…

Детаљније

АНАЛИЗА ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА У АГРОБИЗНИСУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА

Ekonomist 2 (2022) (35-46) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Газдић Данило, Дамир Нађ E-MAIL: danilogazdic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Глобална конкурентска утакмица је присутна у свим сферама пословања у којима је тешко достићи компаративну предност у односу…

Детаљније

ИНОВАТИВНОСТ ЗЕМАЉА ПРЕМА ГЛОБАЛНОМ ИНДЕКСУ ИНОВАТИВНОСТИ

Ekonomist 2 (2022) (24-34) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Ахметагић Дениз, Петковић Игор, Родић Јеленa E-MAIL: deniz.ahmetagic@ef.uns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Глобализација савременог светског тржишта наметнула је постојање ефикасног националног иновационог система као неопходни предуслов за равноправно…

Детаљније

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ФИСКАЛИЗАЦИЈА ПИЈАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Ekonomist 2 (2022) (1-12) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Прдић Недељко E-MAIL: nedeljko.prdic021@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Дигитална трансформација и фискализација пословања пијаца у Републици Србији представља изазов, на који морају бити спремни сви актери на тржишту.…

Детаљније

МОДЕРАН ПРИСТУП И ПОСТАВКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ЦЕЛОВИТЕ ПОСЛОВНЕ АНАЛИЗЕ

Ekonomist 1 (2022) (29-42) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Mирослав Чавлин E-MAIL: cmiros@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Пословна анализа кључна за разумевање реалности и перцепцију будућности предузећа применом метода економске (пословне) анализе. Традиционални концепт анализе пословања је примерен…

Детаљније