Категорија 2022

Развој детета школског узраста као резултат партнерства породице и школе – теоријско-методолошки приступ

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 105-120) АУТОР(И): Јелена Максимовић, Јелена Османовић Зајић, Јасмина Вељковић Е-АДРЕСА: jelena.maksimovic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Годинама уназад партнерство између породице и школе постало је веома актуелна тема о…

Детаљније

Не(емпатичност) починилаца вршњачког насиља – савремени социјално-педагошки изазов у заштити деце

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 87-104) АУТОР(И): Сања Сретић Е-АДРЕСА: s.sretic-15797@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Вршњачко насиље горућа је тема која годинама уназад заокупља перманентну пажњу стручне и свеколике јавности. Говорећи у терминима…

Детаљније

Значај и вриједности Васе Пелагића за развој савремене педагошко-дидактичке мисли

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 63-76) АУТОР(И): Далиборка Шкипина, Бранка Ковачевић Е-АДРЕСА: daliborka.skipina@ff.ues.rs.ba Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ рада био је експлицирати значај и вриједности Пелагићевих идеја, мишљења, ставова и погледа о реформи…

Детаљније

Рецепција школе и компетенције ученика за цјеложивотно учење

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 45-62) АУТОР(И): Љиљана Јерковић, Миле Илић Е-АДРЕСА: ljiljana.jerkovic@ff.unibl.org Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Повезујући тематски релевантне теоријске поставке алтернативних и иновативних школа и главна полазишта теорије рецепције са научним…

Детаљније

Антропологија образовања у дигиталном добу

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 29-44) АУТОР(И): Јадранка Божић Е-АДРЕСА: jadrankamarija@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Текст промишља антрополошке консеквенце живљења у дигиталном, постмодерном добу и њихово рефлектовање на систем образовања и културу. У…

Детаљније

Studentsʼ Assessment of the Frequency of Roles in Bullying

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 15-28) АУТОР(И): Јurka Lepičnik Vodopivec, Blaţ Teršek  Е-АДРЕСА: jurka.lepicnik@pef.upr.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Bullying is a social phenomenon in which the perpetrator uses levers of power to inflict…

Детаљније

Optimalno podešavanje rezolucije registra električne energije pametnog brojila / Optimal Adjustment of the Resolution of the Electricity Register of the Smart Meter

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXIV, 2022, (str. 75-85) АУТОР(И): Đorđe Dukanac Е-АДРЕСА: djordje.dukanac@ems.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Tehnički gubici u prenosnoj mreži su: gubici snage, odnosno električne energije, koji su posledica utroška snage, odnosno energije, na zagrevanje…

Детаљније

Energetska tranzicija – inteligentna, pravedna i ekološki prihvatljiva / Energy Transition – Smart, Green and Just Transition

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXIV, 2022, (str. 68-74) АУТОР(И): Jasmina Mandić-Lukić, Đorđina Milovanović, Maja Stipić, Radoslav Raković, Sanja Petrović-Bećirović Е-АДРЕСА: jmlukic@ep-entel.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Energetska kriza koja je započela 2021. godine i nastavlja se u 2022,…

Детаљније

Povećanje učešća obnovljivih izvora energije u sistemima za daljinsko grejanje / Increasing the Share of Renewable Energy Sources in District Heating Systems

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXIV, 2022, (str. 61-67) АУТОР(И): Aleksandar Latinović, Milan Đorđević, Dragan Surudžić, Vladimir Šiljkut Е-АДРЕСА: aleksandar.latinovic@eps.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: U ovom radu je prikazan i obrazložen predlog moguće reorganizacije daljinskog grejanja u Republici…

Детаљније