Категорија 2022

ПРЕДЛОГ ОПТИМИЗАЦИЈЕ КОРЕКТИВНИХ АКЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЦЕСА РЕГИОНАЛНЕ КООРДИНАЦИЈЕ ОПЕРАТИВНЕ СИГУРНОСТИ

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (198-209) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Душан Прешић, Момчило Лукић, Душица Драшковић, Милош Ђурђевић, Андријана Ђаловић Е-АДРЕСА / E-MAIL: dusan.presic@scc-rsci.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Svi operatori…

Детаљније

БУКА УСЛЕД КОРОНЕ НА НАДЗЕМНИМ ВИСОКОНАПОНСКИМ ВОДОВИМА: СТАТУС ПРОБЛЕМА У СВЕТУ

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (188-197) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ива Салом, Владимир Челебић, Миленко Кабовић, Анка Кабовић, Јованка Гајица, Дејан Тодоровић, Небojша Петровић, Нада Цуровић Е-АДРЕСА / E-MAIL: iva.salom@pupin.rs Download Full Pdf    DOI:…

Детаљније

ПОСТОЈЕЋЕ И МОГУЋЕ АПЛИКАЦИЈЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНИРАЊА И УПРАВЉАЊА ЗА ПОВЕЋЕЊЕ ЖИЛАВОСТИ ЕЕС СРБИЈЕ

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (177-187) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Нинел Чукалевски, Никола Обрадовић, Горан Јакуповић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Ovaj rad je fokusiran na pitanja povećanja…

Детаљније

ПРОМЕНЕ У РАДУ И НАДЛЕЖНОСТИ РЕГИОНАЛНИХ ДИСПЕЧЕРСКИХ ЦЕНТАРА ЕМС AД

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (172-176) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Душан Николић, Жељко Ћургуз, Ненад Сајић, Драган Карановић Е-АДРЕСА / E-MAIL: tamara.jelic@pupin.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У овом раду је…

Детаљније

ТЕСТИРАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ДИСПЕЧЕРСКОГ СИСТЕМА И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ПРОИЗВОДЊОМ ЕПС-A

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (160-171) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Тамара Јелић,  Горан Јакуповић, Павле Лучић, Гордан Конечни,  Драган Суруџић, Данило Коматина, Златко Митровић Е-АДРЕСА / E-MAIL: tamara.jelic@pupin.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК…

Детаљније

РЕАЛИЗАЦИЈА КОНКУРЕНТНЕ АГЦ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗ РЕДУНДАНТНИХ НАЦИОНАЛНИХ ДИСПЕЧЕРСКИХ ЦЕНТАРА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (149-159) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Владимир Нешић, Горан Јакуповић, Жељко Живковић, Мирослав Новаковић, Татјана Ракић, Мирела Ђурђевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: vladimir.nesic@pupin.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT:…

Детаљније

ПОДСИСТЕМ МРЕЖНИХ АПЛИКАЦИЈА SCADA/ЕМS СИСТЕМА ЦГЕС-а

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (139-148) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Игор Бундало, Нина Стојановић, Горан Јакуповић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду су описане мрежне апликације у…

Детаљније

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПРОТИС SCADA СИСТЕМА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (129-138) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Никола Лукић, Александар Латиновић, Милан Ђорђевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: nikola.lukic@eps.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду ће бити дат преглед…

Детаљније

ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСНИХ РИЗИКА У IIоT СИСТЕМИМА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (113-120) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јасна Марковић–Петровић, Мирјана Стојановић Е-АДРЕСА / E-MAIL: jasna.markovic-petrovic@eps.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Дигитализација индустријске инфраструктуре, поред бројних бенефита, такође условљава…

Детаљније

ПРЕДНОСТИ КОРИШЋЕЊА И ПОЧЕТНА ИСКУСТВА У РАДУ УНАПРЕЂЕНОГ ТЕЛЕЗАШТИТНОГ ТЕРМИНАЛА БАЗИРАНОГ НА САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСОРСКИМ АРХИТЕКТУРАМА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (104-112) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Владимир Челебић, Миленко Кабовић, Ива Салом, Јована Новаковић, Анка Кабовић, Николас Стивенс, Марко Никoлић, Братислав Планић, Срђан Митровић, Далиборка Никчевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: vladimir.celebic@pupin.rs Download…

Детаљније