Категорија 2022

КОНЦЕПТ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 361-369) АУТОР(И): Дејан Матић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматра концепт дуалног модела студија у високом образовању Републике Србије. Овај иновативан приступ код нас усмерен је…

Детаљније

НЕПРОФИТНА ОБРАЗОВНА УСТАНОВА КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ – ПРАКСА СУДА ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 347-359) АУТОР(И): Драган Вујисић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Да ли делује непрофитна образовна установа као „продавац робе или пружалац услуге” у смислу Директиве 93/13/ЕЕЗ када својим студентима нуди…

Детаљније

ГЕНЕЗА РАЗВОЈА УСЛУГА У ДОМЕНУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 335-344) АУТОР(И): Никола Ивковић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира питање људског права на приватност и саставна област заштите података о личности. Прво се анализира генезе…

Детаљније

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ТРАДИЦИОНАЛНОГ БУЏЕТИРАЊА КАО МЕХАНИЗМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 323-333) АУТОР(И): Миливоје Лапчевић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ефикасност и ефективност система продукције јавних услуга у великој мери су условљени карактеристикама модела њиховог финансијског планирања. Традиционално (инкременталистичко) планирање…

Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА У ПОСЕБНИМ УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 309-322) АУТОР(И): Зоран Јовановић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Иако су посебни управни поступци бројни и разноврсни, у овом истраживању пажња ће бити усмерена на само неке од њих.…

Детаљније

ОСНОВНИ ПРАВНИ И ЕТИЧКИ ПРОБЛЕМИ У ВЕЗИ „УСВОЈЕЊА ЕМБРИОНA”

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 297-305) АУТОР(И): Вељко Влашковић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Правила којима се под одређеним условима омогућава даровање ембриона неупотребљених у поступку хомологне биомедицинске оплодње уважавају у извесној мери нарочит…

Детаљније

УПРАВЉАНА КОНКУРЕНЦИЈА НА ТРЖИШТУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 287-296) АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад је посвећен моделу тзв. управљане конкуренције на тржишту здравствене заштите. Повод за настанак овог модела конкуренције на поменутом…

Детаљније

ПРАВНА ПИТАЊА СМРТИ ЧОВЕКА КАО УСЛОВА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ ОРГАНА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 273-285) АУТОР(И): Драгица Живојиновић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Појмом смрти човека, односно одређивањем тренутка човекове смрти првенствено се баве медицина и природне науке, међутим, овај појам није непознат…

Детаљније

УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 247-272) АУТОР(И): Драган Батавељић Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду указује на стални пораст насиља у породици. Ова појава је посебно интензивна последњих неколико деценија и представља…

Детаљније

ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ У МЕДИЈИМА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 231-244) АУТОР(И): Ружица Кијевчанин Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор ће у раду обрадити право на приватност у медијима, као питање које свакодневно привлачи пажњу и утиче на остале…

Детаљније