Категорија CIGRE 2022

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА АНАЛИЗУ РАДА ЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА – ЕФИКАСНОСТ ЊИХОВОГ СКЛАДИШТЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (237-242) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Петар Николић, Драган Мариновић, Жарко Несторовић Е-АДРЕСА / E-MAIL: petar.nikolic@djerdap.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Elektroenergetski sistem kao sistem visokog nivoa…

Детаљније

ОПТИМИЗАЦИОНИ МОДУЛ И АУКЦИЈСКИ МЕХАНИЗАМ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ТРГОВИНУ ГАРАНЦИЈАМА ПОРЕКЛА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (226-236) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Татјана Петровић Конечни, Милан Јосифовић, Горан Јакуповић, Дејан Стојчевски, Владимир Станојевић, Душан Влаисављевић, Матија Костић Е-АДРЕСА / E-MAIL: tatjana.petrovic@pupin.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793…

Детаљније

ИЗАЗОВИ ИНТЕГРАЦИЈЕ ЗНАЧАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (217-225) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милан Ђорђевић, Александар Латиновић, Драган Суруџић, Кристина Џодић, Ђорђе Лазовић, Жељко Ђуришић Е-АДРЕСА / E-MAIL: djordjevic.milan@eps.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT:…

Детаљније

СИНХРОНИЗАЦИЈА УКРАЈИНЕ И МОЛДАВИЈЕ СА ИНТЕРКОНЕКЦИЈОМ КОНТИНЕНТАЛНА ЕВРОПА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (210-216) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Никола Обрадовић Е-АДРЕСА / E-MAIL: nikola.obradovic@ems.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Електроенергетски системи Украјине и Молдавије од 2017. године прате ENTSO-E…

Детаљније

ПРЕДЛОГ ОПТИМИЗАЦИЈЕ КОРЕКТИВНИХ АКЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЦЕСА РЕГИОНАЛНЕ КООРДИНАЦИЈЕ ОПЕРАТИВНЕ СИГУРНОСТИ

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (198-209) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Душан Прешић, Момчило Лукић, Душица Драшковић, Милош Ђурђевић, Андријана Ђаловић Е-АДРЕСА / E-MAIL: dusan.presic@scc-rsci.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Svi operatori…

Детаљније

БУКА УСЛЕД КОРОНЕ НА НАДЗЕМНИМ ВИСОКОНАПОНСКИМ ВОДОВИМА: СТАТУС ПРОБЛЕМА У СВЕТУ

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (188-197) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ива Салом, Владимир Челебић, Миленко Кабовић, Анка Кабовић, Јованка Гајица, Дејан Тодоровић, Небojша Петровић, Нада Цуровић Е-АДРЕСА / E-MAIL: iva.salom@pupin.rs Download Full Pdf    DOI:…

Детаљније

ПОСТОЈЕЋЕ И МОГУЋЕ АПЛИКАЦИЈЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНИРАЊА И УПРАВЉАЊА ЗА ПОВЕЋЕЊЕ ЖИЛАВОСТИ ЕЕС СРБИЈЕ

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (177-187) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Нинел Чукалевски, Никола Обрадовић, Горан Јакуповић Е-АДРЕСА / E-MAIL:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Ovaj rad je fokusiran na pitanja povećanja…

Детаљније

ПРОМЕНЕ У РАДУ И НАДЛЕЖНОСТИ РЕГИОНАЛНИХ ДИСПЕЧЕРСКИХ ЦЕНТАРА ЕМС AД

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (172-176) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Душан Николић, Жељко Ћургуз, Ненад Сајић, Драган Карановић Е-АДРЕСА / E-MAIL: tamara.jelic@pupin.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У овом раду је…

Детаљније

ТЕСТИРАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ДИСПЕЧЕРСКОГ СИСТЕМА И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ПРОИЗВОДЊОМ ЕПС-A

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (160-171) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Тамара Јелић,  Горан Јакуповић, Павле Лучић, Гордан Конечни,  Драган Суруџић, Данило Коматина, Златко Митровић Е-АДРЕСА / E-MAIL: tamara.jelic@pupin.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК…

Детаљније

РЕАЛИЗАЦИЈА КОНКУРЕНТНЕ АГЦ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗ РЕДУНДАНТНИХ НАЦИОНАЛНИХ ДИСПЕЧЕРСКИХ ЦЕНТАРА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (149-159) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Владимир Нешић, Горан Јакуповић, Жељко Живковић, Мирослав Новаковић, Татјана Ракић, Мирела Ђурђевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: vladimir.nesic@pupin.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT:…

Детаљније