СИНХРОНИЗАЦИЈА УКРАЈИНЕ И МОЛДАВИЈЕ СА ИНТЕРКОНЕКЦИЈОМ КОНТИНЕНТАЛНА ЕВРОПА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (210-216)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Никола Обрадовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nikola.obradovic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.210O

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Електроенергетски системи Украјине и Молдавије од 2017. године прате ENTSO-E процедуру која је током 2023. године требало да оведе до њиховог одвајања од електроенергетскe интерконекције Русије и Белорусије и повезивања у синхрони рад са интерконекциом Континентална Европа. Почетак ратних дејстава у Украјини крајем фебруара 2022. године временски се подудара са почетком теста изолованог рада Украјине и Молдавије. Руководство Украјине је одлучило да затражи хитно повезивање са интерконекцијом Континентална Европа. ЕНТСО-Е је прихватио овај предлог.

У раду је су описане припреме за синхронизацију Украјине и Молдавије, као и техничка питања која су током тих припрема решавана. Проблем ће бити размотрен са стране управљања ЕЕС, са стране тржишта и са регулаторне стране. Посебно ће бити описано питање утицаја ове синхронизације на појаву осцилација у интерконекцији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Синхронизација електроенергетских система, осцилације у ЕЕС, Украјина, Молдавија

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • P. Kundur, „Power System Stability and Control“, McGraw Hill.