Категорија 2023

МЕЂУЗАВИСНОСТ РЕНТАБИЛНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА ЕФИКАСНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Ekonomist 2 (2023) (41-48) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Недељко Прдић E-MAIL: nedeljko.prdic021@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Циљ истраживања је утврдити постојање међузависности рентабилности и ликвидности емпиријским путем. Истраживање се базира на узрочно-последичним везама варијабли рентабилности и…

Детаљније

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДЕТЕРМИНАНТИ МОДЕРНОГ КОНЦЕПТА РАЗВОЈА СЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА

Ekonomist 2 (2023) (33-40) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Бојан Шмитран E-MAIL: zerobojero@hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Здравствени туризам је конструкт модерног времена утемељен на холистичком стилу живљења. Уравнотеженост, која је својствена холистичком приступу, подразумева јединство и…

Детаљније

ПСИХОЛОШКЕ ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ КАО ОСНОВ ЗА КУПОВИНУ БАНКАРСКИХ УСЛУГА ДИГИТАЛНОГ ДОБА

Ekonomist 2 (2023) (6-14) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Недељко Прдић, Ивана Прдић E-MAIL: nedeljko.prdic021@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Сврха истраживања је установити како психолошке особине личности утичу на одлучивање купаца о куповини банкарских производа у комплексу…

Детаљније

Ekonomist 2 (2023)

Download full PDF   2 (2023) [6-14] Недељко Прдић, Ивана Прдић, ПСИХОЛОШКЕ ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ КАО ОСНОВ ЗА КУПОВИНУ БАНКАРСКИХ УСЛУГА ДИГИТАЛНОГ ДОБА (DOI:10.46793) [15-23] Dragan Vukasović, Danijela Filipović, INTERNA REVIZIJA U PANDEMIJSKOJ KRIZI (DOI:10.46793) [24-32] Abdulah Mohamed Abdallah Owen, DETERMINANTE POSLOVNOG…

Детаљније

ORIJENTACIJA MENADŽMENT INFORMACIONOG SISTEMA U FUNKCIJI PODRŠKE HOLISTIČKOM POSLOVNOM ODLUČIVANJU

Ekonomist 1 (2023) (46-57) AUTHOR(S) / АУТОР(И): Gabril D. Khalifa Salem E-MAIL: Dr.Gelbardy@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 ABSTRACT / САЖЕТАК: Poslovne informacije su platforma racionalnog poslovnog odlučivanja. Sistemsko i neprekidno unapređenje menadžerskog informacionog sistema dovodi do poboljšanja sposobnosti…

Детаљније