Категорија Serbian Studies Research

КРИТИЧКА РЕЦЕПЦИЈА ПЕСМЕ „SANTA MARIA DELLA SALUTE”

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 77-93) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Младен З. Ђуричић Е-АДРЕСА / E-MAIL: mladendjuricic.info@gmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду се сагледава критичка рецепција песме „Santa Maria della Salute” (1909) Лазе Костића, са…

Детаљније

ПРВА АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ РЕГИСТРОВАНИ У ОКРУЖЕЊУ ЛЕКОВИТИХ ИЗВОРА ДУЖ СЛИВА КОЛУБАРЕ

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 207-222) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Љубиша Б. Васиљевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: ljubisa05@gmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У географском оквиру слива реке Колубаре постоји више лековитих извора. Археолошки налази сведоче о могућности…

Детаљније

НАРОД И РАД: ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ НАЦИФИКАЦИЈЕ НЕМАЦА У МЕЂУРАТНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 171-206) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Филип Крчмар Е-АДРЕСА / E-MAIL: fkistarzr@gmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Средином тридесетих година прошлог века дошло је до нарушавања дотле непомућеног јединства у вођству немачке народносне…

Детаљније

ЕТНО-ИСТОРИЈА, МИТ О ИЗАБРАНОСТИ И НАЦИОНАЛНИ ОПСТАНАК СРБА

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 159-170) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Срђан Шљукић Е-АДРЕСА / E-MAIL: srdjan.sljukic@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У овом прилогу говори се о етно-историји и миту о изабраности (А. Смит) као кључном културном…

Детаљније

О ВАЖНОСТИ ЈЕДНОГ ПИСМА КЊАЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА ЗА СРПСКО ПРАВО И КУЛТУРУ

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 149-158) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Драгана Ћорић Е-АДРЕСА / E-MAIL: d.coric@pf.uns.ac.rs Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Право, језик и култура једне државе су нераскидиво повезани. У сазвежђу међусобних утицаја, они стварају истовремено и…

Детаљније

ФИЛИП К. ДИК: ОД ФАНТАЗИЈЕ ДО ДУХОВНЕ РЕАЛНОСТИ

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 135-148) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александар Гајић Е-АДРЕСА / E-MAIL: romero@eunet.rs Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Критичким освртном на скромне домете савремене научне фантастике као књижевног жанра, рад нас уводи у дело…

Детаљније

АПАРТАН ХУМАНИСТИЧКИ РОМАН СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ: ИВАНОВО ОТВАРАЊЕ РАНКА РИСОЈЕВИЋА

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 125-134) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Анкица Вучковић Е-АДРЕСА / E-MAIL: ankica@ptt.rs Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Међу романима српских писаца за децу у првим деценијама 21. века, роман Иваново отварање Ранка Рисојевића објављен…

Детаљније

ПСИХОСОМАТСКЕ ВАЛЕНЦЕ МЕЛАНХОЛИЈЕ У РОМАНУ ЧЕДОМИР ИЛИЋ МИЛУТИНА УСКОКОВИЋА

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 95-124) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марија Пантовић Е-АДРЕСА / E-MAIL: mpantovic@np.ac.rs Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду се бавимо психосоматским валенцама меланхолије посредством којих се успоставља меланхолични наратив и рашчитава карактеризација субјеката,…

Детаљније

ДВА ШАФАРИКОВА ТЕКСТА О СРБИМА

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 63-76) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Зденка Валент Белић Е-АДРЕСА / E-MAIL: zdenkavb@gmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Павол Јозеф Шафарик (1795–1861) спада у наистакнутије личности словачке, чешке, али и српске историје и културе.…

Детаљније

ИМАГОЛОШКИ АСПЕКТИ ПУТОПИСНЕ ПРОЗЕ ЈЕРОТЕЈА РАЧАНИНА

Serbian Studies Research (2022)  (стр. 47-61) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Даница Трифуњагић Е-АДРЕСА / E-MAIL: danica.trifunjagic@gmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Рад се бави имаголошким аспектима путописне прозе Јеротеја Рачанина. Једна од најзначајнијих карактеристика путописа Путовање ка…

Детаљније