Категорија Наслеђе

ЗНАЧАЈ ИКТ-A У НАСТАВИ И ЛИКОВНОЈ УМЕТНОСТИ

Наслеђе 56 (2023) (стр. 319-328) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Тамара М. Стојановић Е-АДРЕСА / E-MAIL: tamara.stojanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду се говори о значају коришћења ИКТ у образовном и уметничком контексту. Посебан акценат се…

Детаљније

ТЕЛО И ЕГЗИСТЕНЦИЈА У СВЕТЛУ  ФЕНОМЕНОЛОГИЈЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ M. МЕРЛО-ПОНТИЈА

Наслеђе 56 (2023) (стр. 309-318) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Миломир Д. Ерић Е-АДРЕСА / E-MAIL: eric@pfu.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Аутор у раду анализира феноменолошке дескрипције тела и егзистенције које Мерло-Понти излаже у Феноменологији перцепције. Полазна…

Детаљније

О „МАТЕРИЈАЛИСТИЧКИМ“ АСПЕКТИМА ПАТРИСТИЧКЕ КОСМОЛОГИЈЕ

Наслеђе 56 (2023) (стр. 299-308) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Вукашин Д. Милићевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: milicevic.vukasin@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Од свога настанка хришћанска теологија била је у интеракцији са хеленском философијом и под њеним снажним…

Детаљније

НЕКЕ ПОЕТСКЕ ОСОБЕНОСТИ У РОМАНУ „ЦРВЕНЕ МАГЛЕ“ ДРАГИШЕ ВАСИЋА

Наслеђе 56 (2023) (стр. 289-298) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милица А. Кандић Е-АДРЕСА / E-MAIL: milica.kandic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду се разматрају неке особености романа Црвене магле Драгише Васића у светлу поетике лирског експресионистичког…

Детаљније

ТРАУМА И МЕЛАНХОЛИЈА У АНДРИЋЕВОЈ ПРИПОВЕЦИ „МУСТАФА МАЏАР“

Наслеђе 56 (2023) (стр. 279-288) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марија С. Пантовић Е-АДРЕСА / E-MAIL: mpantovic@np.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Рад се бави везом меланхолије и трауме у Андрићевој приповеци Мустафа Маџар. Сустицање двају медицински установљених…

Детаљније

МАТОШЕВИ КРИТИЧКИ ТЕКСТОВИ О СРПСКИМ ПИСЦИМА

Наслеђе 56 (2023) (стр. 267-277) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ива Г. Тешић Е-АДРЕСА / E-MAIL: megalofroneo@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду ћемо се бавити Матошевим књижевнокритичким радовима о српским литерарним савременицима. Циљ рада јесте да…

Детаљније

О ИСТИНИ, ДУШИ, ХУМАНИТЕТУ И ОСТАЛИМ МАГЛИНАМА: „АНТРОПОЛОШКА ТРИЛОГИЈА“ БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

Наслеђе 56 (2023) (стр. 257-266) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Марија В. Лојаница Е-АДРЕСА / E-MAIL: marija.lojanica@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Рад преиспитује основне идејне, тематске и семиотичке слојеве романа који сачињавају Антрополошку трилогију Бори- слава Пекића:…

Детаљније

УКРШТЕНЕ СТАЗЕ МОДЕРНИСТИЧКЕ ПОЕТИКЕ: ПРОЗА ИВАНА ФРАНКА И АНТУНА ГУСТАВА МАТОША

Наслеђе 56 (2023) (стр. 243-255) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ала Татаренко Е-АДРЕСА / E-MAIL: alla.tatarenko@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Рецепција дела класика украјинске књижевности Ивана Франка (1856–1916), и поред његове успешне презентације у српском књижевном (и…

Детаљније