Категорија Наслеђе

ПРЕДЛОШКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ У РОМАНУ ПЕТЕРА ХАНДКЕА „DER KURZE BRIEF ZUM LANGEN ABSCHIED“ У ОРИГИНАЛУ И ПРЕВОДУ НА СРПСКИ

Наслеђе 56 (2023) (стр. 115-124) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Божинка М. Петронијевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: cristivoje@sbb.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Предмет истраживања приложеног рада чине предлошки фразеологизми/фраземе као ограничена подврста лексичких јединица (LE) у систему и…

Детаљније

ПОЈМОВНЕ МЕТАФОРЕ У ИТАЛИЈАНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ЕКОНОМИЈЕ НА ПРИМЕРУ ЦИЉНОГ ДОМЕНА ИНФЛАЦИЈА

Наслеђе 56 (2023) (стр. 103-114) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Р. Дрљевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: jelena.drljevic@fil.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Полазећи од теорије појмовне метафоре (Lejkof, Džonson 1980, Lejkof 1992) и чињенице да су кроз историју…

Детаљније

О МОГУЋНОСТИМА УСВАЈАЊА ПРОЗОДИЈСКОГ СИСТЕМА ДРУГОГ ТИПОЛОШКИ РАЗЛИЧИТОГ ВАРИЈЕТЕТА

Наслеђе 56 (2023) (стр. 89-102) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александра Р. Лончар Раичевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: aleksandra.loncar.raicevic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Акценат и интонација у дијалектима српског језика који су удаљени од стандарда нису много обрађивани…

Детаљније

ФЕМИНИСТИЧКИ ФРОНТ (МЛАДО)БОСАНСКE ВИЛE

Наслеђе 56 (2023) (стр. 69-81) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Жарка Ж. Свирчев Е-АДРЕСА / E-MAIL: zarkasv@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Интерпретација Босанске виле из перспективе феминистичких студија периодике има за циљ да предочи дискурзивно обликовање женског…

Детаљније

ТУРИЗАМ И КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЛИКА ГАВРИЛА ПРИНЦИПА И САРАЈЕВСКОГ АТЕНТАТА

Наслеђе 56 (2023) (стр. 55-67) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јудит Енценхофер Е-АДРЕСА / E-MAIL: ju.enzenhofer@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Чланак се бави питањем како се сећање на Сарајевски атентат и његове протагонисте користи и пласира у…

Детаљније

ВИДЕТИ ПРИНЦИПА: ФОТОГРАФИЈЕ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА И МЛАДЕ БОСНЕ

Наслеђе 56 (2023) (стр. 41-53) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Милош М. Војиновић Е-АДРЕСА / E-MAIL: mvojin222@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Анализом сачуваних фотографија Гаврила Принципа ово истраживање настоји да понуди одговоре на неколико питања: У којим…

Детаљније

СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ: ГАВРИЛО ПРИНЦИП У СТРИПУ

Наслеђе 56 (2023) (стр. 29-40) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Драган Б. Бабић Е-АДРЕСА / E-MAIL: draganb.com@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Пажња усмерена на Гаврила Принципа и симболички потен- цијал чина којим је променио ток историје, не…

Детаљније

ПОТКУЛТУРЕ СЕЋАЊА: САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ У САВРЕМЕНОЈ ПОПУЛАРНОЈ МУЗИЦИ

Наслеђе 56 (2023) (стр. 15-27) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Драган М. Ђорђевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: dragan.eclipse@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У раду се критички осматра апропријација сарајевског атентата у популарној музици од деведесетих година наовамо. Специфична…

Детаљније

Наслеђе 56 (2023)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/NasKg2356) Драган М. Ђорђевић, ПОТКУЛТУРЕ СЕЋАЊА: САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ У САВРЕМЕНОЈ ПОПУЛАРНОЈ МУЗИЦИ 10.46793 15-27 Драган Б. Бабић, СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ: ГАВРИЛО ПРИНЦИП У СТРИПУ 10.46793 29-40 Милош М. Војиновић, ВИДЕТИ ПРИНЦИПА: ФОТОГРАФИЈЕ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА И МЛАДЕ…

Детаљније