Категорија Наслеђе

НЕПОЗНАТИ СТУДЕНИЧКИ ПРЕПИС „ПРОЛОШКОГ ЖИТИЈА СВЕТОГ СИМЕОНА“

Наслеђе 50 (2021), стр. 181-190 АУТОР(И): Маја М. Анђелковић Е-АДРЕСА: zmajce7@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира Пролошко житије Светог Симеона, на основу до сада непознатог студеничког преписа Р7,  насталог 1831. године, и утврђује се…

Детаљније

ОД КАМЕНА НИКОМ НИ КАМЕНА

Наслеђе 50 (2021), стр. 163-180 АУТОР(И): Лидија Д. Делић Е-АДРЕСА: lidija.boskovic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Као основа традиционалне архитектуре и геолошког састава великог дела балканске територије камен је неминовно  обележио епску слику света. Епика га је уз…

Детаљније

TРОМПЛЕЈСКА БИЋА И ТЕРАТОЛОШКИ КОНЦЕПТ УМЕТНОСТИ

Наслеђе 50 (2021), стр. 141-161 АУТОР(И): Драгана Б. Вукићевић Е-АДРЕСА: prof.vukicevic.dragana@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се образлаже концепт онтолошки бивалентних бића, тромплејских јунака. На примерима оживелих кипова и оживелих портрета анализирају се њихова својства: зазорљивост,…

Детаљније

ПСИХОЛОШКИ ПРИСТУПИ У СРПСКОЈ ФИЛОЛОГИЈИ

Наслеђе 50 (2021), стр. 129-140 АУТОР(И): Јасмина М. Ахметагић Е-АДРЕСА: ahjasmina@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Психолошки приступи у тумачењу књижевности сагледани  су овде у оквирима српске филологије: указује се на њихова основна усмерења, методе, достигнућа, мањкавости, али…

Детаљније

БИОГРАФИЈА И ЖИВОТНА ПРИЧА

Наслеђе 50 (2021), стр. 115-127 АУТОР(И): Слободан В. Владушић Е-АДРЕСА: svladusic@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У првом делу текста анализирамо жанр биографије. Наша критика биографије усмерена је у два правца: прво, сматрамо да биографија више не рефлектује…

Детаљније

СМИСАО НАСЛЕЂА: ОСТАВИТИ СВЕ ЗА СОБОМ. НЕШТО И О КИШУ, ПЕКИЋУ И ПАВИЋУ, КАО ДА СЕ УОПШТЕ НЕ ОЧЕКУЈЕ ДА УВЕК БУДЕ РЕЧИ И О ЊИМА

Наслеђе 50 (2021), стр. 95-114 АУТОР(И): Александар Јерков Е-АДРЕСА:  aleksandar.jerkov@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Шта је основни проблем наслеђа и традиције скривена је тема ове расправе. О томе постоји огромна литература, али је она недовољна да проблем…

Детаљније

ФИНАЛНИ ИМПЕРАТИВ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Наслеђе 50 (2021), стр. 79-93 АУТОР(И): Милош М. Ковачевић Е-АДРЕСА: mkovacevic31@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се синтаксичко-семантичкој анализи подвргавају  тек у најновијој синтаксичкој литератури регистроване конструкције удвојеног императива у којима други императив има финално значење,…

Детаљније

ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ У СТРУКТУРИ И ЗНАЧЕЊУ ПРИПОВИЈЕТКЕ „ЧУДНИ ПОДВИЖНИК“ ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 67-77 АУТОР(И):  Mиланка Ј. Бабић Е-АДРЕСА: milanka.babic@ffuis.edu.ba Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Наративни и дијалошки дискурс Божовићевих приповиједака карактерише мноштво стандарднојезичких и дијалекатских глаголских лексема и облика у реченичним и субреченичним структурама. У раду…

Детаљније

ХЉЕБ КАО (НЕ)ПРИСУТНОСТ У ПОЕЗИЈИ MАТИЈЕ БЕЋКОВИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 59-66 АУТОР(И): Jелица Р. Стојановић Е-АДРЕСА: jelicast@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ нашег рада је да сагледамо и представимо присуство, значење и симболику лексеме хљеб у поезији Матије Бећковића, истовремено посматрајући каква је…

Детаљније

МЕТАМОРФОЗЕ ПРОСТОРА И ВРЕМЕНА У ПРОЗИ БРУНА ШУЛЦА И ГОРАНА ПЕТРОВИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 47-58 АУТОР(И): Ала Л. Татаренко Е-АДРЕСА: alla.tatarenko@lnu.edu.ua Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај  рад  је   посвећен   истраживању  метаморфоза  времена и простора у прози Бруна Шулца и Горана Петровића. Избор романа Ситничарница „Код срећне руке”…

Детаљније