Категорија Наслеђе

O ЗНАЧЕЊУ ВЕЗНИКА „КАД(A)“ У ЗАВИСНОСЛОЖЕНОЈ ВРЕМЕНСКОЈ РЕЧЕНИЦИ

Наслеђе 50 (2021), стр. 307-322 АУТОР(И): Веран Ј. Станојевић Е-АДРЕСА: veranva@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ослањајући се на неке принципе тзв. динамичких приступа семантици дискурса, у раду испитујемо семантичку функцију везника кад(а) у зависносложеној временској реченици. Наше…

Детаљније

TOWARDS A NEW POETICS OF URBAN SPACE

Наслеђе 50 (2021), стр. 293-306 АУТОР(И): Marija V. Lojanica Е-АДРЕСА: marija.lojanica@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The paper focuses on the ontological and narrative aspects of contemporary urban experience as simultaneously realized within two domains: actual and virtual.…

Детаљније

ПОСТХУМАНИСТИЧКА ЕТИКА ОДГОВОРНОСТИ: ОД ЛЕВИНАСА КА ДРУГОМ, КA НЕХУМАНОМ

Наслеђе 50 (2021), стр. 253-265 АУТОР(И): Јелица А. Вељовић Е-АДРЕСА: jelica.veljovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад има за циљ да укаже на теоријске и концептуалне везе између Левинасове филозофије другости и начела која теже да се…

Детаљније

HEIDEGGER AND „THE MATRIX“

Наслеђе 50 (2021), стр. 241-252 АУТОР(И): Saša Ž. Radovanović Е-АДРЕСА: sasa.radovanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The analysis focuses upon The Matrix with reference to Heidegger’s understanding of technology and art. Such a correlation of film (art) and…

Детаљније

ДУАЛИСТИЧКА ОНТОЛОГИЈА УМЕТНИЧКОГ ДЕЛА

Наслеђе 50 (2021), стр. 227-239 АУТОР(И): Саша M. Радојчић Е-АДРЕСА: sasa.radojcic@flu.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом огледу се разматра филозофска позиција која одређење појма уметничког дела сагледава у знаку онтолошког дуализма. По њој, уметничка дела могу…

Детаљније

„КАША“ У КУЛТУРИ И ЛЕКСИЧКОМ СИСТЕМУ СРПСКОГ И РУСКОГ НАРОДА

Наслеђе 50 (2021), стр. 211-226 АУТОР(И): Рајна М. Драгићевић Е-АДРЕСА: rajna.dragicevic@fil.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Како би се показао значај каше као најстаријег јела словенских народа, а самим тим и једног од културолошких концепата  у словенским културама,…

Детаљније

КОЕГЗИСТЕНЦИЈА ОБЛИКА У ДЕЛУ „СЕРБІЕ ПЛАЧЕВНО ПАКИПОРАБОЩЕНІ“

Наслеђе 50 (2021), стр. 203-210 АУТОР(И): Александар М. Милановић Е-АДРЕСА: aleksandar.jus@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је извршена анализа напоредних облика у  делу Сербїе плачевно пакипорабощенїе (1815) анонимног аутора, која је показала да је за њега,…

Детаљније

САВИНЕ БЕСЕДЕ У СТУДЕНИЦИ И ЖИЧИ У ДОМЕНТИЈАНОВОМ „ЖИТИЈУ СВЕТОГ САВЕ“

Наслеђе 50 (2021), стр. 191-202 АУТОР(И): Анка Ж. Симић Е-АДРЕСА: anka.simic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овога рада јесте Доментијаново Житије Светог Саве, тачније три беседе које се у Житију налазе, а које је Сава изговорио –…

Детаљније