Категорија Наслеђе

НАСЛЕЂЕ EДИПОВЕ СФИНГЕ: УДЕС САМОИДЕНТИФИКОВАЊА

Наслеђе 55 (2023), стр. 167-181 АУТОР(И): Предраг М. Крстић Е-АДРЕСА: krstic@instifdt.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад излаже историју саморазумевања човека пратећи про- мене кроз које је пролазило разумевање митског сусрета Едипа и Сфинге. Прво се детектује образац…

Детаљније

КРИТИКА СРЕДЊОВЕКОВНОГ ЗАПАДНОЕВРОПСКОГ ДРУШТВА У ФИЛМУ „НЕБЕСКО КРАЉЕВСТВО“ РИДЛИЈА СКОТА

Наслеђе 55 (2023), стр. 147-166 АУТОР(И): Горан Ј. Петровић Е-АДРЕСА: gphwchamp@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад показује како Небеско краљевство, филм Ридлија Скота из 2005. године који фикционално приказује догађаје што су непосредно претходили избијању Трећег…

Детаљније

САВРЕМЕНА НЕМАЧКА КВИР КЊИЖЕВНОСТ У ИНТЕРНАЦИОНАЛНОЈ ГЕРМАНИСТИЦИ (СА ПРИМЕРОМ ИЗ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ)

Наслеђе 55 (2023), стр. 121-133 АУТОР(И): Марина М. Петровић Јилих Е-АДРЕСА: marinajulichkg@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Надовезујући се на актуелан књижевнодидактички дискурс немачког говорног подручја, који тек од 2017. године почиње да  се бави проблематиком квир књижевности,…

Детаљније

ДИНАМИКА ЖЕЉЕ У „БОЖЈИМ ЉУДИМА“ БОРИСАВА СТАНКОВИЋА И „КУЋИ МАРИЈЕ ПОМОЋНИЦЕ“ ИВАНА ЦАНКАРА

Наслеђе 55 (2023), стр. 107-120 АУТОР(И): Горан П. Коруновић Е-АДРЕСА: g.korunovic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се интерпретирају књижевноуметнички начини обли- ковања динамике жеље у ликовима Божјих људи Борисава Станковића и Кући Марије помоћнице Ивана Цанкара.…

Детаљније

УНИСОНОСТ ЈЕЗИЧКЕ ПОЛИТИКЕ И ПЛАНИРАЊА У СРБИЈИ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Наслеђе 55 (2023), стр. 89-105 АУТОР(И): Александра Б. Шуваковић Е-АДРЕСА: aleksandra_s@mts.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ предстојећег рада јесте да, поредећи резултате имплементиране језичке политике у Србији и Европској Унији у последњих двадесет година овог века, дођемо…

Детаљније

“I WENT TO VENICE AND WAS VERY WORRIED.” – DIFFERENTIAL SUBSTITUTION OF THE /V/-/W/ CONTRAST IN SERBIAN-ENGLISH INTERPHONOLOGY

Наслеђе 55 (2023), стр. 67-87 АУТОР(И): Danica M. Jerotijević Tišma Е-АДРЕСА: danica.tisma@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Previous findings of SLA research underlined the significance of differential substitution as one of the most common strategies for overcoming difficulties…

Детаљније

КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА ИМЕНИЦА СА ДИРЕКТНИМ ЕПИСТЕМИЧКИМ ЗНАЧЕЊЕМ У НОВИНСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА НА СРПСКОМ И ЊЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ

Наслеђе 55 (2023), стр. 51-65 АУТОР(И): Младен Д. Папаз Е-АДРЕСА: mladen.papaz@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада јесу именице са директним епистемичким значењем које се користе у пропагандне сврхе у процесу извјештавања. Новинар користи поменуте именице…

Детаљније

НЕМАЧКИ ФРАЗЕОЛОГОЗМИ У ДИЈАСПОРАЛНОМ ЈЕЗИКУ СРПСКИХ РАДНИХ МИГРАНАТА

Наслеђе 55 (2023), стр. 37-50 АУТОР(И): Јулијана М. Вулетић Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У предметном прилогу биће издвојен, приказан и анализиран фразеолошки сегмент немачог језичког материјала трансфериран у српски језик радних миграната у Немачкој, a који…

Детаљније

КВАНТИТЕТ ВОКАЛА У КОСОВСКО-РЕСАВСКОМ ДИЈАЛЕКТУ: АНАЛИЗА СПОНТАНОГ ГОВОРА

Наслеђе 55 (2023), стр. 25-36 АУТОР(И): Марија Н. Јаневска Е-АДРЕСА: marija.janevska@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду су приказани резултати анализе вокалског трајања у изговору 10 мушких говорника косовско-ресавског дијалекта. Фокус истраживања био је на анализи спонтаног…

Детаљније