КРИТИКА СРЕДЊОВЕКОВНОГ ЗАПАДНОЕВРОПСКОГ ДРУШТВА У ФИЛМУ „НЕБЕСКО КРАЉЕВСТВО“ РИДЛИЈА СКОТА

Наслеђе 55 (2023), стр. 147-166

АУТОР(И): Горан Ј. Петровић

Е-АДРЕСА: gphwchamp@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2355.147P

САЖЕТАК:

Овај рад показује како Небеско краљевство, филм Ридлија Скота из 2005. године који фикционално приказује догађаје што су непосредно претходили избијању Трећег крсташког рата, критикује средњовековно друштво западне (римокатоличке) Европе. У раду се контрастирају позитивни и негативни ликови из филма, па се, на тај начин, долази до закључка да Небеско краљевство извргава руглу извитоперености средњовековног западноевроп- ског  друштва, како  оне  сакралне, што су их заговарали папа и његово свештенство (мржња, човекоубиство као пут до спасења душе, лицемерни и егоистични материјализам), тако и оне секуларне (феудални хередитарни аристократизам). Аутор рада истиче да Скот не критикује средњовековно друштво римокатоличке Европе само да би указао на неприличности једног таквог социјалног система, него својим филмом још и алудира на савре- мене војно-политичке проблеме Блиског истока, изражавајући наду да ће Балдуиново фикционално „небеско краљевство” етичности, толеранције, слободоумља и меритократије једног дана бити заиста остварено, и то не само на Леванту него и шире, свуда у свету где постоје међуверски и међуетнички сукоби. Филм Небеско краљевство, стога, нема само медијевалистички него и универзални, безвремени значај.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Ридли Скот, Небеско краљевство, крсташки ратови, феудализам, Римокатоличка црква, друштвена критика, исламофобија, пацифизам, агностицизам, меритократија

ЛИТЕРАТУРА:

 • Američki san: American Dream, Encyclopaedia Britannica, <https://www.britannica. com/topic/American-Dream>, 5. 8. 2023.
 • Anon. 2021: Timeline: How US Presidents Have Defended Israel Over Decades,
 • Aljazeera, 16  May 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/16/time-
 • line-how-us-presidents-have-defended-israel-over-decades>, 17. 2. 2022.
 • Barber 1970: R. Barber,  The  Knight  &  Chivalry,  New  York:  Charles  Scrib-  ner’s Sons, <https://archive.org/details/knightchivalry00rich/page/n5/ mode/2up?view=theater>, 21. 7. 2023.
 • Bonet, Stajl 2007: M. Bonet, J. Style, Utopia and the Middle Ages in Popular Cul- ture: A Reading of Ridley Scott’s Kingdom of Heaven, Spaces of Utopia: An Electronic Journal, no. 5, Summer 2007, pp. 55–93, <https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4354.pdf>, 17. 2. 2022.
 • Džajs 2003: F. Džajs, Vitezovi kroz istoriju, Prevela Ljiljana Krstić, Beograd: Utopija. Evelet 2002: L. M. Eveleth, John Cotton and the Work Ethic, Faculty and Staff – Articles & Papers, 8, <https://digitalcommons.salve.edu/fac_staff_pub/8>,  5. 8. 2023.
 • Goldberg 2020: M. Goldberg, 06 May 2020, Why ‘Kingdom of Heaven: Director’s Cut’ Is One of Ridley Scott’s Best Movies, Collider, <https://collider.com/king- dom-of-heaven-directors-cut-ridley-scott-best-movies/>, 22. 2. 2022.
 • Hejtab 2019: L. J. Hatab, The Will to Power, in: T. Stern (ed.), The New Cambridge Companion to Nietzsche, Cambridge: Cambridge University Press, 329–350.
 • Irvajn 2005: L. Irvine, 6 October 2005, Ridley Scott: $225m isn’t bad, I guess, The Guardian, <https://www.theguardian.com/film/2005/oct/06/features.linde- sayirvine>, 18. 2. 2022.
 • Le Gof 1988: J. Le Goff, Medieval Civilization 400–1500, Translated by Julia Barrow, Oxford: Basil Blackwell Ltd., <https://archive.org/details/medievalcivi- liza0000lego_k5o1/mode/2up?view=theater>, 21. 7. 2023.
 • Momsen 1942: T. E. Mommsen, Petrarch’s Conception of the ‘Dark Ages’, Speculum, Vol. 17, No. 2 (Apr. 1942), 226–242, <https://www.jstor.org/stable/2856364>,22. 2. 2022.
 • Skot 2005: R. Scott, 2005, Kingdom of Heaven, Director’s Cut, [Video File] <https:// jexmovie.com/watch_Kingdom_of_Heaven_2005.html#video=eJw6_ mtaCDlydK3V9doM21ZLhS2h-B3eykeeOxeA>, 19. 2. 2022.
 • Stilman 2005: B. Steelman, 12 May 2005, With ‘Kingdom of Heaven,’ Ridley Scott cements his rep as one of the best war film directors of all time, StarNews Online, <https://www.starnewsonline.com/story/entertainment/mov- ies/2005/05/12/with-kingdom-heaven-ridley-scott-cements-his-rep-as-one- of-the-best-war-film-directors-of-all-time/30781683007/>, 17. 2. 2022.
 • Volja za moć: Will to power, Merriam-Webster Dictionary. <https://www.merri- am-webster.com/dictionary/will%20to%20power>, 4. 8. 2023.