Категорија 55

ПРЕДЛОГ ОДРЕЂЕЊА ПОЈМА МУЗИЧКА КРИТИКА И ТИПОЛОГИЈЕ КРИТИЧКИХ ТЕКСТОВА МЕЂУРАТНОГ ДОБА У СРБИЈИ

Наслеђе 55 (2023), стр. 299-312 АУТОР(И): Дина Д. Војводић Николић Е-АДРЕСА: dinavojvodic@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је дат предлог за одређење појма музичке критике и типова критичких текстова. Представљен је историјски развој музичке критике, њени…

Детаљније

МУЗИЧКО-ПЕДАГОШКО ДЕЛОВАЊЕ РАДИО БЕОГРАДА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Наслеђе 55 (2023), стр. 287-297 АУТОР(И): Марија М. Каран Е-АДРЕСА: marija.karan@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У периоду између два светска рата Радио Београд је технички и програмски био један од најреспектабилнијих медија у Европи. У првим деценијама…

Детаљније

РАЗВОЈ МЕТОДА РЕФЕРЕНЦИЈАЛОСТИ У САВРЕМЕНОЈ ПРОЈЕКТАНТСКОЈ И ДИДАКТИЧКОЈ ПРАКСИ АРХИТЕКТУРЕ

Наслеђе 55 (2023), стр. 255-270 АУТОР(И): Тијана Ј. Мачкић Е-АДРЕСА: mackic.tijana@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад има за циљ разумевање процеса трансформације пројек- тантског приступа при употреби референце у контексту различи- тих стилских одредница и културолошких околности…

Детаљније

ПАЛИМПСЕСТ КАО ТЕХНИКА КОНЗЕРВАЦИЈЕ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА KРИСТАЛНИХ КУЋА МВРДВ СТУДИЈА

Наслеђе 55 (2023), стр. 271-286 АУТОР(И): Жељка З. Пјешивац Е-АДРЕСА: zptharch@outlook.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Студија се бави разумевањем приступа МВРДВ архитектонског студија према традицији – културном наслеђу на примеру објекта названог Кристалне куће у Холандији. Водећа…

Детаљније

ЧИТАЊЕ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ ТРАНСГРЕСИЈА ДИНАМИЧКИХ ПОЈМОВА И ЗНАЧЕЊА У АРХИТЕКТОНСКОМ ДИСКУРСУ – ФЕНОМЕН ФЛУИДНОСТИ

Наслеђе 55 (2023), стр. 235-254 АУТОР(И): Бојана М. Јерковић-Бабовић Е-АДРЕСА: bojana.jerkovic@arh.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Позиционирајући архитектонски дискурс у контекст језика и културе, овај рад приказује истраживање интердисциплинарних трансгресија динамичких појмова и значења, којима се мења разумевање,…

Детаљније

ПСИХОЛОШКЕ СТУДИЈЕ ЛИЧНОСТИ УМЕТНИКА

Наслеђе 55 (2023), стр. 219-233 АУТОР(И): Биљана С. Пејић Е-АДРЕСА: b.pejic@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализирају различити теоријски и емпиријски приступи у проучавању личности уметника. Рад представља синтезу различитих релевантних идеја и њихово сагледавање…

Детаљније

СУБВЕРЗИВНОСТ И ЛОЈАЛНОСТ У ПРВОЈ АПОЛОГИЈИ ЈУСТИНА ФИЛОСОФА

Наслеђе 55 (2023), стр. 199-217 АУТОР(И): Здравко Б. Јовановић Е-АДРЕСА: zjovanovic@bfspc.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Упадљиво одсуство хришћана преконстантиновске епохе из јавних манифестација повезаних са политеистичким култовима  и култом императора изазивало је подозрење римског грађанства и власти,…

Детаљније