Шумадијски анали

ISSN1451-9569 
eISSN 

Број XI

Број XII

Број XIII

ISSN1451-9569
eISSN 
издавачИсторијски архив Шумадије
веб-странаШумадијски анали
период излажењаједном годишње
почетна година2004
главни уредникПредраг Илић
Контакт информације:
адреса редакције 
контакт-особаПредраг Илић
e-mail 
Категорија и реферисање:
категоријаМ53
реферисање