Категорија Наслеђе

НАРОДНЕ ПРЕДСТАВЕ О СУНЦУ И МЕСЕЦУ У ФРАЗЕМИМА И ПАРЕМИЈАМА ИТАЛИЈАНСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Наслеђе 49 (2021), стр. 63-79 АУТОР(И): Александра Р. Блатешић Е-АДРЕСА: aleksandra.blatesic@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду анализираћемо и поредити фраземе и паремије италијанског и српског језика у којима су присутне народне представе и запажања о…

Детаљније

ФРАНЦУСКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СА ЛЕКСЕМОМ „DIEU“ („БОГ“) И ЊИХОВИ СРПСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Наслеђе 49 (2021), стр. 47-62 АУТОР(И): Милица М. Михајловић Е-АДРЕСА: milica.m.mmihajlovic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду су описане сличности и разлике између француских фразеологизама са лексемом Dieu и њихових српских еквивалената. Meтодом контрастивне анализе одређен је…

Детаљније

FORENSIC SPEAKER PROFILING FROM THE SAMPLE IN ЕNGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE – VOWEL DURATION ANALYSIS

Наслеђе 49 (2021), стр. 29-46 АУТОР(И): Кристина Д. Томић, Катарина С. Миленковић Е-АДРЕСА: kristinatomic89@hotmail.com, katarina_m92@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Forensic speaker profiling is a procedure employed in criminal cases where there is a voice recording of the…

Детаљније

RELATIONSHIPS BETWEEN READING STRATEGIES AND READING ACTIVITIES IN EFL CLASSROOM IN HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT

Наслеђе 48 (2021), стр. 369-385 АУТОР(И): Milevica D. Bojović Е-АДРЕСА: milevica.bojovic@uni.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The study explores the university undergraduate biotechnology students’ perceived use of foreign language reading strategies, their perception of EFL classroom reading activities,…

Детаљније