Категорија Наслеђе

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ СВЕШТЕНИЦИ И МОНАСИ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 18. И 19. ВИЈЕКА

Наслеђе 50 (2021), стр. 27-46 АУТОР(И): Горан М. Максимовић Е-АДРЕСА: goran.maksimovic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У огледу је указано на значај који су српски свештеници и монаси имали у стварању нове српске књижевности (18. и 19. вијек):…

Детаљније

РОМАНТИЧАРСКЕ ПРИПОВИЈЕТКЕ JАКОВА ИГЊАТОВИЋА

Наслеђе 50 (2021), стр. 13-25 АУТОР(И): Душан M. Иванић Е-АДРЕСА: dusan.div@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се описују, условно одређене тако, романтичарско-историјске приповијетке Ј. Игњатовића („Манзор и Џемила”, „Крв за род”, „Један слепац”, „Краљевска снаха”): романтичарско…

Детаљније

Наслеђе 50 (2021)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/NasKg2150) [13-25] Душан M. Иванић РОМАНТИЧАРСКЕ ПРИПОВИЈЕТКЕ JАКОВА ИГЊАТОВИЋА (DOI:10.46793) [27-46] Горан М. Максимовић, СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ СВЕШТЕНИЦИ И МОНАСИ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 18. И 19. ВИЈЕКА (DOI:10.46793) [47-58] Ала Л. Татаренко, МЕТАМОРФОЗЕ ПРОСТОРА И ВРЕМЕНА У…

Детаљније

ЂОРЂЕ СТАНОЈЕВИЋ И НАСЛЕЂЕ

Наслеђе 49 (2021), стр. 321-333 АУТОР(И): Бојан М. Томић, Милица М. Томић Е-АДРЕСА: bojantomic@imsi.rs, tomic.milica.bg@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је синтетизовано деловање професора Ђорђа Станојевића на пољу бележења и очувања наслеђа. Обухваћене су његове практичне…

Детаљније

ФУНКЦИЈА СЕЛЕКЦИЈЕ, КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ И КОНСТЕЛАЦИЈЕ ЛИКОВА У РОМАНУ ВОЛФГАНГА ХЕРНДОРФА „ЧИК“

Наслеђе 49 (2021), стр. 303-320 АУТОР(И): Ивана Д. Пајић Е-АДРЕСА: ivana.pajic@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Године 2010. Волфганг Херндорф (нем. Wolfgang Herrndorf) објавио је роман за младе Чик (нем.  Tschick). Роман  је  доживео велики успех, добитник је…

Детаљније

ХУМОРНА МЕТАФОРА У „ДЕКАМЕРОНУ“: НОВЕЛА О АЛИБЕХ И РУСТИКУ

Наслеђе 49 (2021), стр. 289-302 АУТОР(И): Оливера С. Марковић Е-АДРЕСА: olivera.markovic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада јесте хуморна метафора о „утеривању ђавола у пакао” из десете новеле трећег дана Бокачовог Декамерона. При анализи метафоре методолошки смо…

Детаљније

ПРИПОВЕДАЧКИ СУБЈЕКТ И ПОЕТИКА ВИСОКОГ МОДЕРНИЗМА…: ОД АНДРИЋЕВЕ „ПРОКЛЕТЕ АВЛИЈЕ“ ДО „ПРОЉЕЋА ИВАНА ГАЛЕБА“ ВЛАДАНА ДЕСНИЦЕ

Наслеђе 49 (2021), стр. 267-276 АУТОР(И): Софија Д. Филипов Е-АДРЕСА: filipov1@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду ће бити приказан поетички лук који спаја Андрићеву Проклету авлију и Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице, и граница или,…

Детаљније

ЗАШТО ЈЕ АНДРИЋ УБИО ВУКА? (НАРАТИВНА ЕМПАТИЈА У ПРИПОВЕЦИ „АСКА И ВУК” ИВЕ АНДРИЋА)

Наслеђе 49 (2021), стр. 253-265 АУТОР(И): Мирјана М. Бечејски Е-АДРЕСА: becejskim@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Два су основна циља овога рада. Први, општији и једним делом књижевнотеоријски, јесте да у оквиру ауторовог шире заснованог проучавања наративне емпатије,…

Детаљније

ПТИЦЕ У ПРОСТОРНИМ И ВРЕМЕНСКИМ МОДЕЛИМА УСМЕНЕ ЛИРИКЕ

Наслеђе 49 (2021), стр. 239-252 АУТОР(И): Ана В. Вукмановић Е-АДРЕСА: ana.vukmanovic@hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад показује како људско искуство и доживљаји природе утичу на поетику усмене лирике, тачније – на формирање просторних и временских модела. Функције…

Детаљније