(doi:10.46793/NasKg2356)

Драган М. Ђорђевић, ПОТКУЛТУРЕ СЕЋАЊА: САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ У САВРЕМЕНОЈ ПОПУЛАРНОЈ МУЗИЦИ

10.46793/NasKg2356.015DJ

15-27

Драган Б. Бабић, СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ: ГАВРИЛО ПРИНЦИП У СТРИПУ

10.46793/NasKg2356.029B

29-40

Милош М. Војиновић, ВИДЕТИ ПРИНЦИПА: ФОТОГРАФИЈЕ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА И МЛАДЕ БОСНЕ

10.46793/NasKg2356.041V

41-53

Јудит Енценхофер, ТУРИЗАМ И КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЛИКА ГАВРИЛА ПРИНЦИПА И САРАЈЕВСКОГ АТЕНТАТА

10.46793/NasKg2356.055E

55-67

Жарка Ж. Свирчев, ФЕМИНИСТИЧКИ ФРОНТ (МЛАДО)БОСАНСКE ВИЛE

10.46793/NasKg2356.069S

69-81

Александра Р. Лончар Раичевић, О МОГУЋНОСТИМА УСВАЈАЊА ПРОЗОДИЈСКОГ СИСТЕМА ДРУГОГ ТИПОЛОШКИ РАЗЛИЧИТОГ ВАРИЈЕТЕТА

10.46793/NasKg2356.089LR

89-102

Јелена Р. Дрљевић, ПОЈМОВНЕ МЕТАФОРЕ У ИТАЛИЈАНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ЕКОНОМИЈЕ НА ПРИМЕРУ ЦИЉНОГ ДОМЕНА ИНФЛАЦИЈА

10.46793/NasKg2356.103D

103-114

Божинка М. Петронијевић, ПРЕДЛОШКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ У РОМАНУ ПЕТЕРА ХАНДКЕА DER KURZE BRIEF ZUM LANGEN ABSCHIED У ОРИГИНАЛУ И ПРЕВОДУ НА СРПСКИ

10.46793/NasKg2356.115P

115-124

Ксенија Р. Ајкут, ПРОБЛЕМАТИКА ПРЕНОШЕЊА ТУРСКИХ ОНОМАСТИЧНИХ РЕЧИ ПРИ ПРЕВОЂЕЊУ ДЕЛА ТУРСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ СА ЈЕЗИКА ПОСРЕДНИКА

10.46793/NasKg2356.125A

125-135

Irena M. Selaković, AUTOGRABACIÓN COMO UNA TÉCNICA INNOVADORA PARA SUPRIMIR EL MIEDO A LA EXPOSICIÓN ORAL

10.46793/NasKg2356.137S

137-146

Аднан Х. Бјелак, УПОРЕДНИ ПРИКАЗ СТАВОВА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ЈЕЗИКА НОВОПАЗАРСКИХ ШКОЛА О СХВАТАЊУ ПОЈМА КУЛТУРЕ И ИЗУЧАВАЊУ ЊЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА НА НАСТАВИ ЈЕЗИКА

10.46793/NasKg2356.147B

147-161

Никола M. Бубања, WHEN WE WERE NEW: (ПРИВРЖЕНО) ПРЕДАВАЊЕ О ЈЕДНОЈ КЛАУЗИ KАЗУА ИШИГУРА

10.46793/NasKg2356.163B

163-171

Dimitar K. Karamitev, THOMAS HARDY’S TWO ON A ТOWER – REFLECTIONS ON THE LATE 19TH -CENTURY SPIRIT OF CHANGE

10.46793/NasKg2356.173K

173-182

Sanja J. Ignjatović, THE PRICE OF BEAUTY IN ТÉA МUTONJI’S SHUT UP YOU’RE PRETTY

10.46793/NasKg2356.183I

183-191

Dina Cvek Zubaj, HARRY POTTER: STUDIJA SLUČAJA U OKVIRIMA BRENDIRANJA I POPULARNE KULTURE

10.46793/NasKg2356.193CZ

193-206

Tијана Р. Спасић Јаковљевић, КРИТИКА ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ ИРОНИЈЕ У ДОКУМЕНТАРНОЈ ПРОЗИ ДЕЈВИДА ФОСТЕРА ВОЛАСА

10.46793/NasKg2356.207SJ

207-218

Vicente Luis Mora, LA LITERATURA DEL ANTROPOCENO

10.46793/NasKg2356.219M

219-230

Милица М. Софинкић, ЖАНРОВСКА И НАРАТИВНА ПОЛИВАЛЕНТНОСТ У ФУНКЦИЈИ РЕСЕМАНТИЗАЦИЈЕ ПРОШЛОСТИ У МЕМОАРСКОЈ ПРОЗИ AУШВИЦ И ПОСЛЕ ЊЕГА ШАРЛОТ ДЕЛБО

10.46793/NasKg2356.231S

231-241

Ала Татаренко, УКРШТЕНЕ СТАЗЕ МОДЕРНИСТИЧКЕ ПОЕТИКЕ: ПРОЗА ИВАНА ФРАНКА И АНТУНА ГУСТАВА МАТОША

10.46793/NasKg2356.243T

243-255

Марија В. Лојаница, О ИСТИНИ, ДУШИ, ХУМАНИТЕТУ И ОСТАЛИМ МАГЛИНАМА: АНТРОПОЛОШКА ТРИЛОГИЈА БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

10.46793/NasKg2356.257L

257-266

Ива Г. Тешић, МАТОШЕВИ КРИТИЧКИ ТЕКСТОВИ О СРПСКИМ ПИСЦИМА

10.46793/NasKg2356.267T

267-277

Марија С. Пантовић, ТРАУМА И МЕЛАНХОЛИЈА У АНДРИЋЕВОЈ ПРИПОВЕЦИ МУСТАФА МАЏАР

10.46793/NasKg2356.279P

279-288

Милица А. Кандић, НЕКЕ ПОЕТСКЕ ОСОБЕНОСТИ У РОМАНУ ЦРВЕНЕ МАГЛЕ ДРАГИШЕ ВАСИЋА

10.46793/NasKg2356.289K

289-298

Вукашин Д. Милићевић, О МАТЕРИЈАЛИСТИЧКИМ АСПЕКТИМА ПАТРИСТИЧКЕ КОСМОЛОГИЈЕ

10.46793/NasKg2356.299M

299-308

Миломир Д. Ерић, ТЕЛО И ЕГЗИСТЕНЦИЈА У СВЕТЛУ  ФЕНОМЕНОЛОГИЈЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ M. МЕРЛО-ПОНТИЈА

10.46793/NasKg2356.309E

309-318

Тамара М. Стојановић, ЗНАЧАЈ ИКТ-A У НАСТАВИ И ЛИКОВНОЈ УМЕТНОСТИ

10.46793/NasKg2356.319S

319-328

Марија С. Недељковић, МИЛОШ КОВАЧЕВИЋ ПОД ЛУПОМ НАУКЕ

10.46793/NasKg2356.331N

331-355

Магда Г. Миликић, У ТРСТ ПО ЛЕВИСКЕ

10.46793/NasKg2356.357M     

357-361