ОПТИМИЗАЦИОНИ МОДУЛ И АУКЦИЈСКИ МЕХАНИЗАМ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ТРГОВИНУ ГАРАНЦИЈАМА ПОРЕКЛА

УПРAВЉAЊE И TEЛEКOMУНИКAЦИJE У EЛEКTРOEНEРГETСКOM СИСTEMУ / 20. симпoзијум CIGRE Србиja (226-236)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Татјана Петровић Конечни, Милан Јосифовић, Горан Јакуповић, Дејан Стојчевски, Владимир Станојевић, Душан Влаисављевић, Матија Костић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: tatjana.petrovic@pupin.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/CIGRE20S.226PK

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U ovom radu je prikazan rad optimizacionog modula aplikacije za trgovinu garancijama porekla (Guaranties of Origins) kao i sam aukcijski mehanizam. Prvo je dat kratak prikaz celine aplikacije i njenog biznis procesa, kao i softverske arhitekture. Zatim je dat opis algoritama, odnosno matematički model procesa optimizacije. Sledi funkcionalni opis softvera, kao i opis korišćenih softverskih tehnologija. Na kraju je dat kratak pregled plana daljeg razvoja.

Optimizacioni modul je razvijen korišćenjem programskog jezika C++ na Linux platformi (konkretno Oracle Linux 7.9). Osnovni optimizacioni problem se svodi na problem linearnog programiranja i za rešavanje tog problema se koriste biblioteke otvorenog koda, konkretno GLPK (Gnu Linear Programming Toolkit). Interfejs je rađen u Javi. Podaci o aukcijama, učesnicima, ponudama i drugi podaci se čuvaju u relacionoj MySQL bazi.

Opisani modul je razvijen u sklopu HORIZON 2020 projekta TRINITY (H2020-863874 TRansmission system enhancement of regIoNal borders by means of IntelligenT market technologY).

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Garancije porekla, Optimizacija, GLPK, Linearno programiranje, TRINITY

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • T-MARKET COUPLING FRAMEWORK, http://trinityh2020.eu/
  • Milan Josifović, Goran Jakupović, Pavle Lučić, Nikola Stojaković, Dejan Stojičevski, Aleksandar Petković, Dušan Valisavljević, Matija Kostić “Optimizacioni modul aplikacije za trgovinu rezervama kapaciteta” „, 35. savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 3-8. oktobar
  • Goran Jakupović, Nikola Stojaković, Zoran Vujasinović, Nebojša Jović, Dušan Vlaisavljević, „Softversko okruženje za tehničku podršku implementaciji prekograničnog balansiranja električne energije „, 34. savetovanje CIGRE Srbija, Vrnjačka Banja, 2-6. jun
  • Goran Jakupović, Ninel Čukalevski, Nikola Obradović, Duško Aničić, “Implementation of Reserve Trading in SMM ENTSO-E Control Block”, SEERC Power Conference, Portoroz, Slovenia, 7th-8th June 2016
  • Goran Jakupović, Ninel Čukalevski, “Imbalance netting optimization algorithm based on linear programming for SMM LFC control block”, Second SEERC Conference 2018: ENERGY TRANSITION AND INNOVATIONS IN ELECTRICITY SECTOR, 12-13 June 2018, Kiev, Ukraine
  • Andrew Makhorin, “GNU Linear Programming Kit – Reference Manual for GLPK Version 4.58”, Free Software Foundation, Inc., February 2016